Klubbens historik

Historik Bjäre Zontaklubb, nr 1599

Klubben chartrades 25 april 1998, på initiativ av klubb Helsingborgs Zontaklubb. Charterfest hölls på Apelryd i Båstad i närvaro av bl.a. guvernör Beryl Steen, AD Tora Wigstrand och vice AD Maj-Lis Ulfsparre, representanter från Helsingborgs Zontaklubb och distriktets klubbar inklusive Jelgava i Lettland

Charterpresident Lotta Lindstam 1998–2000

Övriga presidenter: Susanne Ljungerud 2000–2002, Solweig Rydmarker 2002–2004, Dicte Helmersson 2004–2006, Ingela Hagenfeldt 2006–2008, Jeanette Willes Nihlén 2008–2010, Mona Sturesson 2010–2012, Katinka Husberg 2012–2014

Medlemsutveckling Klubben hade 22 chartermedlemmar, av dessa är åtta fortfarande medlemmar. Idag har vi drygt 40 medlemmar.

Klubbmöten Förutom klubbmöten har klubben tidigare haft lunchmöten en gång/månad och numera After Work-möten två gånger/termin

Datakurs 2001 arrangerades en datakurs för klubbmedlemmarna under ledning av två datakunniga medlemmar. Sedan dess har all kommunikation inom klubben skett via mail. Samma år påbörjades uppbyggnaden av klubbens webbplats.

10-års jubileum firades inom klubben med lunch på Klitterhus, Ängelholm och härefter slottsutflykt med Eva Thorén som guide, lördagen den 26 april 2008. President Ingela Hagenfeldt

15-årsjubileum firades som After Work för klubbmedlemmarna med konstutställning och soppa på Tomarps Kungsgård i Kvidinge, torsdagen den 25 april 2013. President Katinka Husberg

Lokala projekt. Sedan 2000 har lokala YWPA-stipendier delats ut. Vi har stöttat den lokala Kvinnojouren. Klubben har haft en fadderflicka i SOS-barnbyn Pushkin i Sankt Peterburg.

Sedan oktober 2015 har Bjäre Zontaklubb drivit ett projekt för att skapa positiva aktiviteter för asylsökande. I samarbete med andra föreningar har BjäreZontaklubb varit engagerad i svenskundervisning, matlagning, rita–måla-kurser, trädgårdsarbete, stickcaféer, frisörsalong, första hjälpen-kurser med mera.

Sommarmöten. Åren1999–2003 inbjöds distriktets Zontor till ett av klubben arrangerat sommarmöte i anslutning till Båstad Kammarmusikfestival.

Klubben har arrangerat tre Areamöten: 25 april 1998 på Apelryd i Båstad i anslutning till charterfest – president Lotta Lindstam,  26 april 2003 i samband klubbens femårsjubileum på Klitterhus i Ängelholm – president Solweig Rydmarker samt 13 september 2015 på Hovs Hallar, Båstads kommun – president Marianne Oxelman.

Seminarier/konferenser

2004 8 mars Internationella Kvinnodagen Ledarskap och affärsmoral Bibliotekets hörsal, Ängelholm, Ingrid Tollgerdt-Andersson ”Ledarskap på toppnivå – enbart för män?”, Ulla Reinius ”Kvinnor och ledarskap i företagsvärlden” och Ylva Lindberg ”Vad betyder etik i pensionsplaceringar” Överskottet från inträdesavgifter till Kvinnojouren

2005  8 mars Internationella Kvinnodagen Försvara Dig – klara Dig Ängelholms Stadshus, Ängelholm, kortfilmen I skuggan av våldet, Janet Hagbohm ”I familjens trygga hägn”, Rie Boulund ”Försvara Dig – klara Dig. . Överskottet från inträdesavgifter till Zontas anti-traffickingprojekt i Bosnien-Herzegovina 

2006 8 mars Internationella Kvinnodagen Kvinnoideal genom tiderna, Bibliotekets hörsal, Ängelholm, Else Ekblom ”Kvinnan speglad i konstens värld under 1000 år”, Susanne Ljungerud ”Kvinna i en manlig yrkesvärld” Överskottet från inträdesavgifter och lotteri till Kvinnojouren

2007 8 mars Internationella Kvinnodagen Mångfald, Lindhaga salen, Ängelholm, Manne Forsberg berättar om sin bok om pojkars sexualitet och könsroller, Tove Lifvendahl ”Har dens svenska jämställdheten bättre rykte än den förtjänar?” Ivan Daza ”Blatteförmedlingen”. Överskottet från inträdesavgifter till Kvinnojouren

2009  8 november ZONTA - 90 år Rymdålderns genusperspektiv med Charlotte Sikö Helin, projektledare för Astronomiåret 2009 i Halland, Angelica Persson VD Märta Måås- Fjetterström AB - 90 år samt Annica Dahlström professor i histologi och neurobiologi Göteborgs Universitet som föredragshållare. Klara-salen, Halmstads bibliotek Arrangörer Bjäre och Halmstad Zontaklubbar i samarbete med Studiefrämjandet

Samarbete med andra klubbar Vi har haft ett flertal möten tillsammans med Ängelholms Soroptimistklubb samt Helsingborgs och Halmstads Zontaklubbar

Deltagande i lokalsamhället Klubben har deltagit i den s.k. Rosfestivalen i juli månad i Ängelholm med en monter på torget där vi marknadsfört Zonta. Klubben har också vid tre tillfällen under åren 2011–2013 deltagit i Ängelholms Företagsmässa. Vi har också kommunicerat med kommunledningen i bl.a. jämställdhetsfrågor och trafficking samt synts i lokalpressen med insändare om våld emot kvinnor och artiklar om Zonta och våra YWPA-stipendiater.

8 november 2016 framförde Zontaklubben pjäsen ”Frigjorda fröknar, frodiga fruar och fräcka frillor från förr” i en utsåld hörsal i Ängelholms bibliotek. Pjäsen, som speglade berömda kvinnor genom tiderna i Ängelholm, var Zontaklubbens bidrag till jubileumsåret för att fira att staden fyllde 500 år.

 

  

 

  


 

Bookmark and Share