Zonta Says No

Vad är meningen med det här?

Vi vill väcka uppmärksamhet kring mäns våld mot kvinnor och flickor och stimulera till diskussion och reaktion kring ett ämne som ofta väcker starka känslor när vi ser, hör och möter det. Men där vi som individer inte alltid vågar, vet, känner att vi kan göra något. Gör vi verkligen allt vi kan för att varje människa i vårt samhälle skall kunna känna sig trygg? Vad kan jag göra? Vad kan du göra? Vågar jag göra något? Vågar du göra något? Vågar vi se och reagera? Vågar vi tillstå att det finns?

Vilka är vi?

Vi är ett 40-tal kvinnor som valt att lägga en del av vår fritid och en del av vårt ekonomiska överskott på att arbeta för att stärka kvinnans ställning, såväl lokalt som globalt. För vi vet att problemet finns! Vi arbetar på internationell nivå via Zonta International och via FN. Vi arbetar på lokal nivå bland annat via kvinnojourerna och skolorna i vårt upptagningsområde. Vi arbetar för att kunna vara med och stötta både med förebyggande arbete och med avhjälpande arbete. Framförallt jobbar vi med att samla in medel för att stötta de verksamheter som arbetar med detta i sin vardagliga verksamhet.

Varför stickgrafitti?

Vi känner att detta på ett bra sätt symboliserar hur vi arbetar för övrigt. Var och en bidrar efter sina möjligheter och sina förmågor. Genom gott samarbete kan vi sen sammanfoga det hela till något som är betydligt större än de delar var och en stoppat in. Att den ”röda tråden” är orange är för att hela kampanjen internationellt bär den färgen.

Hur länge får det hänga?

Ja det är vi väldigt nyfikna på… Men om allt går enligt planerna och det får hänga ifred så kommer vi att plocka ner samtliga alster den 11 december. Då är vår kampanj över för i år. Kanske kommer vi igen med mer stickat nästa år…

För att få mer info; om Zontas internationella kampanj; Zonta Says No

För mer info gällande stickgrafittin kontakta;Ann Magreth Hellberg, President Zonta klubb Mölndal på amh.zonta@gmail.com

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till Svarta Fåret för sponsring av garn.

Bookmark and Share