Zontaskola

Advocacy

En kort förklaring till ett av Zontas tre mål

Advocacy uttalas (advåkasy) 

Advocacy kommer från ordet advokatus, d.v.s. att bli kallad till någons hjälp. Inom Zonta använder vi ordet för att beskriva våra aktiviteter inom opinionsbildning. Exempel på detta är våra aktiviteter under 16 days of activism för att få bort våld mot kvinnor och flickor. Det kan också vara att förändra attityder. Exempel på detta är när vi tillsammans med FN arbetar i våra projekt runt om i världen för att sprida kunskap om t.ex. vad som händer vid könsstympning och barnäktenskap. Detta gör vi för att påverka beslutfattare, kulturer och traditioner i en riktning där könsstympning inte tillämpas längre och där barn får bli vuxna innan äktenskap. I advocacy ingår även arbetet med att på sikt ändra lagar och att bevaka att lagar efterlevs, både på det nationella och det internationella planet.

Zonta är som du vet religiöst och politiskt obundet. Det betyder att vi i dessa frågor skall vara opartiska. Våra texter och budskap skall vara sakliga och vi skall vara pålästa i de ämnen som vi uttalar oss om. I vårt samarbete med organisationen Girls not brides tar vi i Zonta ställning mot barnäktenskap och stödjer åtgärder mot de grupper (IS), samhällssystem och styrande som tillåter och till och med förespråkar/möjliggör barnäktenskap. Detta gör vi utifrån vår syn på att varje flicka och kvinna skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv och vem hon vill eller inte vill gifta sig med, d.v.s. utifrån en mänsklig rättighet och inte politik.

 

Vad vi gör inom advocacy

På Zontas internationella hemsida kan du läsa mer om vad vi arbetar med tillsammans med FN och andra samarbetspartners på internationell nivå. http://www.zonta.org/WhatWeDo.aspx På distriktsnivå och på lokal nivå ligger följande aktiviteter i planen:

Hösten 2015 kommer det ske en central advocacy-aktivitet från distrikt 21 där vi kommer att lyfta kvinnors och flickors ställning i asylprocessen. Detta för att säkerställa att kvinnor får berätta om sina skäl till asyl och om sin situation i hemlandet. I många krig utsätts kvinnor och flickor för våldtäkter som en del av krigsföringen. Att tala om detta är tabubelagt och många kvinnor kan/vill/vågar inte tala öppet om detta inför sin familj/män/anhöriga utan måste ges tillfälle att göra detta enskilt i en trygg miljö.

Det kommer att tas fram två brev som vi på lokal nivå kan skicka till våra kommuner och landsting/regioner för att ställa frågor hur kommuner och sjukvård i vårt närområde arbetar med ovanstående fråga.

12/12 är Internationella slavdagen. Zonta kommer att uppmärksamma detta via insändare till våra största medier, med inriktning mot IS och deras förtryck mot kvinnor och flickor, där systematiska våldtäkter och gisslantagande och tvångsäktenskap är en krigsmetod som systematiskt tillämpas.   

 

Marielle Korend Larsson