pressmeddelande

banner 

Pressmeddelande

Under sexton dagar med start den 25 november, vill Zonta över hela världen, rikta uppmärksamhet mot våld mot kvinnor och flickor.

I Kungälvs zontaklubb, som innefattar Kungälv, Stenungsund, Ale, Tjörn och Orust, har vi valt att på ett mjukt sätt rikta strålkastaren mot en hård och brutal fråga. Med stickgraffitti i form av textilhantverk i orange (en av våra färger) som vi själva har sytt, stickat, broderat, virkat och vävt, har vi klätt in ett antal föremål på centrala platser i Kungälv och Stenungsund med budskapet Zonta says No to violence against women.    

Våld mot kvinnor och flickor finns i vår omedelbara närhet. Det är viktigt att påminna sig om detta och att inte förledas att tro att det endast är något som pågår ”där borta”, ”hos dem”, ”i de där länderna/kulturerna”, ”i det där kriget”. Brottsstatistiken visar att ett antal kvinnor och flickor utsätts för våld i någon form varje år, månad och vecka i våra hemkommuner. FN och andra människorätts-organisationer har under ett antal år visat på brutal statistik i den ökade användingen av våld mot kvinnor och flickor som en del i krigsföringen i pågående krig i världen. Systematiska våldtäkter, tvångsäktenskap och kidnappningar pågår dagligen med ett ohyggligt lidande för de utsatta.

Vår kampanj har som syfte att väcka frågor, känslor och stämma till eftertanke. Någon blir kanske provocerad. En annan kanske tycker att det är meningslöst. Kanske blir någon glad/ledsen/känner igen sig. Någon kanske fattar mod till sig och ställer den där frågan till någon de tror är utsatt. Någon annan kanske får sig en tankeställare och ifrågasätter sina egna handlar. Någon kanske vill ta bort och ta ner föremålen, och någon annan kanske vill förstöra dem eller stjäla dem. 

Efter sexton dagar kommer vi att ta ner vårt budskap (11 december). Då vet vi mer!

Frågor besvaras av: Marielle Korend Larsson, President, Zonta klubb Kungälv, mobil 0708-683746 mail: mdconsulting@telia.com

About Zonta International

Founded in 1919, Zonta International is a global organization of executives and professionals working together to advance the status of women worldwide through service and advocacy. With more than 30,000 members belonging to nearly 1,200 clubs in 67 countries, Zontians all over the world volunteer their time, talent and support to local and international service projects and educational programs. To learn more, visit www.zonta.org.