Klubbmöten våren 2016 (minnesanteckningar)

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                          2016-05-25

Sista klubbmötet för verksamhetsåret ägde rum onsdagen den 25 maj på Amiralsgården Werstorp, ca 10 väster om Karlskrona.

Välkommen till amiralsgården Werstorp

Välkommen till amiralsgården Werstorp!

Vi samlades på gårdsplanen där vår president Eva Bergman Ottosson hälsade alla gäster och klubbmedlemmar välkomna, med ett speciellt välkommen till klubbens senaste medlem: Carina Ingemansson.

Vår senaste medlem Carina Ingemansson till vänster med vår kassör Åsa Ringius och gäst Ulrika Wilke

Vår senaste medlem Carina Ingemansson till vänster med vår kassör Åsa Ringius och gäst Ulrika Wilke

President Eva Bergman Ottosson föreslog en kort presentationsrunda för kvällens fem gäster skulle få veta lite om vilka vi är.

Efter det presenterade vår president kvällens program och lämnade därefter över ordet till Malin och Peter Wästfelt.

Malin och Peter började med att berätta att Verstorp byggdes 1834-37 som sommarbostad för amiral Nordenskiöld. Huset har endast bytt ägare tre gånger under alla år, så att Malin och Peter är fjärde ägaren sedan huset byggdes.

I modern tid har Verstorp varit både privatbostad och utbildningslokal; det senare då BTH startade en trädgårdsmästarutbildning på gården (utbildningen flyttade efter några år till Bubbetorps gård där den fortfarande är kvar).

Malin och Peter köpte Verstorp 2012. De har startat några olika verksamheter på och kring gården: lammproduktion med ett 60-tal frigående får, gårdsbutik där de säljer sina lammköttsprodukter mm, ett litet café och sist men inte minst B&B. Verstorps lammproduktion är KRAV-godkänd. De säljer också sina lammköttsprodukter på olika marknader.

Vi gick sedan på en rundvandring i huvudbyggnaden och flygelbyggnaden men innan vi gick in i huvudbyggnaden kallade Malin på dilammen, som kom springande från sitt hägn på andra sidan vägen. De charmade naturligtvis alla!

Dilammen på väg tillbaks till hägnet på andra sidan vägen

Dilammen på väg tillbaks till hägnet på andra sidan vägen

Malin och Peter har fyra rum som hyrs ut för B&B och har haft en god beläggning sedan starten. Två av rummen finns på övervåningen i huvudbyggnaden och två rum i flygelbyggnaden.

Efter rundvandringen serverades vi grillad lammkorv och –kebab från muurikkan som Malin och Peter tillagade i trädgården där vårt bord också stod  uppdukat.

Middagen serverads i trädgården vid flygelbyggnaden

Middagen serverades i trädgården vid flygelbyggnaden

Övrigt program för kvällen bestod av lotteri och några olika klubbärenden:

-          Prideparaden - president Eva Bergman Ottosson berättade att klubbmedlemmarna är mycket välkomna att gå tillsammans med Kvinnojouren Frideborg i tåget

-          konventet i Nice i juli – president Eva Bergman Ottosson gick igenom de fyra internationella serviceprojekt som delegaterna kommer att rösta om samt de ’resolutions’, där zontas internationella styrelse föreslår bifall

-          nästa klubbmöte äger rum onsdag 31 augusti

 

President Eva Bergman Ottosson avslutade med att tacka för en givande kväll.

Malin och Peter fick en gul zonta-ros som tack för kvällen

Nävarande var tio medlemmar och fem gäster, totalt femton personer.

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2016-04-27

Klubbmötet och valmötet ägde rum onsdagen den 27 april 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona.

Vi samlades i konferensrummet på övervåningen där vår president Eva Bergman Ottosson hälsade alla välkomna.

Vi inledde kvällen med att överlämna vår gåva (3000 kr) till Diakonicentrum, Kungsmarkskyrkan, som representerades av diakon Mari Ekdahl. Mari berättade om en del av de verksamheter som bedrivs i Kungsmarkskyrkan och kunde ha fortsatt att berätta mycket, mycket mer för oss men tiden räckte tyvärr inte till (styrelsen planerar att bjuda in henne till ett senare klubbmöte).

