Klubbmöten hösten 2016 (minnesanteckningar)

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2016-12-08

Minnesanteckningar från extra-mötet torsdag 8 december 2016

Vi var nio personer (sju medlemmar och två gäster) som träffades på Clarion Collection Hotel Carlscrona för glöggmingel. Vi bjöds på glögg och pepparkakor med ost.

Glada zontor lämnar sina julklappar vid granen

Glada zontor lämnar sina julklappar vid granen

Vi lämnade våra klappar hos julgranen i restaurangen och såg därefter en kort film där vår nyligen tillträdda internationella president Sonja Hönig Schough (som är svenska), berättade om varför hon blev Zonta och vad hon ser som de viktigaste målen för organisationen för tvåårsperioden 2016-2018.

President Agnetha Meeuwisse överlämnar presentkorten till Gun Svensson, Kvinnojouren Frideborg

President Agnetha Meeuwisse överlämnar presentkorten till Gun Svensson, Kvinnojouren Frideborg

Vår president Agnetha Meeuwisse överlämnade presentkorten från alla klubbmedlemmar till Kvinnojouren Frideborgs Gun Svensson, som tackade alla.

Vi hade även ett lotteri och vinster utföll till både gäster och medlemmar.

Vår president tackade alla medlemmar och gäster för en mycket trevlig kväll och avslutade med att påminna om vårt första klubbmöte nästa år (onsdag 25 januari 2017) då vi ska träffa Somaliska föreningen och den bosniska kvinnoföreningen Respekt.

Vid pennan

Maria Lagebrand, sekreterare

********************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                                2016-11-30

 

Novembermötet ägde rum onsdagen den 30 november 2016 på Diakonicentrum, Kungsmarkskyrkan.

Vi samlades på församlingsgården ett av rummen på bottenplanet, där ett antal bord var fint uppdukade av några volontärer i kyrkan.

Diakon Mari Ekdahl hade bjudit in fyra personer till kvällen: Morteza Salimi, ensamkommande flykting från Afghanistan, Henrik Jonsson, socialarbetare och två volontärer från Diakonicentrum; Theresa och Anna.

Diakon Mari Ekdahl, Morteza Salimi och Henrik Jonsson

Diakon Mari Ekdahl med Morteza Salimi och Henrik Jonsson

Henrik började med att presentera sig: han arbetade tidigare på ett HVB-(”hem för vård eller boende”)-hem tidigare och där lärde han känna Morteza, som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn i januari 2014. De blev goda vänner och fick för några år sedan en fråga om de tillsammans skulle kunna komma på besök till en skola i kommunen, där Morteza tillsammans med Henrik skulle kunna berätta om sin flykt från Afghanistan. De har sedan dess fått inbjudningar från andra skolor och även från andra institutioner.

Morteza började med att berätta om hur hans familj (mamma, pappa, en syster och två bröder) flydde från sin hemby i norra Afghanistan i januari 2013, efter att de felaktigt blivit anklagade för att satt en (sunni-muslimsk) moské i brand (Mortizas mamma är shia-muslim och pappan är sunni-muslim och det är ovanligt med äktenskap i Afghanistan mellan personer med olika trosinriktning. Omkring 80 % av befolkningen i Afghanistan är sunni-muslimer).

Morteza berättade att innan det här hände, var familjen med om en annan tragisk händelse: hans äldsta syster var bortlovad till en pojke i en familj (det är mycket vanligt med arrangerade äktenskap i Afghanistan) men att då det närmade sig att hon skulle giftas bort hade hon sagt nej. Pojkens familj ansåg att hon genom att säga nej, hade vanärat familjen och genomförde därför ett planerat mord och tog livet av henne (vad vi kallar hedersmord eller skammord).

Mortezas familj bestämde sig alltså för att fly och hans pappa betalade människosmugglare för att ta hela familjen till norra Europa. De flydde först till Pakistan och fortsatte sedan via Iran till Turkiet.

Då de skulle ta sig över bergen mot Turkiet (i skydd av natten) så var de en större grupp med ca trettio personer och i gruppen fanns ett litet spädbarn. Det lilla barnet gnydde, vilket gränspoliserna hörde och upptäckte gruppen. Gränspolisen sköt mot gruppen och det blev naturligtvis kalabalik. Morteza och fem andra grabbar från gruppen lyckades dock fly och ta sig över bergen (så småningom fick Morteza veta att en av hans bröder sköts till döds av gränspolisen vid det här tillfället).

Då Morteza flytt över bergen, visste han inte då hur det gått för hans familj och de övriga i gruppen men de blev alla infångade av gränspolisen och deporterade till Pakistan.

