Klubbens historia

KARLSTAD ZONTAKLUBB II  Klubbnr. 21-03-1518                ZONTA INTERNATIONAL

HISTORIK

CHARTER

Karlstad Zontaklubb II chartrades 13 april 1995. Bildande klubb var Karlstad Zontaklubb. Charterfesten ägde rum 6 maj 1995 i Karlstad med gäster från moderklubben, klubbar i Örebro och Säffle/Åmål samt guvernör,

AD area 03 och två PAD area 03.

PRESIDENTER

1995-1996         Ingrid Sonnelid                               2004-2006         Karin Börjeson

1996-1997         Lena Ede                                         2006-2008         Carina Planting-Gyllenbåga

1997-1998         Eva Johnsson                                   2008-2010         Agneta Skrinning

1998-2000         Christina Hammarström                   2010-2012         Maria Adolfson Gustafsson

2000-2002         Kristina Fransson                            2012-2014         Catharina Hellgren

2002-2004         Carina Edman                                  2014-2016         Ann-Christin Widlund

MEDLEMSUTVECKLING

Klubben hade vid start drygt 20 medlemmar. Under årens lopp har medlemsantalet varierat. Idag har klubben 30 medlemmar och inkommande fyra medlemmar. Klubben har utvecklat och moderniserat medlems-rekryteringen. Medlemsutvecklingen är god.

ANORDNADE DISTRIKTSMÖTEN OCH AREAMÖTEN

I samarbete med Karlstad ZK arrangerade vår klubb distriktsmöte i Karlstad 31 maj – 1 juni 1997. Zonta-banketten hölls i Restaurant Lilla Paris, Karlstad, med en uppskattad show bestående av Värmlands- och Karlstadprofiler alltifrån Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding till FBK-ishockeyspelare.

Klubben arrangerade areamöte i Karlstad (area 03) 8 oktober 2011. C:a 30 delegater från 15 klubbar kom för en heldag med föredrag, förhandlingar samt rundvandringmed guide i centrala Karlstad.

JUBILÉER

Klubben firade sitt 10-årsjubileum 28 maj 2005. Festen hölls på Alsters Herrgård med gäster från de andra Värmlandsklubbarna. Klubben kommer att fira sitt 20-årsjubileum våren 2015. 10 klubbmedlemmar har varit med sedan starten 1995.

 

KLUBBMEDLEM SOM SUTTIT I DISTRIKTSSTYRELSEN/KOMMITTÉER

Catharina Hellgren var vice AD area 03 1996-1998 och AD area 03 1998-2000.

CONVENTIONS

Klubben har varit representerad vid conventions i Paris 2000, Göteborg 2002, New York 2004, Rotterdam 2006 och Turin 2012. Vid convention i Göteborg arrangerade klubben tillsammans med Kungsbacka ZK 29 juni 2002 middag för 42 gästande zontor från 17 länder runt om i världen.

STÖRRE PROJEKT

1999-02-24  Teaterföreställning Fiskaren och Sjörået av Västanå Teater. Överskottet gick till Lettlandszontorna.

2004  Lettlandsvecka: besök av två zontor från Riga och Jelgava. Bidrag till konsthantverksskola i Riga.

2006  Lust och Fägring: tema Inredning. Behållningen 15 000 SEK skänktes till ZIF.

2008  Lust och Fägring: tema Trädgård och Balkong. Behållningen 15 000 SEK skänktes till ZIF.

2010-10-16  Lust och Fägring: tema Hälsa och Välbefinnande. Behållningen 15 000 SEK skänktes till ZIF.

2013-03-11  Föredrag Sexuellt våld mot kvinnor av Margot Wallström. 44 000 SEK till ZIF 2013/2014.

2001-2003 drev klubben stort projekt Konfliktlösning utan våld i två högstadieskolor i Karlstads socialt mest utsatta stadsdelar. Klubben beviljades 1 mars 2001 20 000 USD för ett ZISVAW Conflict Resolution Training for Violance Free Relationships Grant – vi var första klubb i världen som beviljades medel ur ZISVAW-fonden!

Totalt omsatte projektet 1.2 miljoner SEK under två år. Klubben fick bidrag bl.a. av Allmänna Arvsfonden, BRÅ och Ungdomsfullmäktige i Karlstad. Klubben redovisade sitt ZISVAW-projekt vid convention i Göteborg 2002.

