Om klubben

Här kommer lite historia om Säffle-Åmåls Zontaklubb.

Det första dokumentet är daterat 1986-01-06 och innehåller en namnlista på presumtiva medlemmar i den planerade Zontaklubben i Säffle. Under våren 1987 äger några möten rum och den 31 augusti 1987 anordnas det första mötet med inbjuden föredragshållare för de intresserade blivande medlemmarna. Under hösten fortsätter klubbmöten med flera intressanta program.

Den 25 april 1988 beslutas formellt vid ett organisationsmöte att Säffle Area Zontaklubb skall organiseras. Chartermedlemmarna signerar Charter Application och Margareta Kihlander väljs till ordförande. I ett brev daterat 10 september 1988 meddelas att Application är godkänd.

Det första protokollet fördes vid klubbmötet den 12 september 1988. Detta möte är det första årsmötet och Gudrun Kullgren-Nilsson håller egoföredrag för 25 medlemmar.

Idag har klubben 23 medlemmar och arbetar aktivt för att få 26 medlemmar 2012. Rekryteringen skall i första hand ske i Åmål.

Våra klubbmöten äger rum 2:a måndagen i varje månad förutom juni, juli och augusti.

Bookmark and Share