Stipendiat 2007

Vår första stipendiat hette Jauqueline Nordqvist. Hennes ansökan visade på en ödmjuk ung kvinna med stora ambitioner. Hon hade redan visat inititivkraft genom att vara med och starta Unga Forskare i Kungsbacka. Stipendiet ville hon använda för att förbättra sin utbildning genom utlandsstudier efter gymnasieperioden.

Bookmark and Share