Klubbens gåva blir ett bidrag till den bussutflykt de planerar för barnfamiljerna i området. De har gjort sådana här bussutflykter två gånger tidigare och de har varit mycket uppskattade.

Diakon Mari Ekdahl och president Eva Bergman Ottosson som överlämnar vår gåva

Diakon Mari Ekdahl och president Eva Bergman Ottosson som överlämnar vår gåva

Efter första punkten gick vi ner till restaurangen för att förse oss av den goda buffén, som vi den här kvällen åt i konferensrummet då restaurangen var fullsatt.

Nästa punkt på programmet var valmötet, som dock inte är refererat här i minnesanteckningarna. Valmötesprotokollet kommer istället att publiceras på hemsidan under ”Klubbsidor – bara för inloggade” => ”Verksamhet 2016-2017”, så snart det är justerat.

Därefter var det egoföredrag av vår vice-president Agnetha Meeuwisse.

Agnetha berättade om sin uppväxt i Hässleholm och Helsingborg, dit familjen flyttade då hon var åtta år. Agnetha är ensambarn men hon umgicks mycket med sin farmor, mormor, mostrar och kusiner under sin uppväxt. Djur har alltid varit väldigt viktigt i hennes liv. Somrarna tillbringade familjen på Österlen där de då på 60-talet fortfarande gick att hitta stor mängder bärnsten. Böckernas värld var också viktig och Agnetha var en flitig biblioteksbesökare tillsammans med sin far. Agnetha har varit scout sedan hon var lite flicka, först som Blåvinge och numera som scoutledare.

Hon är sjuksköterska utbildad vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Agnetha läste vidare vid universitetet i Linköping då det bl a blev mikrobiologi. Hon har också läst pedagogik och folkhälsovetenskap vid BTH.

Agnetha arbetade i många år i Göteborg men flyttade i början på 80-talet till Lund och sedan, efter några år där, till Karlskrona och sin nuvarande man.

Avslutningsvis berättade Agnetha att hon idag arbetar med barnrättsfrågor på landstinget men att hon arbetade i många år som smittskyddssjuksköterska på Infektionskliniken på Blekingesjukhuset.

Vice president Agnetha Meeuwisse

Vice president Agnetha Meeuwisse med sin gula zonta-ros

Agnetha avtackades med en varm applåd och den traditionella zonta-rosen av vår president Eva Bergman Ottosson.

Övrigt program för kvällen bestod av att vi välkomnade två av våra nya medlemmer med lite "bubbel", tog upp några olika klubbärenden och avslutningsvis höll ett bok-och presentkortslotteri:

Våra nya medlemmer Lene Andersen och Ann-Kristine Woltil Mattisson välkomnades med en skål

Våra nya medlemmer Lene Andersen och Ann-Kristine Woltil Mattisson välkomnades med lite bubbel

-          Konventet i Nice i juli – president Eva Bergman Ottosson frågade mötet om hon som delegat kunde få mandat att rösta enligt klubbens åsikter men med hänsyn till eventuella ny information som framkommer först vid konventet. Klubben gav henne enhälligt mandat. President Eva Bergman Ottosson återkommer med mer information om förslagen på serviceprojekt vid vårt klubbmöte i maj

-          Areamöte lördag 9 april i Lund – vice- president Agnetha Meeuwisse berättade kort om programmet (ett referat finns också utlagt på zonta21.org):
- förberedelse för konventet med genomgång av den 24 förslag som ska behandlas och de service-projekt som delegaterna ska rösta om
- ”hur lämnar vi bäst över till en nyvald klubbstyrelse?” erfarenhetsutbyte mellan klubbarna
- föreläsning om FNs ny hållbarhetsmål (Agenda 2030) av Carolyn Hannan (som vår klubb bjudit in till K-na i höst, mer information kommer) med gruppdiskussioner efteråt
- skärmutställning med goda exempel från olika klubbar i arean
- det var 60 deltagare (vilket var rekord)
- förutom Agnetha Meeuwisse, deltog Eva Runerheim, Victoria C Wahlgren och Maria Lagebrand från klubben

 

-          inbjudan från Kalmarklubben till The Glass Factory i Boda torsdag 12/5. Sista anmälan i morgon den 28/4. Bjud gärna in gäster!

