Klubbmöten hösten 2015 (minnesanteckningar)

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2015-12-09

Minnesanteckningar från extra-mötet onsdag 9 december 2015

Vi var 21 personer som träffades på Clarion Collection Hotel Carlscrona för glöggmingel. Vi var 13 medlemmar och åtta gäster som försåg oss av glöggen och den fantastiska pepparkaks-cheesecake som hotellets kock bakat. Förutom det fick vi också lite traditionellt julgodis; knäck och ischoklad.

Vår president Eva Bergman Ottosson presenterar kvällens program

Vår president Eva Bergman Ottosson presenterar kvällens program

Karlskrona Lucia 2015 Alice Jerlmark med sina tärnor sjöng i restaurangen för all gäster

Karlskronas Lucia 2015 Alice Jerlmark med sina tärnor sjöng i restaurangen för all gäster

Ett något suddigt foto av Karlskronas Lucia 2015 Alice Jerlmark

Ett något suddigt foto av Karlskronas Lucia 2015 Alice Jerlmark

Två glada zontor fyller på julklappshögen under den Ensamma julgranen

Två glada zontor fyller på julklappshögen under den Ensamma julgranen

"Ensam julgran söker julklappar"

"Ensam julgran söker julklappar"

Efter luciatåget och besöket hos den ensamma granen i restaurangen, gick vi tillbaks upp till övervåningen och slog oss ned för att se en kort film som handlade om Fistula-projektet i Liberia (filmen finns på youtube.com och heter "Zonta International and UNFPA Liberia Fistula Project 2014 Update" (filmad på plats i Liberia feb, 2014)). Vår president Eva Bergman Ottosson berättade efter filmen att det här är ett exempel på de projekt som Zonta stödjer.

Vi avslutade med att hålla vårt lotteri och vinster utföll till både gäster och medlemmar. Lotteriet inbringade 900 kr och kommer att gå till något av de projekt vi stödjer, vilket är ännu inte bestämt med kommer att beslutats av styrelsen.

Vi tackade alla medlemmar och gäster för en mycket trevlig kväll och avslutade med ett gruppfoto (se nedan).

Gruppfoto på alla medlemmar och gäster som var med den här mycket trevliga och gemytliga kvällen

Gruppfoto på alla medlemmar och gäster som var med den här mycket trevliga och gemytliga kvällen

Vid pennan

Maria Lagebrand, sekreterare

Nästa möte äger rum onsdag 27 januari 2016 på BTH då vi kommer att få lära oss mer om Konfucius-institutet.

*********************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2015-11-25

Minnesanteckningar från klubbmötet onsdag 25 november 2015

Innan vi samlades för klubbmötet, var några av oss med vid ljusmanifestationen på Klaipedaplatsen (se separat notis).

Vi var tolv medlemmar och fyra gäster plus våra två ”huvudtalare” för kvällen från den bosniska kvinnoföreningen Respekt, inalles 18 personer som samlades på Restaurang Sarajevo. Restaurangen var vald med tanke på kvällen tema.

President Eva Bergman Ottosson hälsade alla välkomna, och riktade ett speciellt varmt välkomnande till vår nyaste medlem Lina Berglind, samt även till representanterna från Respekt: Alma Puskar och Mirsada Kakriman, och Kvinnojouren Frideborgs representant Gun Svensson.

Vi började med middagen som bestod av gulasch eller kycklingschnitzel med ris, tartarsås och ett välfyllt salladsbord. Efter middagen hade vi en kort presentationsrunda för våra gäster och huvudtalare och därefter var det dags för kvällens huvudtalare.

Alma och Mirsada inledde sin presentation med att berätta att den bosniska kvinnoföreningen Respekt bildades år 2005 i Karlskrona. Idag har föreningen ca 60 medlemmar som är från åtta år till 75 år. Mirsada är anställd av föreningen. Namnet Respekt valdes för att lyfta fram att medlemmarna respekterar andra och själva vill bli bemötta med respekt.

Det finns liknande kvinnoföreningar runt om i Sverige och alla är med i Riksorganisationen Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

Syftet med föreningen är att samla sig kring den bosniska kulturen och språket, vilket Respekt gör i form av studiecirklar. Respekt är ett studieförbund i NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. De har två dansgrupper, en läsecirkel och en matlagningscirkel.

I dansgrupperna lär de ut traditionella bosniska folkdanser men också modernare dans. Dansgrupperna har medverkat på Dansens dag i cirka tio år.

