Om klubben

Banner natur och mode av Therese

Klubben bildades 12 mars 1990. Den första presidenten (1990 – 1992) var Lisbeth Edlund.Vi är 40 medlemmar från Södra Bohuslän.
Vi är yrkeskvinnor med verksamhet inom en mängd olika yrken och vi arbetar för att förbättra kvinnors villkor lokalt och globalt.

Förutsättningen för att göra en insats för andra kvinnor är det ”goa” umgänget, det värdefulla nätverkandet och erfarenhetsutbytet som sker på våra klubb- och projektmöten. Det bidrar starkt till allt vårt arbete för kvinnor lokalt som globalt.

Möten
Våra möten hålls på olika ställen första tisdagen i varje månad september-maj kl. 18.30. (I januari blir det dock andra tisdagen.) För att alla skall hitta något, som verkligen tilltalar dem, är vi på många olika platser med våra möten.
Vi försöker också anlita intressanta föreläsare och ordna aktiviteter av skilda slag. 
Vi efterstävar varierande möten vad det gäller, plats, mat och programinnehåll. Det är årsmöte i september och valmötet i april.

Vi stödjer
Våra lokala projekt
varierar från år till år. En framgångsrik aktivitet som pågått sedan 2002 är vår designmässa med modevisning. Den brukar infalla i mars i samband med internationella kvinnodagen. Kvinnliga designers visar där sina kollektioner. Mottot är Av kvinnor, för kvinnor, med kvinnor. Vi är själva mannekänger och överskottet går naturligtvis till att stärka kvinnors ställning såväl lokalt som globalt.

Zonta international
Vi stödjer arbetet inom Zonta international på olika sätt. Se exempel på
Youtube: länk 1, länk 2, länk 3

Medlemskap
Är du intresserad av medlemskap?
Krav för inval som medlem är att du är yrkesaktiv till minst 50% när du väljs in och att du har en självständig/beslutsfattande befattning samt är beredd att arbeta för Zontas mål. Medlemskap sker genom inval i klubben och förutsätter bland annat ett regelbundet, aktivt deltagande i den egna klubbverksamheten. Vill du veta mer kontakta presidenten!

Funktionärer:

President

Vice president

Kassör

Sekreterare

PR/IT

Klubbmästare

Ersättare

 

Kommitteer:

Programkommitté

 

Invalskommitté

 

PR/IT kommmitté

 

Revisor

Revisorssuppl

Valberedning 

Gunvor Finnas Tel 070-5696537

Ulla Rönnmark

Kerstin Hellmansson

Ingrid Rehnberg

Martina Hellmansson

Lisbeth Ahl

Martina Hellmansson

Vakans

 

Christine Aschberger

Margareta Källberg

Åse Hogsved

Marielle Korend Larsson

Martina Hellmansson

Erika Emanuel

Helena Stigsson

Åse Hogsved

Marielle Korend Larsson

Susanna Frennemo

För webben: Ingrid Rehnberg tfn.0703-041401

Klubbpresidenter genom tiderna
1990 - 1992 Lisbeth Edlund
1992 - 1994 Ellinor Kjelstrup
1994 - 1996 Eva Edwinsson
1996 - 1998 Inger Åsemyr
1998 - 2000 Marianne Hagman
2000 - 2002 Birgitta Hilling
2002 - 2004 Anna-Clara Snygg
2004 - 2006 Åse Hogsved
2006 - 2007 Anna-Clara Snygg
2007 - 2008 Majlis Berglund
2008 - 2010 Henny Lundberg
2010 - 2012 Birgitta von Oldenskiöld
2012 - 2014 Therese Schroeder
2014 - 2016 Marielle Korend Larsson
2016 -          Gunvor Finnas

 


 Webben: Ingrid Rehnberg

Bookmark and Share