Klubbmöten hösten 2015 (program)

Program för hösten 2015 (med reservation för ändringar)

Augustimötet Onsdag 26 augusti Första klubbmötet hösten 2015 inleder vi med kulturhistoriker Michael Helgesson och en vandring på Björkholmen.

Septembermötet  Onsdag 30 September kl 18.00 Årsmöte på Hotell Carlscrona.

Oktobermötet Obs! Oktobermötet flyttat till Onsdag 4 november. Kl 18.00. "Livet är inte en Autobahn - det är slingrigt och snårigt och alldeles underbart!" Johanna Juhlin, präst i stadsförsamlingen, kommer att berätta om sitt arbete. Tag gärna med gäster. Vi träffas på Hotell Carlscrona.

Novembermötet Onsdag 25 november kl 18.00 Bosniska kvinnoföreningen Respekt kommer att berätta vad de gör. Tag gärna med gäster. Vi träffas på restaurang Sarajevo i Konserthusteatern, Stortorget 16.

Extraträff: Onsdag 9 december kl 19.00. obs. tiden! Glöggmingel på Hotell Carlscrona. Tag gärna med gäster. Om du har möjlighet, skänk en julklapp till "Ensam gran söker julklapp" (de insamlade julklapparna kommer att skänkas till 3G:s julfirande, Kvinnojouren Frideborg och arrangemanget med jul för ensamkommande flyktingbarn).
De som önskar äta middag på Hotel Carlscrona kommer kl 18 (och betalar själva för sin mat).

Bookmark and Share