Morteza väntade länge i Turkiet på att hans familj skulle komma efter honom. Under tiden han väntade lärde han sig turkiska och kunde jobba som tolk. Han hade inga pengar alls; människosmugglarna tar allt av värde från de personer som de smugglar.

Morteza gav så småningom upp hoppet om att familjen skulle komma efter honom och fortsatte ensam till Grekland. Där blev han tvingad att bo i ett fängelse-liknade förvar (sextio personer delade på en cell i storlek som ett ordinärt rum).

Han släpptes efter 40 dagar och fick veta att han måste lämna Grekland, annars skulle han fångas in och återigen hamn i en cell.

Morteza försökte flera gånger ta sig in i Makedonien innan han slutligen lyckades genom att muta gränspolisen (med pengar som han fick från en okänd givare). Från Makedonien fortsatte flykten till Serbien, hela tiden med olika människosmugglare. Från Serbien till Ungern, Österrike, Tyskland och Danmark.

Efter ett år på flykt kom Morteza slutligen till Malmö i januari 2014 och sökte omedelbart asyl. Morteza var då 16 år. Han kommunplacerades i Karlskrona och placerades på det HVB-hem där Henrik då arbetade.

Morteza var analfabet då han kom (kommentar: år 2006 uppskattades läs- och skrivkunnigheten till 28 procent i Afghanistan), så han fick börja med att lära sig läsa och skriva (och också lära sig klockan som han inte heller kunde då han kom). Han börjdea på högstadiet men i höstas kunde han flytta till gymnasiet där han läser på vård- och omsorgsprogrammet. Morteza arbetar extra inom äldreomsorgen. Han håller nu på att ta körkort och skulle dagen efter klubbmötet flytta in i en egen lägenhet i Kungsmarken.

Mortezas familj (mamma, en syster och en bror) är nu i Grekland och han har då och då kontakt med dem (pappan återvände till hembyn i Afghanistan för att sälja deras hus men ingen har hört något av honom sedan han reste tillbaks).

Familjen betraktas som kvotflyktingar men det är inte självklart att de kan återförenas med Mortiza i Sverige (Sverige har de senaste åren tagit emot 1900 kvotflyktingar per år).

Efter att vi hört Mortezas berättelse, var det dags för Theresa och Anna som började med att berätta om hur de kommit till Sverige och var de gör som volontärer i Diakonicentrum. Therese kom med sin familj från Albanien och Anna kom med sin mamma från Belarus (Vitryssland) för några år sedan. De väntar båda på att få uppehållstillstånd i Sverige.

Som volontärer i Diakonicentrum arbetar Theresa och Anna med de många verksamheter som finns med frukostar, uttalskör, läxhjälp, fadderfamiljer mm.

Efter att vi lyssnat till Theresa och Anna åt vi vår middag och fortsatte samtalen vid borden.

Presidenten överlämnade en gul zonta-rosa till Mari Ekdahl och tackade för en mycket givande kväll.

President Agnetha Meeuwisse överlämnar en gul zonta-ros till diakon Mari Ekdahl

President Agnetha Meeuwisse överlämnar en gul zonta-ros till diakon Mari Ekdahl

Vår president Agnetha avslutade kvällen med att påminna om vårt extramöte den 8 december, och om 2017:s första klubbmöte på NBV där vi kommer att träffa representanter från somaliska respektive bosniska kvinnoföreningen.

Närvarande var tolv medlemmar, två gäster och kvällens fyra talare; totalt 18 personer.

Vid pennan

Maria Lagebrand

klubbsekreterare

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                                2016-10-26

 

Oktobers klubbmöte ägde rum onsdagen den 26 oktober 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona.

Vi samlades som vanligt i konferensrummet på övervåningen där vår president Agnetha Meeuwisse hälsade alla välkomna. Kvällens inbjudna gäster var Ann-Christine Boman, lärare och internationell samordnare på Chapmanskolan, och Johanna Malmström, f d elev. De var inbjudna för att berätta för oss om ”Samhällsprogrammet med internationell inriktning”; om varför programmet skapades, vad de gör och studerar på programmet mm..

Vi började som vanligt med en god middag och efter kaffet och efterrätten var det dags för kvällens gäster att börja.

Ann-Christine Boman och Johanna Malmström kvällens inbjudna gäster

Ann-Christine Boman och Johanna Malmström kvällens inbjudna gäster

Våra gäster inledde med en kort presentation av sig själva: Ann-Christine Boman är lärare på Chapmanskolan sedan många år och har arbetat mycket med att ”få ut lärare i världen”, dvs öka internationaliseringen i skolan.

