Dicte Helmersson, svampkonsulent

Vill du lära mer om svamp? Gå en svampkurs?

Svampkonsulent Dicte Helmersson, Ängelholm, anordnar svampkurser, svamputställningar och svampexkursioner i norra Skåne samt ger råd och tips om matsvampar, giftsvampar och svampmatlagning.

Dicte Helmersson, svampkonsulent Kontakt: Telefon: Mobil: 070 659 2224, e-post: dicte@telia.com

Svampkonsulenter är utbildade inom svampkunskap och informerar om matsvampar och giftsvampar, svampars ekologiska betydelse samt aktuella forskningsrön. Svampkonsulenter anordnar kurser, föredrag, utställningar och utflykter för bl.a. studieförbund, skolor, företag, myndigheter och turistnäring. Svampkonsulenternas Riksförbund har cirka 300 medlemmar. Medlemstidningen Sporaden utkommer med 4 nr per år.  Webbplats: www.svampkonsulent.se

Bookmark and Share