Klubbmöten hösten 2017 (minnesanteckningar)

Möte 2017-10-25

Zontaklubbens oktobermöte bestod i en paneldebatt för att lyfta upp och diskutera de ojämlika villkoren inom idrotten. Paneldebatten ägde rum på Länsstyrelsen i Karlskrona och mötet var öppet för allmänheten.

Vår ordförande Victoria C Wahlgren var konferencier med Anna Lindeberg, styrelseledamot, som bisittare.

Bisittare Anna Lindeberg och konferencier Victoria C Wahlgren

Bisittare Anna Lindeberg och konferencier Victoria C Wahlgren

Panelen bestod av deltagare från Karlskrona Fotbollsförening (KFF), Blekinge Idrottsförbund, Karlskrona Hockeyklubbs (KHK) damlag samt F17.

Panelen bestod av Micael Ekdahl F17, Frida Fries KFF, Alexander Blomquist KHK, Patric Nilsson Blek. Idrottsförb., Ida Olsson KFF, Stefan Linder KFF, Sofie Persson KFF, Martina Olsson KFF

Panelen bestod av Micael Ekdahl F17, Frida Fries KFF, Alexander Blomquist KHK, Patric Nilsson Blek. Idrottsförb., Ida Olsson KFF, Stefan Linder KFF, Sofie Persson KFF, Martina Olsson KFF

I publiken fanns några Zonta-medlemmar men också ganska många intresserade Karlskrona-bor.

Kvällens inträde skänktes oavkortat till Zontas internationella projekt för att motverka människohandel och osäker migration i Nepal.

*****************************************************************

Minnesanteckningar 2017-09-27

Area director Malin Irhammar och vice Area Director Kerstin Ekstrand-Christiansson besökte oss och de fick första timmen efter middagen.

Vår AD och vice AD berättade att area 04, som vår klubb tillhör, totalt har 13 klubbar och att de nu besöker alla klubbar i arean.

AD och vice AD berättade om Zonta och tryckte på hur viktigt det är att bygga kunskap; att vi alla klubbmedlemmar är pålästa och vet vad Zonta står för och vad vi arbetar för.

AD gick igenom några viktiga årtal för kvinnor i Sverige och började i slutet av 1800-talet då det blev i lag förbjudet för en man att aga sin hustru till modern tid med Agenda 2030 och dess mål.

Vice AD Kerstin Ekstrand-Christiansson och AD Malin Irhammer med några glada klubbmedlemmar

Vice AD Kerstin Ekstrand-Christiansson och AD Malin Irhammer med några glada klubbmedlemmar

Därefter höll vi vårt årsmöte. Protokollet från årsmötet återfinns som en egen flik under ”Klubbsidor – bara för inloggade”.

Efter årsmötet diskuterade klubbmedlemmarna separat verksamhetsplanen för 2017-2018, och vår president Victoria C Wahlgren efterlyste förslag på klubbmötes-aktiviteter till våren 2018 från alla klubbmedlemmar.

/ Vid pennan

Maria Lagebrand

sekreterare

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                               2017-08-30

Säsongens första möte ägde rum i Ronneby Brunnspark.

Vi fick en guidning av Ronneby-guiden Anders Johnsson och åt sedan middag på Brunnsparkens café och restaurang, där vi också avhandlade några klubbärenden (se nedan).

Vår guide Anders Johnsson

 Vår guide Anders Johnsson i Ronneby Brunnspark

 

Intresserade åhörare i Ronneby Brunnspark

Intresserade åhörare i Ronneby Brunnspark

 

Pumpanordningen i gamla brunnshuset

Pumpanordningen i gamla brunnshuset

Avhandlade klubbärenden:

- Presidentmöte lördag 2 september i Hässleholm - tyvärr kan ingen representant från vår klubb delta

- Höstens areamöte äger rum lördag 23 september och det är Trelleborg-Vellinge som arrangerar. Alla klubbmedlemmar är välkomna att delta och vår klubb kommer att lämna resebidrag vid samåkning (inom rimliga gränser). Sista anmälningsdag är 7 september

- Kalmarklubben har bjudit in till gemensamt klubbmöte i Kosta tisdag 17 oktober. Några av medlemmarna var intresserade av att åka och sekreteraren fick i uppgift att kontakta Kalmarklubben för mer information

- Kommande klubbmöten: 27 sept (årsmöte), 25 okt (”idrottskväll"; paneldiskussion kring kvinnors möjligheter i idrottens värld med representanter från Karlskrona Fotbollsförening, Karlskrona Hockeyklubbs damlag och Blekinge Idrottsförbund). Styrelsen har tänkt sig att den här kvällen ska vara öppen för allmänheten

- Novembermötet kommer hållas ons 6 dec (ämnet för kvällen är privatekonomi och då särskilt för kvinnor). Vi kommer också hålla vårt traditionella glöggmingel den här kvällen

- Vårens areamöte är planerat till lör 14 april 2018 på Marinmuseet. Varje klubbmedlem kommer att få en uppgift inför och till mötet; vi behöver också medlemmar till en eller fler arbetsgrupper

Vid pennan

Maria Lagebrand
sekreterare

  

Bookmark and Share