Johanna Malmström är f d elev på programmet, och hon tog sin examen i juni i år. Johanna hade Ann-Christine som mentor under sin studietid.

Ann-Christine berätta att programmet började med en idé kring år 2000 om ett nytt gymnasieprogram som skulle inrikta sig mot internationella frågor. Det här förslaget fick ja från utbildningsnämnden och det blev omedelbart ett populärt program med många sökande. Programmet har nu varit igång i sexton år och under de första åren var det mer flickor är pojkar som sökte men det har under åren blivit en jämnare könsfördelning.

Under studietiden gör varje klass tre studieresor, en resa under respektive läsår.

Under första året läser eleverna om Östersjö-området (alla ämnen läser ämnet integrerat i undervisningen) och har ett utbyte med en skola i Polen. Utbytet består i att polska ungdomar besöker Karlskrona och Chapmanskolan under några dagar, för att klassen några månader senare reser ner till Polen under några dagar.

Under andra året läser eleverna om Europa och har utbyte med en skola i Frankrike (pss som för utbytet med den polska skolan).

Slutligen under tredje året läser de om världen och har då ett utbyte med några skolar i Sydafrika.

Utbytesresorna kostar inte något för eleverna och därför har varje klass, sedan programmet startade, ordnat med insamlingar för att kunna ge något tillbaks. De insamlade pengarna har gått till olika verksamheter i fram för allt Sydafrika så som t ex ett ålderdomshem respektive en förskola.

Ann-Christine och Johanna avslutade sitt intressanta föredrag med att visa en film från årets resa till Sydafrika. Det var en av eleverna som både filmat och redigerat.

Ann-Christine Boman och Johanna Malmström avtackas

Ann-Christine Boman och Johanna Malmström avtackas

Ann-Christine och Johanna fick en varm applåd och avtackades traditionsenligt, av vår president Agnetha Meeuwisse, med var sin brandgul Zonta-ros.

 

Därefter var det dags för nästa punkt på programmet: Teresa Pascual och Anna Lindeberg, vår advocacy (opinions- och påverkans)-grupp, tog plats för att berätta om hur de arbetat konkret med att planera för att klubben för första gången ska dela ut ett ”Young women in public affairs”-stipendium.

Stipendiet ”Young women in public affairs” (ungefär unga kvinnor i offentliga angelägenheter) och är avsett för flickor som studerar på gymnasiet.

Klubben bestämmer själv stipendiesumman för klubbstipendiet. Den flicka som blir stipendiat, får möjlighet att vara med om utdelningen av ytterligare ett stipendium, den här gången från distriktet. Den flicka som blir stipendiat på distriktsnivå, deltar sedan ytterligare i en sista stipendieutdelning på internationell nivå. På den internationella nivån är det tio stipendier som delas ut.

Teresa och Anna har gjort en tidplan som de presenterade. Deras och klubbens avsikt är att kunna dela ut stipendiet för första gången nästa år.

Anna Lindeberg framför bilden med tidplanen

Anna Lindeberg framför bilden med tidplanen

Vi diskuterade också det första förslag till kriterier som Teresa och Anna tagit fram. Det kom många konstruktiva synpunkter från deltagarna. Vid nästa styrelsemöte kommer Teresa och Anna att vara med och då ska styrelsen fatta det formella beslutet om att sätta igång.

Övrigt program bestod av några olika klubbärenden samt ett boklotteri:

-          klubben med styrelse avtackade vår nyligen avgångna president Eva Bergman Ottosson med en bok och en varm applåd.

 Vår förra president Eva Bergman Ottosson avtackas med en bok

Vår förra president Eva Bergman Ottosson avtackas med en bok

-          förslag till stadgeändring ( paragraf 7) som vi tog upp till första behandling vid årsmötet i september i år: mötet diskuterade den föreslagna ändringen (dvs att presidenten ska väljas för en tidsperiod av två år), och då framför allt hur vi ska se till att vi får kontinuitet i styrelsen genom att ledamöter bör väljas både jämna och udda år. Förslaget ”återremitterades” till styrelsen som fick i uppdrag att förhöra sig om hur andra klubbar hanterar styrelsevalen.

-          nästa klubbmöte äger rum onsdag 30 november då vi kommer att träffas på Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan. Där kommer vi att träffa diakon Mari Ekdahl tillsammans med några volontärer som är engagerade i verksamheten och som framför allt vänder sig till nyanlända flyktingar.

