Klubbmöten våren 2017 (program)

Program för våren 2017 (med reservation för ändringar)

Januarimötet Onsdag 25 januari kl 18.00 Titel: "Hederskultur och könsstympning". Mer detaljer kommer. Ta gärna med gäster.

Februarimötet Onsdag 22 februari kl 18.00 Länsstyrelsen. Victoria C Wahlgren kommer att hålla i en workshop med titeln ”Zontas framtida jämställdhetsarbete” (och då menas vårt lokala arbete i klubben). Ta gärna med gäster.

Marsmötet Onsdag 29 mars kl 18.00 Integrationscentrum. Vi kommer att träffa två representanter från Karlskrona Kommuns Integrationscentrum (Anna Holmberg och Lena Folkesson) som kommer att berätta om syftet med en central punkt för integration av nyanlända svenskar, framför allt med betoning på kvinnors rättigheter. Ta gärna med gäster.

Aprilmötet Onsdag 26 april kl 18.00 Valmöte. Egoföredrag av Victoria C Wahlgren. Vi träffas på Clarion Collection Hotell Carlscrona.

OBS! Ändrat program! Majmötet Onsdag 31 maj kl 18.00 Stadsvandring i Karlskrona. Vi kommer att guidas av vår klubbmedlem Ann-Kristine Woltil, certifierad stadsguide. Tag gärna med gäster.

Bookmark and Share