I läsecirkeln läser de en bok på bosniska som de sedan diskuterar tillsammans i sin läsgrupp. I matlagningscirkeln lär de ut matlagning och äter tillsammans. Respekt hyr in sig i en lokal i Gullaberg några kvällar i veckan.

Respekt har fler strängar på sin lyra och har bl a ordnat en modevisning, en konferens under temat ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor”. De firade sitt tio-årsjubileum de med föredragskväll av inbjudna bosniska kvinnor i ledandes ställning.

Avslutningsvis berättade Alma och Mirsada att Respekt även samarbetar även med den lokala teaterföreningen Karlskrona Riksteaterförening för att kunna erbjuda teater, musik etc. på bosniska.

Vi ställde många frågor och hade en intressant diskussion kring bl a erfarenheter av den deras egen integration och hur det skulle kunna användas vid integration av de flyktingar som nu kommer till Sverige.

Kvällens huvudtalare Alma Puskar och Mirsada Kakriman från Respekt avtackas

Alma och Mirsada avtackades med varsin gul Zonta-ros av president Eva Bergman Ottosson och vice president Agnetha Meeuwisse

Därefter var det dags för överlämning av vår ryggsäckar till Kvinnojouren Frideborg men först bad vår president Eva Bergman Ottosson Kvinnojourens representant Gun Svensson att berättade lite grann om Kvinnojouren Frideborg.

Ryggsäckarna vi skänkt till Kvinnojouren Frideborg

Några av ryggsäckarna vi skänkt till Kvinnojouren Frideborg

Kvinnojouren Frideborg har ett skyddat boende, där våldsutsatta och hotade kvinnor kan få en tillfällig fristad, erbjuder stödsamtal för utsatta kvinnor och har även en hjälptelefon som är öppen hela dygnet. Kvinnojouren Frideborg kan även erbjuda stödjande samtal med kvinnor som ej bor på boendet.

Kvinnojouren Frideborg har 2,5 personer anställda som arbetar dagtid mån-fre på det skyddade boendet och då även svarar i Frideborgs hjälptelefon (mer om hjälptelefonen sist i minnesanteckningarna). Övrig tid på dygnet är det ideellt arbetade volontärer, som t ex Gun, som svarar i telefon.

Kvinnojouren Frideborg utbildar ständigt nya volontärer och har nyss utbildat åtta nya.

En god nyhet för att alla kvinnojourer är att i början av det här året beslutade regeringen att förstärka statsanslagen i arbetet mot våld. Det har resulterat i att Socialstyrelsen i år har fördelat drygt 13 miljoner mer till landets kvinnojourer, vilket nästan är en fördubbling av statsbidragen jämfört med tidigare år.

Medlen har fördelats till de två riksorganisationer som finns i Sverige: SKR, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (till vilken Kvinnojouren Frideborg tillhör) respektive ROKS, Riksorganisationen för tjejjourer och Kvinnojourer i Sverige.

De lokala kvinnojourerna söker i sin tur medel från den riksorganisation de tillhör.

Kvinnojouren Frideborg har sökt medel så att de ska kunna arbeta med långsiktigt (ca tre år framåt), vilket ger en kontinuitet och gör det lättare att rekrytera personal.

Statsbidragen är inte i första hand avsett för att finansiera driften av stödboenden; det är ett kommunalt ansvar att ge invånare det skydd de behöver, eftersom en kommun är enligt lag skyldig att ge våldsutsatta personer stöd och hjälp.

Kvinnojouren Frideborg kan ta emot två till tre familjer i sitt skyddade boende och de tar ofta emot familjer som kommit genom att socialförvaltningen kontaktat Kvinnojouren. Kvinnojouren får ersättning från kommunen för varje dygn som en familj bor i det skyddade boendet.

Familjerna blir som regel kvar 2 till 3 månader men även upp till 6 månader i väntan på att kommunen ordnar bostad. Som regel kommer familjerna till det skyddade boendet utan någonting alls, då de lämnar absolut allt då de flyr från sitt hem.

Kvinnojouren Frideborg önskar att de inte skulle behövas men Gun Svenson konstaterade att behovet finns och det tyvärr inte verkar minska, vilket är sorgligt. Det är fortfarande en skam att berätta att man blir slagen, hotad och misshandlad och hon tror att boten är att vi talar mer öppet om att misshandel förekommer, i hela samhället och i alla samhällsklasser. Det är ofta svårt att lämna en våldsam man och det kan ta två till tre försök innan en kvinna, slutligen, lämnar mannen.

