Mål för Halmstad Zonta klubb 2014-2015

 1. Serviceprojekt
  Öka vår kunskap om Zontas Internationella projekt genom att vid minst två medlemsmöten ge medlemmarna fördjupad information om projekten.
  Dela ut ett lokalt stipendium på 5000kr
 2. Advocacy
  Genomföra aktivitet 7/3 (Internationella kvinnodagen)
  Synas i lokal media
 3. Resurser
  Öka antalet medlemmar till 50, nuvarande medlemsantal 44
  Öka medlemmarnas närvarofrekvens på medlemsmöten från 65 % till 70 %, vilket motsvarar att man närvarar på 6 av 9 mötestillfällen
  Öka antalet gäster på medlemsmötena (idag snitt 3,8, kommande år 5)
Bookmark and Share