Projektet var mycket framgångsrikt och drivs sedan hösten 2003 av Karlstad kommun.

STIPENDIUM: Klubben delar varje år ut lokalt YWPA-stipendium vid Internationella kvinnodagen 8 mars.

Uppgiftslämnare: Catharina Hellgren, klubbpresident 2012-2014

Karlstad Zontaklubb II - historia 09.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------

KLUBBENS HISTORIA 1995-2009 Karlstad Zontaklubb II

Kort historik

Klubben chartrades den 13 april 1995 som Karlstads andra Zontaklubb. Vår moderklubb Karlstad Area började samla intresserade kvinnor och informera om verksamheten under 1994 och det finns fortfarande flera medlemmar kvar i klubben som varit med från starten. Med på charterfesten fanns bland annat representanter från vår mormor-klubb i Örebro.
Idag har klubben drygt 20 medlemmar och vi träffas första måndagen i månaden utom juli, augusti och januari. Klubbmötena hålls sedan några år tillbaka på Hotell Drott. Men vi gör också studiebesök av olika slag.
Vi har varit bland annat på Hagegården, NWT, Konsumentverket, KPS – Kristinehamns praktiska skola, Apertin Herrgård, Värmlands museum, Värmlandsoperan, Alsters herrgård, Mimmi Design, Kroppkärrs kolonilotter, Medborgarskolan, Värmlands Konsthantverkare, Universitets bibliotek, Sonnelids Möbler, Naturrum hos optiker, tandläkare, hårfrisör, jurist, sjukgymnaster mm. Under åren har vi haft klubbmöten på Stadshotellet, Café Ella, Patienthotellet.
Zontakvällarna är fyllda med intressanta föredrag av vitt skilda slag och egoföredragen visar bredden på vår klubb. Varje vår avslutas verksamheten med en vårfest. Zontaklubbarna i Karlstad turas även om att arrangera gemensam julfest.

Större projekt
Under årens lopp har klubben arbetat med både stora och små projekt.De första åren arrangerades en loppmarknad och sponsrade teaterföreställningar för att samla in pengar till Kvinna till Kvinna och till ett utbyte med Zontakvinnor i Riga.
År 1997 var klubben med och arrangerade ett distriktsmöte i Karlstad.
År 1998 arrangerades temadagen Lust och Fägring på Sundsta för att samla in pengar till internationella Zontaprojekt.
Under åren 2001 till 2003 drevs ett flerårigt antivåldsprojekt, Barn i Karlstad, med stöd av bl a Rädda Barnen, Allmänna arvsfonden och Zonta International ZISVAW-fond.
2006 arrangerades Lust- och fägring igen, med tema inredning och 2008 var temat trädgård och balkong. Överskotten har varit ca 15 000 kr per gång, och pengarna har gått till Zontas projekt mot aids i Afrika och till uppbyggnaden efter tsunamikatastrofen i Sri Lanka.

Stipendium
I flera år delade klubben ut stipendium till flickor på högstadiet som var förebilder som goda kamrater. Sedan några år tillbaka samverkar de två Zontaklubbarna i Karlstad och delar istället ut  priset Young Women in Public Affaris. Priset, ett stipendium på 3 000 kr, delas ut på Internationella kvinnodagen, då Zonta och många andra kvinnoorganisationer i Karlstad samverkar i en stor festival för systerskap.

Representation
Klubben har varit representerad på Convention i Paris år 2000, i Göteborg år 2002 och i New York år 2004. Klubben är ofta representerad på area- och distriktsmöten. Klubben firade sitt tioårsjubileum den 28 maj 2005 på Alsters Herrgård.                                    

Ordförande
1995 - 1996 Ingrid Sonnelid
1996 - 1997 Lena Ede
1997 - 1998 Eva Johanson
1998 - 2000 Christina Hammarström
2000 - 2002 Kristina Fransson
2002 - 2004 Carina Edman
2004 - 2006 Karin Börjeson
2006 - 2008 Carina Planting Gyllenbåga
2008 -2010 Agneta Skrinning
2010 - 2012 Maria Adolfson Gustafsson

Bookmark and Share