-          nästa ordinarie klubbmöte äger rum onsdag 25 maj då vi ska besöka Verstorps gård, Nättraby. Bjud gärna in gäster!

-          lotteriet inbringade 300 kr. Vi tackar för det!

 

President Eva Bergman Ottosson avslutade med att tacka för en givande kväll.

Närvarande var elva medlemmar.

Vid pennan

// Maria Lagebrand

sekreterare

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2016-03-30

Tredje klubbmötet för året ägde rum onsdagen den 30 mars 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona.

Vi samlades i konferensrummet på övervåningen där vår president Eva Bergman Ottosson hälsade alla välkomna. Kvällens inbjudna talare var Gerthi Persson, medicine doktor inom sitt forskningsområde fysisk aktivitet.

President Eva Bergman Ottosson med kvällens gäst och talare Gerthi Persson

President Eva Bergman Ottosson med kvällens gäst och talare Gerthi Persson

Vi började som vanligt med en god middag i restaurangen, för att sedan till kaffet återvända till konferensrummet.

"I think the mind needs conversation, a cup of tea, dates and Somali Sweets"

"I think the mind needs conversation, a cup of tea, dates and Somali Sweets" (citat från en av deltagarna i studien)

Gerthi Persson är fysioterapeut men hade sin sista patient för fyra år sedan, då hon numera är anställd på Landstingets Blekinge Planerings- och utvecklingsavdelning som folkhälsostrateg med fokus på fysisk aktivitet.

Gerthi var inbjuden för att berätta om sin doktorsavhandling som heter ”Physical activity as a treatment in primary health care – The role of the general practitioner and Somalia women’s views and levels of physical activity”.

Gerthis avhandling: ”Physical activity as a treatment in primary health care – The role of the general practitioner and Somalia women’s views and levels of physical activity”.

Gerthis doktorsavhandling ”Physical activity as a treatment in primary health care – The role of the general practitioner and Somalia women’s views and levels of physical activity”.

Gerthi valde att koncentrera sig på två delar i avhandlingen (del III respektive IV): somaliska kvinnors uppfattning om fysisk aktivitet (en fokusgruppsstudie) och somaliska kvinnors nivå av fysisk aktivitet (uppmätt med accelerometrar) men först gav hon oss en bakgrund.

Den första studien av påverkan av fysisk aktivitet gjordes redan 1953 av Morris et al. De studerade bussförare och busskonduktörer i London och fann att bussförarna löpte dubbelt så stor risk att insjukna och dö i hjärt-kärl-sjukdomar som busskonduktörerna. Deras hypotes var att det var den fysiska aktiviteten i arbetet som skyddade busskonduktörerna.

Syftet med Gerthis egna studier var att få en ökad förståelse för somaliska kvinnors syn på och erfarenhet av fysisk aktivitet, för att kunna optimera framtida interventioner till gruppen.

Gerthi berättad att ca 10 % av Sveriges invandare kommer från Somalia och det bor ca 44 000 somalier i Sverige. Hälften av dem är mellan 16 och 30 år, familjerna är ofta stora med fyra barn eller fler, och kvinnorollen är traditionell.

Brist på fysisk aktivitet är en av den tio största riskfaktorerna för att dö i förtid, och den femte (för kvinnor) respektive sjätte (för män) viktigaste riskfaktorn. Det är det mest betydande hälsorelaterade beteendet som måste förändras för att minska risken.

Somaliska kvinnor är grupp som uppvisar ohälsa, övervikt och metabola sjukdomar. De har som grupp en låg fysisk aktivitetsnivå.

Sedan berätta Gerthi mer i detalj om hur delstudie III hade utförts: det var en fokusgruppsstudie med fyra grupper med totalt 26 somaliska kvinnor i Malmö, Växjö och Karlskrona. Fokusgrupper är en intervjuform ” … där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förutbestämt ämne. ”. Gruppdeltagarna har något gemensamt (i det är fallet alla kvinnor från Somalia). Deltagarna rekryterades genom somaliska intresseorganisationer. Diskussionerna spelades in och sedan gjordes en ordagrann utskrift.