 

-          president Agnetha Meeuwisse informerade oss också om första klubbmötet nästa år då vi kommer att lyssna till en representant från Somaliska kvinnoföreningen som kommer att berätta om hederskultur och könsstympning (ett ämne som säkert kommer att beröra oss starkt) (vi träffas då i NBV:s lokaler på Ronnebygatan 28).

-  klubben fick vid konventet i Nice en bronsplakett för att vi under 2014-2016 värvat mellan fem till tio nya medlemmar. Vår förra president Eva Bergman Ottosson mottog plaketten och den återlämnades till henne vid mötet.

-          nästa styrelsemöte äger rum måndag 14 november 2016.


 Bronscertifikatet från konventet i Nice återlämnas till Eva Bergman Ottosson

Bronscertifikatet från konventet i Nice återlämnas till Eva Bergman Ottosson

President Agnetha Meeuwisse avslutade med att tacka för en givande kväll.

Närvarande var elva medlemmar, två gäster och kvällens två talare; totalt femton personer.

Vid pennan

Maria Lagebrand

    

 

 

********************************************************************  

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb

2016-09-28

Årsmötet inleddes som vanligt med en god middag och mycket trevligt prat. Denna gång var mötet endast för klubbmedlemmar (11 st närvarande) och inte för några gäster. Presidenten inledde med att beskriva mötesordningen för dagen.

Platsen var Clarion Collection Hotell Carlscrona.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föregående styrelse presenterade verksamhetsberättelsen samt beviljades ansvarsfrihet.

Nuvarande styrelse presenterade kommande års mål och aktiviteter och dessa godkändes av 11 närvarande klubbmedlemmar.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar hade vi ytterligare några klubbärenden på programmet:

-          Vi fick lyssna till vår f d president Eva Bergman Ottosson som presenterade sin resa till konventet, som i år hölls i Nice, Frankrike, den 2-6 juli. Där var det mycket som hände med introduktion för första gångs-delegater, diverse olika presentationer inom olika områden, röstning om olika motioner och propositioner och kandidater till den internationella styrelsen.
Länk till Evas presentantion:
https://drive.google.com/file/d/0B2E867WnJ-UEclVocnJEejU1LTg/view

Eva Bergman Ottosson fick av nuvarande president Agnetha Meeuwisse två zonta-rosor som tack: en ros för president-tiden och en ros för presentationen

-          Därefter berättade Ewy Johansson, ordförande i medlemskommittén, om gästprocessen och dess olika moment

-          Vi hade sedan dragning i kvällens lotteri (med tre vinster skänkta av styrelsen)

-          Vår president Agnetha Meeuwisse sammanfattade några intressanta punkter från presidentmötet, bl a att klubben kommer att arrangera areamötet våren 2018, medlemsvård är viktigt och vi ska jobba med att göra allt för att behålla våra aktiva och engagerade medlemmar, att zonta-armbanden kommer att få ett tillägg med ”zonta says yes to human rights”, och att det är viktigt att klubbens mål är i överensstämmelse med de internationella målen

-          President Agnetha Meeuwisse informerade också om att det blir glöggmingel torsdag 8 december på Clarion Collection Hotel Carlscrona

-          Sekreteraren kommer att skicka ut information till våra gäster om föreläsningen med Carolyn Hannan mån 24 oktober på länsstyrelsen och hur de kan anmäla sig

-          Kassör Eva Runerheim påminde alla att betala in sin avgift senast den 30 oktober

-          President Agnetha Meeuwisse informerade om att Kvinnojouren Frideborg har framfört önskemål om att klubbmedlemmarna bidrar med presentkort på H&M, Lindex etc, till klädinköp för de kvinnor som bor på det skyddade boendet (då vi köper presentkorten ska  vi säga att de ska gå till Kvinnojouren Frideborg). En lämplig tidpunkt för överlämnande av presentkorten är fre 25 november i samband med manifestationen och middagen efteråt (efter manifestationen kommer vi att äta gemensam middag med Kvinnojouren Frideborg)

President Agnetha Meeuwisse avslutade med att tacka för en givande och inspirerande kväll.

Vid pennan

Maria Lagebrand, sekreterare

********************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                               2016-08-31

Skylten på Brändaholm

Skylten på Brändaholm

Första klubbmötet för verksamhetsåret ägde rum onsdagen den 31 augusti.

Vi samlades på parkeringen nedanför Brändaholm (Dragsö) där vår guide för kvällen Ann-Kristine Woltil Mattisson inledde med att berätta att koloniföreningen Brändaholm anlades 1923.