Gun Svensson framförde sitt och Kvinnojouren Frideborgs stora tack för våra ryggsäckar. Det vi skänkt i kväll, berättade Gun Svensson, kommer att komma till användning på en gång; just nu i dagarna har en familj med två barn på fyra och sex år som äntligen fått en egen bostad och nu kan Kvinnojouren skicka med de två barnen varsin ryggsäck. Allt kommer att komma till användning, det kunde hon intyga, och hon var mycket glad för vår generositet.

Vår president Eva Bergman Ottosson överlämnar ryggsäckarna till Kvinnojouren Frideborgs styrelseledmot Gun Svensson

Vår president Eva Bergman Ottosson överlämnar ryggsäckarna till Kvinnojouren Frideborgs styrelseledmot Gun Svensson

Några ord om hjälptelefonen: Kvinnojouren Frideborg har en hjälptelefon som är öppen hela dygnet men antalet samtal har minskat, vilket antagligen beror på att Kvinnofridslinjen har öppnat.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Samtalet till Kvinnofridslinjen är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Det är socionomer och sjuksköterskor med erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer som svarar. De har tystnadsplikt och den som ringer kan välja att vara anonym.

*****************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                      2015-11-04

Oktobers klubbmöte ägde i år rum onsdagen den 4 november 2015.

Vi samlades i konferensrummet där vår president Eva Bergman Ottosson hälsade medlemmar och gäster välkomna till kvällen, och riktade ett speciellt välkommen till vår nyaste medlem Johanna Hellström, hotellchef på Clarion Collection Hotel Carlscrona.

 Vi förser oss av den goda middagsbuffén på Clarion Collection Hotel Carlscrona

Vi förser oss av den goda middagsbuffén på Clarion Collection Hotel Carlscrona

Efter en god middagsbuffé nere i matsalen, samlades vi uppe i konferensrummet där vi började med en kort presentationsrunda (både medlemmar och gäster) för att berätta för Johanna Juhlin, kvällens talare, vilka vi var och därefter var det dags för Johanna Juhlin, präst i Karlskrona stadsförsamling-Aspö församling, att berätta om sin väg och sitt arbete under rubriken "Livet är inte en Autobahn - det är slingrigt och snårigt och alldeles underbart!".

 Johanna Juhlin, kvällen "talare"

Johanna Juhlin, kvällens "talare"

Det blev en mycket personlig och stark presentation som jag försöker sammanfatta nedan:

Johanna gick inte på dagis, i motsats till de jämnåriga kompisarna, utan tillbringade dagarna hos sin mormor och morfar. Mormor tog med Johanna till gudstjänsterna men det hon tyckte mest om var då mormor och hon efter gudstjänsten vandrade runt på kyrkogården och de stannade till vid gravstenarna där mormor berättade om de olika personernas livsöden. Johanns stora passion då hon var barn var dans och hon dansade flera gånger i veckan men då hon var ungefär tio år konstaterades det att hon hade fått skolios och att hon måste sluta med dansen.

Då Johanna var femton år var hon på konfirmationsläger och det var då hon bestämde sig för att bli präst. Hon gick Humanistisk linje på gymnasiet och sökte direkt efter gymnasiet in på Teologiska institutionen i Lund. Då hon kom ner till Lund för att börja läsa tyckte hon att hon kände sig nertryckt av målningarna och fotografierna på dem som läst till präst före henne – alla porträtt föreställde män. Johanna tyckte också att studiekamraterna var lite ”konstiga” – ”superkristna” vilket hon inte var.

Det slutade med att hon hoppade av studierna och istället valde att utbilda sig till lärare i SO  för årskurs 4-9. Johanna och hennes blivande man flyttade till Sollefteå 1994 men efter några år där, bestämde de sig för att söka sig närmare Blekinge men hamnade i Kinna, Västergötland.

År 2000 flyttade de tillbaka till Karlskrona. Det var vid den tiden svårt att få lärarjobb men Johanna såg en annons i BLT om en ledig tjänst som församlingspedagog i Kungsmarkskyrkan som hon sökte och också fick till sin stora glädje.