Gerthi Persson framför en av sina storbilder

Gerthi Persson framför en av sina diabilder

Gerthi gjorde sedan tillsammans med tre andra forskare i några olika moment en kvalitativ innehållsanalys för att till slut bilda teman som här blev ”livet i Somalia vs Sverige”, ”hälsa” och ”fysisk aktivitet”.

Slutsatsen blev att livet i Somalia naturligt var mycket mer fysiskt aktivt. I Sverige blir kvinnorna fysiskt inaktiva bl a för att de här inte lever i en storfamilj (där storfamiljen består av andra kvinnor och barn genom att månggifte är tradition) och det därmed inte finns någon som kan se till barnen, att de inte kan gå till ett gym eller simhall där det finns män, och att de känner sig osäkra då de går ut.

Del IV i avhandlingen var en mätning av somaliska kvinnors fysiska aktivitetsnivå. Det var 70 deltagare och mätningen gjorde med accelerometrar (en slags tredimensionella stegräknare). Deltagarna bar accelerometern under all sin vakna tid under en vecka och sedan samlades mätdonen in för att analyseras.

Av de 70 som deltog så var det 25 deltagares resultat som kunde tas med i slutsatserna.

Den genomsnittliga deltagaren var 33 år, hade bott tio år i Sverige, hälften var ensamstående och drygt hälften hade sysselsättning utanför hemmet (som regel SFI-studier).

Resultatet var nedslående med uppmätt stillasittande på i (genomsnitt) 11 tim och 20 min per dygn (den svenska befolkningens genomsnitt är ca nio timmars stillasittande per dygn).

I sista bilden visade Gerthi sina slutsatser: (bistert) klimat, brist på motivation och tid är universella hinder; religion och tradition är utmärkande hinder för gruppen.

Hon avslutade med att berätta att fysisk aktivitet (för vuxna) på fritiden inte förekommer i Somalia. Pga det är information om vardagsaktiviteternas betydelse av stor vikt i kombination med interventioner med respekt för somaliska traditioner.

Vår gäst Gerthi Persson fick en varm applåd och avtackades traditionsenligt med en gul Zonta-ros av vår president Eva Bergman Ottosson.

Vår gäst Gerthi Persson fick en varm applåd och avtackades traditionsenligt med en gul Zonta-ros av vår president Eva Bergman Ottosson

Gerthi Persson avtackades med en gul Zonta-ros

Övrigt program för kvällen bestod av lotteri och några olika klubbärenden:

-          Internationella kvinnodagen – en kort resumé (som också finns på hemsidan, författad av vår vice-president Agnetha Meeuwisse)

-          Areamöte lördag 9 april i Lund – vice- president Agnetha Meeuwisse, Eva Runerheim, Victoria C Wahlgren och Maria Lagebrand är anmälda

-          Fistulasjukhuset.se – driver ett sjukhus i Abbes Abeba, Etiopion. Klubben kommer troligen att stödja dem genom att köpa lotter i deras konstlotteri; lotter som vi i vår tur kommer att ha som vinster vid våra klubblotterier

-          Lokalt projekt Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan – vår ambition är att vi ska kunna överlämna vår gåva till en representant vid valmötet. Vi ska också undersöka om vi kan göra ett besök på Diakonicentrum

-          konventet i Nice i juli – president Eva Bergman Ottosson kommer att delta som delegat

-          nästa styrelsemöte äger rum måndag 11 april

President Eva Bergman Ottosson avslutade med att tacka för en givande kväll.

Närvarande var tio medlemmar och kvällens två talare; totalt elva personer.

Vi i styrelsen tackar våra medlemmar och gäster för ett mycket trevligt Zonta-möte!

Nästa möte: onsdag 27 april då det är valmöte     på Clarion Collection Hotel Carlscrona. För information om den klubbkvällen, se hemsidan.

Vid pennan

/Maria Lagebrand, sekreterare    

 

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2016-03-02

Andra klubbmötet för året ägde rum onsdagen den 2 mars 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona.