Vår medlem Ann-Kristine Woltil Mattisson guidar oss på Brändaholm

Vår medlem Ann-Kristine Woltil Mattisson guidar oss på Brändaholm

Idén med koloniföreningar kom ursprungligen från Tyskland, där det blev vanligt att de som flyttade in till städerna för att söka sig arbete i de nya industrier som började etableras, fick en liten jordplätt för att kunna odla sina egna grönsaker och egen frukt och därmed dryga ut sin hushållskassa.

År 1914 var antalet koloniföreningar i Sverige ca 10000 och fenomenet finns idag i tretton europeiska länder samt även i Japan.

Intresset har gått upp och ner under åren med en topp under 1970-talet med ”gröna vågen”.

Vi avslutade vårt besök på Brändaholm med att kika in i en av stugorna, nämligen den som tillhör vår medlem Kerstin Arnesson. De har en högt belägen stuga med fin utsikt utöver Saltö och Borgmästarfjärden.

Vindruvor som växer mot stugväggen hos Kerstin Arnesson

Vindruvor som växer mot stugväggen hos Kerstin Arnesson

Vi promenerade sedan bort till Dragsö Camping och Stugby, och restaurang Hellmans Bakficka.

Där hälsade vår president Agnetha Meeuwisse alla gäster och klubbmedlemmar välkomna och kvällens guide Ann-Kristine fick en gul zonta-ros.

 

Kvällens guide Ann-Kristine Woltil Mattisson avtackas av president Agnetha Meeuwisse med en gul zonta-ros

Kvällens guide Ann-Kristine Woltil Mattisson avtackas av president Agnetha Meeuwisse med en gul zonta-ros

President Agnetha Meeuwisse föreslog en kort presentationsrunda för kvällens gäster skulle få veta lite om vilka vi är.

Efter maten berättade Teresa Pascual om advocacy-arbetet på olika nivåer inom zonta. Advocacy betyder opinionsbildning eller påverkan.

Teresa Pascual berättar om advocacy-arbetet inom zonta

Teresa Pascual berättar om advocacy-arbetet inom zonta

Teresa berättade om de olika delområden som zonta valt att arbeta med. Anledningen till att styrelsen bett Teresa berätta om advocacy är att hon f n är ensam i klubbens advocacy-gruppen och att vi behöver en eller två medlemmar till som kan engagera sig i det här viktiga området. Glädjande för oss var att Anna Lindberg anmälde sig som intresserad.

Därefter var det dags för klubbärenden och president Agnetha Meeuwisse informerade om vad som kommer att hända under hösten och i början på nästa år:

  • Areamöte lör 1 okt i Kristianstad. Detaljer om anmälan etc kommer att skickas ut så snart vi fått dem från Kristianstad-klubben. Alla medlemmar uppmanas att delta eftersom det är ett gyllene tillfälle att träffa andra klubbar, utöka sin zonta-kunskap, få inspiration och idéer mm.
  • Extramöte mån 24 okt (Internationella FN-dagen) (obs. samma vecka som vårt ordinarie klubbmöte). ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” med Carolyn Hannah.
  • Extramöte fre 25 nov: Kerstin Arnesson, som också är engagerad i Kvinnojouren Frideborg berättade lite grann om planerna: Kvinnojouren arrangerar med zonta-klubben som samarbetspartner. Det blir program under hela dagen och kvällen med ett antal olika programpunkter. Många programpunkter är under utarbetande men ljuständningen på Klaipeda-platsen (eftermiddagen), tal, sång av Bella Donna-kören är klara.
  • Zonta-klubben har tidigare skänkt necessärer och barnryggsäckar till Kvinnojouren men nu efterlyste de istället presentkort från Lindex eller H&M (för att kvinnorna som kommer till det skyddade boendet ska kunna köpa underkläder etc). Presentkorten kan vara på t ex 100 kr och Kvinnojourens tanke är att varje person som köper ett presentkort ska säga att det kommer att skänkas till Kvinnojouren, och att de på det sättet ska kunna förhandla sig till lite bättre priser på inköpen.
  • Klubbmötet ons 25 jan 2017: Vi kommer att få höra om hederskultur och könsstympning. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan.

Innan vår president Agnetha Meeuwisse avslutade och tackade för en givande kväll, kom vår förra president Eva Bergman Ottosson med en uppmaning till alla klubbmedlemmar att ta med minst en gäst till nästa klubbmöte (vilket blir oktobermötet), för att vi ska få in fler medlemmar i klubben och fortsätta att var en aktiv och levande klubb.

Närvarande var fjorton medlemmar och fem gäster, totalt nitton personer.

Vid pennan

Maria Lagebrand

klubbsekreterare

Bookmark and Share