År 2004 blev Johanna och hennes familj sviken av en nära anhörig och det ledde till en depression och en mycket jobbig tid och under den här tiden lyssnade hon mycket ofta på ”Varje steg du tar” med Ainbusk Singers (som Johanna också spelade upp för oss).

Den sången lyfte henne, eftersom för Johanna handlar texten om Gud:

”Varje steg du tar, i varje dröm du har.

I varje rop och svar, när du undrar var

finns jag inom dig.

 

Varje ensam dag, varje andetag.

I varje strid och slag, är jag där du är

det är du och jag

 

Så tro på mig när du är svag,

jag är alltid nära, i varje andetag.

***

År 2006 reste Johanna med en ungdomsgrupp med några 18-åringar till ett kloster i södra Frankrike. På klostret rådde ordning och reda med fastställda tider för bön, måltider osv. Ungdomsgruppen klarades sig bra utan ständig övervakning och Johanna kunde tillbringa mycket tid i ensamhet för att kontemplera sin situation och sitt liv. Under vistelsen i klostret sa en inre röst – Guds röst? – att nu var hon redo att läsa till präst och möta porträtten på Teologiska institutionen i Lund och hon blev prästkandidat i Växjö stift.

Johanna pluggade på distans (på Uppsala universitet) men jobbade samtidigt så totalt tog studierna sex år; de sista 1,5 åren tågpendlade hon dagligen ner till Lund.

Johanna avslutade sin livshistoria med att berätta att hon prästvigdes år 2011 i Växjö Domkyrka och placerades som handledningspraktikant i Torsås o Gullabo. Året efter fick hon en tjänst som präst i Karlskrona stadsförsamling-Aspö församling och idag jobbar hon med ”allt!” – hon har bl a startat Diakonicentrum i Kungsmarkskyrkan och var också med och drog igång Garderobshjälpen.

Johanna avtackades med en mycket varm applåd av alla, och fick två stycken gula Zonta-rosor av styrelseledamot Lena Magnusson. President Eva Bergman Ottosson överlämnade en broschyr om Zonta.

 Johanna Juhlin, kvällens "talare" och några medlemmar och gäster

Johanna Juhlin och nägra klubbmedlemmar och gäster

Vi avslutade kvällen med några klubbärenden och här följer korta minnesanteckningar:

- Presidentmöte: President Eva Bergman Ottosson och vice president Agnetha Meeuwisse deltog i mötet som var arrangerat av AD och ägde rum i mitten av oktober. Under mötet diskuterades närvarostatistik, utformningen av klubbmöten, hur Zonta ska bli attraktivt och locka fler medlemmar mm. President Eva Bergman Ottosson kände stolthet över vår klubb som i jämförelse har en god närvaro och ett intressant program.

- Gåvor till Kvinnojouren Frideborg: Kvinnojouren har genom Kerstin Arnesson föreslagit att klubben skulle kunna bidra med ryggsäckar med ritmateriel för yngre barn. Styrelsen uppmanar så många medlemmar som möjligt att bidra. Om du har möjlighet att skänka en ryggsäck med ritmateriel för yngre barn, eller delar av det önskade, tag med det till nästa klubbmöte onsdag 25 november.

- Ljusmanifestationen på Klaipedaplatsen onsdagen den 25 nov kl 17-18 i samarbete med Kvinnojouren Frideborg: Styrelsen uppmanar så många medlemmar som möjligt att delta (notera att det är samma dag som nästa klubbmöte) (den 25 november är ”Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor”, instiftad av FNs generalförsamlings tredje kommitté år 1999).

- Extramötet onsdag 9 december på Clarion Collection Hotel Carlscrona: President Eva Bergman Ottosson gjorde lite reklam för vårt extramöte och bad Johanna Hellström berättade lite om det som startade för tre år sedan och som hotellet kallar för ”Ensam julgran söker julklappar”. Här kan gäster, personal, allmänheten skänka julklappar som samlas under granen och som, några dagar före julafton, skänks till någon välgörenhetsorganisation. Tidigare år har klapparna gått till Frälsningsarmén men i år kommer de att gå till 3G:s julfirande, Kvinnojouren Frideborg, och arrangemanget med jul för ensamkommande flyktingbarn. Om du vill skänka en eller flera julklappar, tag med dem till extramötet. Märk gärna julklappen med en lämplig mottagare t ex ”Flicka, 3-5 år”. Gäster är välkomna på extramötet.