Vi samlades i konferensrummet på övervåningen där vår vice-president Agnetha Meeuwisse hälsade alla välkomna. Kvällens inbjudna gäster och talare var vår AD (Area Director) Ann Grue (klubb Trelleborg-Vellinge) och vice-AD Malin Irhammar (klubb Lund).

AD Ann Grue, vice-AD Malin Irhammar och vår vice-president Agnetha Meeuwisse

AD Ann Grue, vice-AD Malin Irhammar och vår vice-president Agnetha Meeuwisse

Vi började som vanligt med en god middag i restaurangen, för att sedan till kaffet och efterrätten återvända till konferensrummet.

Våra gäster inledde med en kort presentation av sig själva:

AD (Area Director) Ann Grue är numera ’senior’ (pensionär)’, tidigare chef för SAS kabinpersonal i Köpenhamn. Ann Grue bor i Höllviken.

Vice-AD Malin Irhammar klubb Lund, som också är ’senior’, är docent i psykologi.

Deras gemensamma presentation hade titeln "Att vara Zonta".

Vice-AD Malin Irhammar började med en världskarta som visade i vilka länder Zonta har verksamhet. De starkaste ’fästena’ är USA och Europa och Zonta-klubbar finns också en handfull länder i Afrika men saknas nästan helt i Asien. Malin berättade att många Zontaklubbar startades i länder som låg bakom järnridån efter Sovjetunionens sammanbrott. Som hon uttryckte det ”först demokrati sedan kommer Zonta … ”.

Zonta grundades 1919 av suffragetterna som slogs för kvinnlig rösträtt. Under de senare åren har det skett en professionalisering av Zonta-arbetet som helt och hållet bygger på (oavlönat) volontärarbete, enda undantaget är de som arbetar på huvudkontoret i Chicago i USA och som administrerar hela organisationen.

Lite Zonta-fakta: Zonta har ca 30 000 medlemmar i ca 1200 klubbar fördelade över 67 länder.

Klubbarna hade en svacka i antal medlemmar för några år sedan men nu har det vänt och antalet medlemmar stiger vilket är mycket glädjande.

Volontärerna ger av sin tid, sin talang och sitt stöd för lokala och internationella projekt. Målet är att kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och varje kvinna ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Målet kan sammanfattas i två meningar: att varje kvinna ska vara ekonomiskt oberoende och äga sin kropp. I en sådan värld har kvinnor tillgång till alla resurser och representeras i beslutspositioner på samma villkor som män.

Zonta säger:

JA till lika rättigheter

NEJ till våld mot kvinnor

AD Ann Grue i aktion

Vice-AD Malin Irhammar och AD Ann Grue gick sedan igenom Zontas internationella serviceprojekt. Varje serviceprojekt drivs alltid i samarbete med något FN-organ. De serviceprojektet som kan bli aktuella att bidra till och delta i, väljs med omsorg på övergripande internationell nivå inom Zonta.

Zonta studerar förslag från FN och ger i sin tur förslag till konventet (som hålls var annat år) och där delegaterna demokratiskt röstar om vilket projekt som ska bli serviceprojekt de kommande två åren - Zonta är en mycket demokratisk förening!

Varje serviceprojekt driva alltid i samarbete med respektive lands regering eftersom det handlar om långsiktigt samarbete, där landets regering måste ha uttalat en vilja att överta projektet då Zonta (efter några år) lämnar det.  Zonta är ingen biståndsorganisation.

-          Fistula-projektet i Liberia i samarbete med UNFPA (UN Population Fund) har varit mycket framgångsrikt men fortsätter att behövas. Arbetet avstannade pga ebola-utbrottet under år 2014 men återupptogs igen för några veckor sedan.

-          Rwanda-projektet i samarbete med UNICEF har pågått i sex år och handlar om att hindra HIV-överföring från mamma till barn. Det har också varit mycket framgångsrikt och antalet fall är nu nästan nere på noll. Vid konventet i sommar kommer delegaterna att besluta om Zonta nu ska lämna projektet.

-          Vietnam-projektet (Gender Responsive Schools Pilot Model) i samarbete med UNTF (UN Trust Fund) arbetar för en skolmiljö som är fri från våld mot flickor (d v s könsrelaterat våld) på tjugo skolor i Hanoi. Projektet kommer sedan av regeringen att genomföras i alla 785 grundskolor i Hanoi.  

