Kalmar zontaklubbs styrelse

Kalmar Zontaklubb styrelse

President: Gunilla Rosén tom 31.5.18
Vice president: Britt Holmström tom 31.5.18
Sekreterare: Marina Pull tom 31.5.18
Kassör: Gunvor Höckerfelt tom 31.5.19
Klubbmästare: Doe Mena-Berlin, tom 31.5.18 
Britt Gusmark Gustafsson (suppl. för  klubbmästaren) tom 31.5.18
Helen Norén, (suppl. för kassören) tom 31.5.18
Lisa Niklasson (suppl. för sekreteraren; skriver klubbmötesprotokoll) tom 31.5.18
Val av zontor till övriga poster: Revisor Boel von Heijne 
Rev. suppl. Anki Koch-Schmidt
Valberedning: Lisbet Angelsiöö, tom 31.5.19
Birgitta Johansson, tom 31.5.18
Invalskommitté: Carina Isgren, tom 31.5.19
Catarina Franzén, tom 31.5.18
Webansvarig:         Anika Nimbs