Klubbmöten hösten 2016 (program)

Program för hösten 2016 (med reservation för ändringar)

Augustimötet Onsdag 31 augusti kl 18.00 Vi inleder säsongen med att vår klubbmedlem Ann-Kristine Woltil Mattisson berättar om Brändaholm. Samling på parkeringsplatsen nedanför Brändaholm. Ta gärna med gäster.

Septembermötet  Onsdag 28 September kl 18.00 Årsmöte på Clarion Collection Hotell Carlscrona. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Extramöte Måndag 24 oktober (Internationella FN-dagen) kl 15.00 Agenda "2030 - för hållbar utveckling"med Carolyn Hannan. Plats: Länsstyrelsen. Det finns platser reserverade för oss i klubben och anmälan sker till klubbsekreteraren.

Oktobermötet Onsdag 26 oktober kl 18.00 Vi kommer att lyssna på Ann-Christine Bohman, Chapmanskolan, lärare på samhällsprogrammet med internationell inriktning. Plats: Clarion Collection Hotel Carlscrona. Ta gärna med gäster.

Extramöte Måndag 25 november (FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor) Ett samarrangameng med Kvinnojouren Frideborg. Det kommer att bli olika programpunkter under hela dagen och kvällen men detaljerna är ännu inte klara. Ta gärna med gäster.

Novembermötet Onsdag 30 november kl 18.00 Diakonicentrum. Vi kommer att besöka Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan och få lära oss mer om verksamheten som bedrivs där. För de som vill kommer det att ges möjlighet att delta i kvällens Sinnesromässa. Plats: Vi träffas i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4. Ta gärna med gäster.

Extraträff: Glöggmingel torsdag 8 december Klockslag ännu inte bestämt. Clarion Collection Hotel Carlscrona. Ta gärna med gäster.

Bookmark and Share