Vice-AD Malin Irhammar och AD Ann Grue presenterade också:

-          ZISVAW (Zonta International Strategies to end Violence against Women) 2014-16 ”Respecting the rights and responding to the needs of adolescent girls in Niger”

Projektet drivs i samarbete med UNFPA och i Niger där det mest frekvent förekommer barnäktenskap. Projektet arbetar för att förhindra tonårsäktenskap. Lite fakta:

75 % av flickorna gifts bort innan de fyllt 18 år

(när de gifter sig slutar de skolan för att istället bli unga mammor; tyvärr är fistula en vanlig komplikation vid förlossningarna när flickorna är unga)

36 % gifts bort innan de fyllt 13 år

Projektet har satt upp 127 s k säkra platser dit flickor kan komma för att få information om sex och samlevnad, få kunskap om sina rättigheter och hur de kan försvara sina rättigheter mm.

-          WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts on Ending Violence againts Women and Girls)-projektet i samarbete UN Women och Zonta för att skapa en opinion mot våld mot kvinnor och flickor. Projektet går i tolv länder och UN Women har ett metodmaterial utlagt på sin hemsida.

Under varje två-års period bidrar Zonta med ca 35 miljoner kronor till serviceprojektet och det är de pengar som varje Zontamedlem betalar varje år som medlemsavgift.

Vice-AD Malin Irhammar i aktion

Vice-AD Malin Irhammar visade på fördelningen av pengarna:

1400 kr på år (vilket är 27 kr per vecka)

Var går pengarna?

-          internationella projekt och stipendier: ca 783 kr

-          att driva organisationen: ca 720 kr

-          att driva distriktet: ca 215 kr

totalt ca 1718 kr

Zonta är en demokratisk organisation där besluten om vad Zonta ska arbeta med kommer från klubbarna, från oss, eftersom det är klubbdelegaterna som fattar besluten vid konventet.

Beslutsordningen från medlemmen till delegaterna går följande väg:

-          kärnan är klubbmöten med medlemmar

-          utanför ligger distriktsmöte och areamöte

-          längst ut ligger konventet

Konvent hålls jämna år och nästa äger rum i Nice Frankrike 2016.

Vice-AD Malin Irhammar visade hur hela cykeln såg ut (hon tog perioden 2014-2016 som exempel):

-          konvent i Orlando USA 2014 ->

-          areamöte Malmö ht 2014 ->

-          areamöte Kalmar vt 2015 ->

-          distriktsmöte Nyköping 2015->

-          areamöte Bjäre ht 2015->

-          areamöte Lund vt 2016->

-          konvent i Nice 2016->

(tillkommer ett presidentmöte per termin (för presidenter och vice presidenter))

Vice-AD Malin Irhammar kommer att väljs in som AD sommaren 2016 till sommaren 2018.

Malin visade också på dagordning för distriktsmötet 2015 och lyfte fram några av besluten:

-          budget

-          medlemskap

-          val till distriktsstyrelse

Vi har lättat på reglerna för medlemsskap så att det nu handlar det om att skapa en klubb i balans med avseende på:

-          aktiva och engagerade medlemmar (Zonta nu även öppen för män samt kvinnor o män som lämnat yrkeslivet)

-          föryngring (både yngre och äldre ger en bra balans)

-          ledaregenskaper

-          erfarenhetsnätverk

-          närvaro (närvarokravet är slopat)

-          medlemsansökan prövas (är du beredd engagera dig?) - inget godkännande längre av en ansökan

Vice-AD Malin Irhammar avslutade med att påminna oss bara genom att vara medlem i en Zonta-klubb, bidrar man till Zontas mål!

Vice-AD Malin Irhammar och AD Ann Grue fick en varm applåd och avtackades traditionsenligt av vår vice-president Agnetha Meeuwisse med var sin gul Zonta-ros.

 

Övrigt program bestod av några olika punkter:

-          boklotteri (tack till Meta Ottosson för gåvan).

-          sekreteraren informerade om medlems- och gästprocessen som nu finns beskriven i ett flödesschema och ligger upplagt på vår hemsida under Klubbsidor - endast för inloggade.

