Klubbens projekt

Verksamhetsmål och hur vi försöker realisera dessa

Vi försöker skapa innehållsrika och trivsamma månadsmöten där vi ger oss tid att lära känna varandra för att stärka det interna nätverket. Vidare får vi genom olika typer av föredrag, bl.a. egoföredrag, och arbetsplatsbesök insikter och kunskaper om varandras och andras yrkesområden för att, enligt ZI:s intentioner, kunna utgöra en länk mellan och stöd för kvinnor i olika yrken. 

Vi försöker också få tid för reflexion och diskussion kring frågor centrala för Zontas verksamhet och går med jämna mellanrum igenom och diskuterar dessa. Exempelvis har vi arrangerat möten där kvinno- och barnmisshandel diskuterats, bl.a. genom organisationen Mäns kamp för kvinnofrid.

Lokalt arbetar vi för att skapa olika aktiviteter som inbringar medel för att ekonomiskt stödja ZI:s serviceprojekt. Under 2003/2004 samlade klubben in drygt 60 000 kr till ZI:s anti-traffickingprojekt i Bosnien Herzegovina genom att arrangera ett konstlotteri. Ett liknande lotteri 2009/2010, där vinsterna utgjordes av en "Må bra"-upplevelse, inbringade drygt 27 000. Vi har även vid varje månadsmöte ett lotteri vi kallar för ”Tjuganlotteriet”. Insatsen är 20/40 kr (lottnumret är numret på sedeln) och vinsten något för omkring 100-150 kronor. Normalt brukar detta öka medelsinflödet med 3-4000 per år.

Förutom att stödja ZI:s serviceprojekt stödjer vi idag ekonomiskt även Kvinnojouren i Kalmar och Kalmar Stadsmission.

 

Bookmark and Share