Klubbens program

lagergrenska2

Lagergrenska (flera av klubbens möten hålls här)

 

KLUBBENS MÖTESDAGAR HÖSTEN 2017

Platsen för våra möten kan variera så var uppmärksam på kallelsen. Tid för mötet kl. 18.30 - 21.00. Från kl. 18.00 är du välkommen att "mjukstarta" och senast kl. 18.15 ska du ha registrerat dig. Ev avanmälan göres till Klubbmäster för mötet, se aktuell kallelse. 

Måndag den 25 sptember

Årsmöte. Inleds med gemensam måltid på Lagergrenska..

Måndag den 23 oktober

Inleds med gemensam måltid på Lagergrenska. 

Måndag den 27 november

Gemensamt möte med Brottsofferjouren, föreläsning. 

Måndag den 11 december

Inleds med gemensam måltid på Lagergrenska.

Klubbmöten Våren 2018

  • 22 januari
  • 26 februari
  • 26 mars
  • 23 april
  • 21 maj

STYRELSEMÖTEN HÖSTEN 2017

  • 6 september Plats: Hos Karin Teider
  • 9 oktober
  • 13 november
  • 5 december


 

 


 


                      

Bookmark and Share