-          vice-president Agnetha Meeuwisse gjorde reklam för vårt arrangemang på internationella kvinnodagen, i samarbete med Kvinnjouren Frideborg och Svenska Kyrkan.

-          nästa styrelsemöte äger rum torsdag 17 mars.

-          nästa klubbmöte äger rum onsdag 30 mars då vi har bjudit in Gerthi Persson, docent i medicinsk vetenskap, som kommer att föreläsa om Friskvård för somaliska kvinnor.

Vice-president Agnetha Meeuwisse avslutade med att tacka för en givande kväll.

Närvarande var tretton medlemmar, en gäst och kvällens två talare; totalt sexton personer.

Vi i styrelsen tackar våra medlemmar och gäster för ett mycket trevligt Zonta-möte.

Nästa möte: onsdag 30 mars 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona. För information om den klubbkvällen, se hemsidan.

Vid pennan

/Maria Lagebrand, sekreterare

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2016-01-27

 

Första klubbmötet för året ägde rum onsdagen den 27 januari 2016.

Vi samlades i ett av lunchrummen på Blekinge Tekniska Högskola där vår president Eva Bergman Ottosson hälsade medlemmar och gäster välkomna till kvällen.President Eva Bergman Ottosson med kvällens program foto 3

Efter en god cateringbuffé med paj, sallad och bröd, började vi med en kort presentationsrunda (både medlemmar och gäster), för att berätta för Monika Reddy, kvällens talare, vilka vi är.

Därefter var det dags för Monika Reddy att börja. Monika är student på BTH i ett s k integrerat program, som är ett samarbete mellan det statligt drivna universitetet Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad, Indien och Blekinge Tekniska Högskola. Studenterna läser totalt fem åren, varav de första 3,5 åren i Indien (ungefär motsvarande kandidatexamen) för att sedan läsa de avslutande 1,5 åren på BTH för att få sin magisterexamen. Monika har varit i Karlskrona ca ett år och har bara sitt examensarbete kvar.

 

President Eva Bergman Ottosson, kvällens talare Monika Reddy, och vice president Agnetha Meeuwisse foto 2

De flesta av hennes studiekamrater, som också deltar i integrerade program, läser sina avslutande år i USA eller Storbritannien men Monika valde Sverige istället, därför att hon som person är nyfiken och gärna vill möta människor med en annan bakgrund än hennes egen och också möta nya kulturer.

Monika läser till civilingenjör med inriktning mot telekommunikation. De är tjugo personer i hennes grupp från JNTU; två kvinnor och 18 män (kommentar: det motsvarar ungefär könsfördelningen i Sverige på civilingenjörsprogrammen).

Monika är uppvuxen i storstaden Hyderabad som ligger i södra Indien och som är huvudstad i provinsen Telangana. Hon har bara ett syskon; en äldre bror som är läkare.

Monika berättade att hon haft en mycket fri barndom; uppbackad av sina föräldrar har hon både ägnat sig åt ridning och skytte. Hon gjorde ”lumpen” under ett år i armen i Indien. Här i Sverige, ägnar hon sig också åt skytte och har tom representerat Sverige i olika skyttetävlingar.

Monika var medlem i en Rotery-klubb i Hyderabad och har ägnat mycket av sin fritid till volontärarbete, bl a på barnhem för föräldralösa barn. Där har hon arbetat med undervisning men även med att bygga upp barnens självförtroende och självkänsla. Monika skänker regelbundet pengar till ett barnhem som ligger i närheten av där hon bor i Hyderabad.

Tyvärr är kvinnofriden dålig i Indien; vi har alla hört talas om den unga studentskan som utsattes för en osedvanligt rå gängvåldtäkt på en buss i december 2013. Hon avled knappt två veckor efter dådet. Efter den här händelsen skärpte regeringen straffet för våldtäkt och fyra av männen som deltog dömdes också till döden.

Monika och hennes vänner är naturligtvis också bekymrade över det här och, eftersom de är telekommunikationsstudenter, kom de på att de skulle kunna utveckla en applikation som en kvinna som hamnar i en nödsituation skulle kunna använda. Med hjälp av applikationen kan den som känner sig utsatt skicka ut ett ”larm” (ett allrop), till hjälpande personer vars mobiler finns i närområdet, för att de ska kunna komma till undsättning. Monika menar på att det räcker med att en eller flera personer dyker upp på platsen för att förövaren/förövarna ska ge sig av.

