16 days

Zonta says no blue eye

Vad är meningen med det här?
Vi vill väcka uppmärksamhet kring mäns våld mot kvinnor och flickor och stimulera till diskussion och reaktion kring ett ämne som ofta väcker starka känslor när vi ser, hör och möter det. Men där vi som individer inte alltid vågar, vet, känner att vi kan göra något. Gör vi verkligen allt vi kan för att varje människa i vårt samhälle skall kunna känna sig trygg? Vad kan jag göra? Vad kan du göra? Vågar jag göra något? Vågar du göra något? Vågar vi se och reagera? Vågar vi tillstå att det finns? 

Vilka är vi?
Vi är ett 30-tal kvinnor som valt att lägga en del av vår fritid och en del av vårt ekonomiska överskott på att arbeta för att stärka kvinnans ställning, såväl lokalt som globalt. För vi vet att problemet finns! Vi arbetar på internationell nivå via Zonta International och via FN. Vi arbetar på lokal nivå bland annat via kvinnojourerna och skolorna i vårt upptagningsområde. Vi arbetar för att kunna vara med och stötta både med förebyggande arbete och med avhjälpande arbete. Framförallt jobbar vi med att samla in medel för att stötta de verksamheter som arbetar med detta i sin vardagliga verksamhet.

Varför stickgrafitti?
Vi känner att detta på ett bra sätt symboliserar hur vi arbetar för övrigt. Var och en bidrar efter sina möjligheter och sina förmågor. Genom gott samarbete kan vi sen sammanfoga det hela till något som är betydligt större än de delar var och en stoppat in. Att den ”röda tråden” är orange är för att hela kampanjen internationellt bär den färgen.

Var syns vi?
Du finner våra alster och vår Zonta-information i Kungälvs kommunhus entré, i Mimers Hus stora entréhall bottenvåningen samt i skyltfönstret till butik Goopy by Spot på Västra Gatan i Kungälv. 

Du som vill stödja vår kampanj
Du som vill stödja vår kampanj gör det enklast via insättning på vårt bankgironummer 5377-8569 eller via Swish 0705696537.

För att få mer info;
om Zontas internationella kampanj; Zonta Says No
om vår Zontaklubb följ länken; Kungälvs Zontaklubb

För mer info gällande stickgrafittin kontakta;
Marielle Korend Larsson,  mdconsulting@telia.com
Therese Schroeder  therese.schroeder@bahnhof.se

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till våra samarbetspartners:

  • Ewa på Garn & Hantverkshuset i Stenungsund som varit oss till stor hjälp med inspiration, kunskap och material!
  • Kungälvs Kommun
  • Mimers Hus
  • Butik Goopy by Spot