Klubbmöten våren 2016 (program)

Program för våren 2016 (med reservation för ändringar)

Januarimötet Onsdag 27 januari kl 18.00 Monika Reddy, student med dubbelexamen från Jawaharlal Nehru Technological University och Blekinge Tekniska Högskola, kommer att berätta om hur det är att vara kvinna i Indien idag under rubriken "Women in India, A modern view point". Samling utanför "tunnan" - Blekinge Tekniska Högskolas reception - på Gräsvik. Vi kommer att vara i en lokal på BTH. Ta gärna med gäster.

Februarimötet obs! ändrat till Onsdag 2 mars kl 18.00 Zonta-kväll med vår vice AD Malin Irhammar. Vi träffas på Clarion Collection Hotell Carlscrona. Ta gärna med gäster.

Marsmötet Onsdag 30 mars  kl 18.00 Gerthi Persson, doktor i medicinsk vetenskap, kommer att berätta under rubriken 'The lifestyle in Sweden is like herding goats: taking kids to school, going to work and bringing them back'.Vi träffas på Clarion Collection Hotell Carlscrona. Ta gärna med gäster.

Aprilmötet Onsdag 27 april kl 18.00 Valmöte. Egoföredrag av Agnetha Meeuwisse. Vi träffas på Clarion CollectionHotell Carlscrona.

Extramöte: TORSdag 12 maj kl 18.00 Boda Glasbruk. Zonta Kalmar-klubb har bjudit in oss till ett trevligt extramöte på Boda Glasbruk (inbjudan har även gått till Växjö-klubben).

Vi kommer att träffas på ”The glass factory” (Stortorget 5, 360 65 Boda Glasbruk) där vi kommer att få lyssna på två intressanta kvinnor: Maja Heuer, verksamhetschef på ”The glass factory” och Åsa Albertsson, avdelningschef på bygg- och miljöenheten på Emmaboda kommun.

Kostnaden är 190 kr per person. Varje klubbmedlem får själv betala för extraträffen, eftersom den går utanför klubbens budget. Tag gärna med gäster.

Vi planerar för samåkning med bil. Restid från Stortorget i Karlskrona är ca 1 tim och 15 min.

Majmötet Onsdag 25 maj kl 18.00 Vi kommer att träffas på 'Amiralsgården Werstorp' där Malin Wästfelt kommer att berätta om hur familjen driver fårfarm med egen gårdsbutik och B&B. Adressen är Verstorp 1, Karlskrona, ca 10 km från Karlskrona Centrum. Tag gärna med gäster.

Bookmark and Share