För att stäva den här våldskulturen, tror Monika att det viktigaste är att lära både kvinnor och män vad FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller och vad de innebär. Som hon ser det, är grundproblemet fattigdom kopplat till traditionen att en flicka som gifts bort också ska ha med sig en brudgåva. Då traditionen i Indien är att kvinnorna inte (löne-)arbetar, så är meningen att brudgåvan ska täcka mannens familjs ”kostnader” för svärdottern.

För fattiga familjer finns det ofta inte någon möjlighet att ge en brudgåva. Fattigdomen leder bl a till förtvivlade människor som ”säljer” sina flickor till personer kommer och påstår att de har ett fint arbete på en restaurang etc. till deras dotter; familjer som lämnar nyfödda flickebarn i rännstenen eller i bästa fall till ett barnhem, osv. Allt för att ”slippa” föda upp en dotter. Kvinnor saknar värde i Indien.

Monika berättade att då hon är klar med sin examen kommer hon att återvända till Indien. Hon vill betala tillbaka till Indien för den utbildning hon fått. Hon tänker sig att hon och hennes pojkvän, som är en internationell cricketspelare, kommer att gifta sig och bosätta sig i Hyderabad. Hon kommer också definitivt att fortsätta med sitt volontärarbete.

 

 

President Eva Bergman Ottosson avtackade Monika Reddy med en gul Zonta-ros foto 5

Monika avtackades med en mycket varm applåd av alla, och fick ett styck gul Zonta-ros av president Eva Bergman Ottosson. Styrelsen skänkte även ett brandgult Zonta-armband till Monika som tack.

Efter Monika pratat lottade vi ut våra tre fina vinster till alla som köpt en eller flera lotter. Kvällens lotter gav 720 kr.

 

Lotterivinsterna foto 1

Vi avslutade kvällen med några klubbärenden och här följer korta minnesanteckningar:

Vårt februarimöte kommer att äga rum onsdagen den 2 mars (obs. datum). Då kommer vår Area Director Ann Grue och vice Area Director Malin Irhammer på besök. Dagordningen är ännu inte satt och presidenten ställde frågan vad klubbmedlemmarna skulle önska att de då berättar med om. De ämnen som vi vill veta mer om är pågående internationella projekt och vilka frågor som är aktuella inför konventet som den här gången äger rum i Nice 2-6 juli i sommar.

Lokala projekt: Vi har under hösten fått in ca 2500 kr till klubben på våra klubblotterier, vilket ger ca 3200 kr som vi kommer att skänka till ett eller flera lokala projekt. Styrelsen har fått in några olika förslag som vi kommer att diskutera och besluta om vid nästa styrelsemöte.

En klubbmedlem frågade om vi kommer att hålla något arrangemang den 8 mars (Internationella kvinnodagen). Styrelsen är ännu inte tagit upp den frågan men återkommer efter nästa styrelsemöte.

 

 

Gruppfoto på alla medlemmar och gäster som var med den här mycket trevliga och gemytliga kvällen foto 4

Ett tillägg till anteckningarna:

Vi är inbjudna till ett gemensamt klubbmöte med Växjö- och Kalmarklubben. Kalmarklubben arrangerar har skickat ut inbjudan. Mötet kommer att äga rum torsdagen den 12 maj i Boda Glasbruk. Det finns lite mer information utlagd på vår hemsida. Styrelsen återkommer på kommande klubbmöten med ytterligare mer information.

Närvarande vid klubbmötet var femton medlemmar och två gäster.

Vi i styrelsen tackar våra medlemmar och gäster för ett mycket trevligt Zonta-möte. Extra tack till Lena Magnusson för ett väl genomfört arrangemang!

 

Nästa möte: onsdag 2 mars 2016 på Clarion Collection Hotel Carlscrona. För information om den klubbkvällen, se hemsidan.

 

Vid pennan

/Maria Lagebrand, sekreterare

Bookmark and Share