Klubbmöten våren 2018 (program)

Program för våren 2018 (med reservation för ändringar)

Januarimötet Onsdag 31 januari Under planering.

Februarimötet Onsdag 28 februari  Under planering. 

Obs! Datum och veckodag! Marsmötet TORSdag 8 mars Internationella Kvinnodagen. Under planering.

Aprilmötet Onsdag 25 april kl 18.00 Valmöte. 

Majmötet Onsdag 30 maj kl 18.00 Vi besöker Steneryds lövängar tillsammans med Maria Strand, Östra Blekinge Hembygdsförening. Tag gärna med gäster.

Bookmark and Share