Klubbens projekt

Västra Skaraborgs Zontaklubb har sedan starten år 1993 arbetat med projekt kring kvinnors utsatthet.

 

 

                            STUMFILM MED ORGELIMPROVISATION

Lördagen den 21 februari ordnades en välgörenhetskonsert i Nicolaikyrkan i Lidköping. Orgelimprovisation med Karin Nelson till Charlie Chaplins film Emigranterna och Else-Britt Brobergs bilder om gatubarnen i Rumänien. Det blev en välbesökt tillställning på högaktuellt tema till fantastisk musik. 

Behållningen blev hela 20.100 kronor och detta kommer att delas mellan Else-Britts hjälpverksamhet i Rumänien och Zontas projekt i kampen mot kvinnovåld.

 

 

                            VISKVÄLL PÅ KOLLÄNGENS TINGSHUS

En viskväll som anordnades tillsammans med Livlina Nepal i Kollängens tingshus den 7 september gav en behållning på totalt 15.585 kronor. Hela summan går till föreningen Livlina Nepal, som samlar in medel för att köpa en batteridriven ultraljudsapparat att användas i inom mödravården i Nepals avlägsna byar.

Den mycket välbesökta viskvällen startade med underhållning, där vissångerskan Christina Andersson sjöng och spelade roliga och tänkvärda sånger. Därefter visades ett bildspel om Nepal, till vilket Marie Schön från Vetlanda berättade om landet och sina minnen från uppväxten där. Kvällen avslutades med en buffé i den vackra tingshusträdgården. De hemlagade läckerheterna tillagade av Livlina Nepals medlemmar hade en strykande åtgång.

 

 

 

 Hjälpprojekt

Under större delen av 90-talet ägnade sig klubben åt att stödja ett pågående projekt i Riga, där man byggde upp ungdomsmottagningar. Det var särskilt fokuserat på unga flickors behov av information om könssjukdomar och rådgivning om prevention.

Klubben har också stött Kvinnojourens arbete i Lidköping och då särskilt sett till barnens behov av stimulans och möjlighet till aktiviteter; detta för att underlätta mödrarnas situation i de utsatta familjerna.

Genom en klubbmedlems stora engagemang bland gatubarn och deras familjer i staden Constanza i Rumänien har klubben det senaste året fått möjlighet att direkt stödja verksamheten och följa utvecklingen.  

 Vi medlemmar i Västra Skaraborgs Zontaklubb inriktar alltså vår verksamhet på att stödja både lokala och internationella projekt förutom de program och serviceprojekt som initieras av Convention.

Stipendium

Klubben delar årligen ut ett stipendium på 5000 kr till en gymnasieelev, som visat stort samhällsengagemang genom att aktivt deltaga i offentlig och ideell verksamhet, Young Women in Public Affairs.

2015 Sofia Karlsson samt extra stipendium till Sofia Dyrendahl

2014 Amalia Eklund

2013 Elin Fondén

2012 Astrid Jakobsson van Stam

2011 Julia Koponen

2010 Lina Larsson

2009 Annie Beckman

 

Hedersutmärkelser

2010 instiftades en hedersutmärkelse, att tilldelas en kvinna som genom sin gärning förbättrat utsatta kvinnors sitution.

Den första utmärkelsen gick till Britt-Marie Klang, för hennes pedagogiska arbete med kurser för kvinnor i Pakistan.

2011 års utmärkelse gick till Ulla Andersson för sitt mångåriga och engagerade arbete med Kvinnojouren i Lidköping.

2012 gick utmärkelsen till vår egen medlem Else-Brith Broberg för hennes arbete med utsatta kvinnor och barn i Rumänien.

2015 års utmärkelse gick till Åsa Vikman för hennes engagemang för utsatta människor.

 

 

Insamling av pengar

Insamling av pengar har tidigare skett främst genom årligen återkommande mycket välbesökta modevisningar.

Under senare år har klubben istället arrangerat populära konserter med artister som Anna-Lotta Larsson tillsammans med Johan Stengård och John Kluge

Även Cajsa-Stina Åkerström har medverkat. Dessa konserter har dragit fulla hus med mer än 400 personer vid varje tillfälle.

De välkända artisterna Tina Ahlin och Monica Dominique gav en härlig konsert i Pingstkyrkan i Lidköping våren 2008. De bjöd på ett omväxlande program med vårliga låtar och varierade med sång, piano och munspel tillsammans eller var och en för sig.

Överskottet från konserterna har gått till klubbens projekt för att stärka kvinnans ställning såväl lokalt som internationellt. Vid konserterna har mottagarna av bidragen presenterat sina pågående projekt och informerat om betydelsen av Zontas engagemang. 

Ett stort konst- och hantverkslotteri har också inbringat medel till fortsatta möjligheter att stödja nya goda initiativ för att förbättra flickors och kvinnors situation. Dels stöder klubben en grupp unga flickors ideella  arbete med att ha startat en telefonjour för utsatta flickor i Lidköpingsområdet och dels har klubben genom en medlems engagemang kunnat sända bidrag till flickor i Pakistan till inköp av skolböcker och symaskiner.

En mycket uppskattad konsert i S:t Nicolai Kyrka - presenteras nedan - har gjort möjligt för klubben att fördela nästan 40 000 kr till serviceprojekten i Rumänien och Pakistan samt till Lidköpings kvinnojour.  

 ***

 

 

Välgörenhetskonsert

Söndag 3 april 2011

Medverkande

Ida Fahl, orgel och sång
Kerstin Fahl, koto och gitarr
Hans Fahl, blockflöjt och klarinett
Nils Fahl, flöjt
Henrik Johannisson, violincell
Göran B Nilsson, piano
***

Välgörenhetskonserten

 i Husaby kyrka den 11 mars 2012 blev mycket lyckad och gav hela 8.500 kronor, som oavkortat ska gå till behövande unga kvinnor i Rumänien.
I den nästan fullsatta kyrkan, vackert upplyst av levande ljus, bjöd Maria Svensson och Helena Ambertsson på "Sånger som berör". Marias vackra sång och Helenas finstämda ackompanjemang uppskattades mycket av publiken. Låtarna hade passande nog, med ett enda undantag, valts för att de skrivit eller översatt av kvinnliga artister.  
 
Konserten arrangerades i samarbete med Husaby pastorat och Nya Lidköpings-Tidningen.

 

Viskväll på Kollängen

Vårt senaste musikprojekt blev mycket lyckat. I det fullsatta Kollängens tingshus sjöng och berättade Staffan Berlin underhållande och intressant om Irlands musikkultur och historia. Det bjöds på fylld pannkaksrulle i pausen, bakade av våra medlemmar. Till det serverades gott att dricka frånFöreningen Fruktdrycker. Man kunde också titta på Sylvia Blocks vackra målningar och skulpturer som fanns utställda i tinghuset.

Behållningen blev hela 14.570 kronor, som oavkortat går till projektet

"Symaskiner till kvinnor i Pakistan"

Bookmark and Share