Lite om Zonta

Zonta International som bildades i Buffalo, USA 1919. Det är en obunden politisk och religiös organisation. Sverige ingår i Distrikt 21.

Zonta

Medlemmar i Zonta är kvinnor och män i olika åldrar, som arbetar för att stötta och stärka kvinnors ställning och hälsa i världen.

Zonta International Foundation arbetar i projekt med olika fokus efter beslut på världskonventet. Konventet sammanträder vartannat år. 

gula zontarosor

Lokala och internationella stipendier finns att söka på gymnasie-, högskole/universitets- och doktorandnivå.

Zonta har en konsultativ status inom FN. Zonta finns även representerat i ILO och Europarådet.

Den gula Zontarosen symboliserar vänskap och är en påminnelse om det frivilliga arbete som Zontor över hela världen utför för att förbättra kvinnors levnadsvillkor.

gula rosor

Bookmark and Share