- Styrelsens förslag till stadgeändringar (som handlar om att ensa klubbens stadgar mot standardstadgar för Distrikt 21): Stadgeändringarna diskuterades och alla ändringar, med undantag av tillägget i paragraf 5, godkändes av klubbmedlemmarna. Tillägget till paragraf 5 ska tas upp igen i styrelsen, som fick i uppdrag att föreslå en tydligare skrivning att presentera för klubben vid ett kommande klubbmöte.

- Young Women in Public Affairs (ett stipendium som ges till flickor som studerar på gymnasiet som uppmuntran att aktivt delta i och söka uppnå ledande positioner i offentlig verksamhet och ideella organisationer):Vår påverkansgrupp har arbetat fram ett material som ska vi nu skulle kunna skicka ut till samtliga gymnasieskolor i Karlskrona och Ronneby. Ansökningstiden går ut 1 mars. Den kandidat som vi i vår klubb föreslår som stipendiat, kommer att gå vidare som nominerad kandidat till distriktsnivå och därefter (om kandidaten nomineras) till en uttagning på internationell nivå.

Påverkansgruppen behöver utökas med minst en person till - Om du är intresserad och vill veta mer, tag kontakt med Teresa Pascual (sammankallande i påverkansgruppen) eller vår president Eva Bergman Ottosson.

Närvarande vid klubbmötet var tolv medlemmar och sju gäster.

Vi i styrelsen tackar våra medlemmar och gäster för ett mycket trevligt Zonta-möte.

Nästa möte äger rum onsdagen den 25 november 2015, som också är ”Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor”, och startskottet för Zontas 16 dagar långa kampanjperiod (25 nov till 10 dec) ”Zonta Says NO!”.

Vid pennan
/Maria Lagebrand, sekreterare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet Onsdag 30 september 2015

Årsmötet i Karlskrona-Ronneby Zontaklubb inleddes som vanligt med en god middag och mycket trevligt prat. Denna gång var mötet endast för klubbmedlemmar (14 st närvarande) och inte för några gäster. Presidenten inledde med att beskriva mötesordningen för dagen samt att välkomna våra två senaste nyblivna medlemmar.

Platsen var Clarion Collection Hotell Carlscrona.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föregående styrelse presenterade verksamhetsberättelsen samt beviljades ansvarsfrihet.

Nuvarande styrelse presenterade kommande års mål och aktiviteter och dessa godkändes av 14 närvarande klubbmedlemmar.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till ett kreativt och intressant ego-föredrag av vår sekreterare Maria Lagebrand.

Maria berättade om sin "resa" som startade i Uppsala 1956. Hon beskrev bl.a. sitt miljöengagemang, och om hur hon efter flera "stopp" på vägen "hamnade" i Karlskrona! Det är så spännande att lyssna till våra medlemmars olika öden och äventyr i livet!

Några klubbärenden stod också på agendan för kvällen:

Rapport från areamötet vid Hovs Hallar där fyra medlemmar deltog: Agnetha Meeuwisse, Åsa Ringius, Teresa Pascual och Eva Bergman Ottosson. Det var ett roligt och lärorikt möte som främst tog upp ledarskap och opinionsbildning. Vi fick lyssna till flera intressanta föredrag som väckte tankar och idéer.

Rapport från Medlemskommittén: Ewy Johansson ordförande, Eva Runerheim och Joan Blom Allander. Vi fick en genomgång av ett förslag på en process för hur vi ska ta hand om gäster och medlemmar för att få dem välkomna och engagerade i vår klubb.

Vår sekreterare, tillika webmaster visade vår hemsida och vilket material vi visar där, publikt respektive för inloggade medlemmar. Vi fick också alla en påminnelse om att hålla våra profiler uppdaterade!

Allra sist hade vi dragning i ett vinlotteri, där vinsterna skänkts av styrelsemedlemmarna. Det blev ett populärt inslag och det var särskilt roligt att en av våra allra nyaste medlemmar drog en vinstlott!

Foto föreställande styrelsen inför årsmötet. (Taget av vår sekreterare som hellre stod bakom kameran!)

VIce president, ledamot, kassör och president

Vice president Agnetha Meeuwisse, ledamot Lena Magnusson,, president Eva Bergman Ottosson och kassör Åsa Ringius

Vid pennan

/Eva Bergman Ottosson, president

********************************************************************

Augustimötet Onsdag 26 augusti

Första klubbmötet hösten 2015 inledde Karlskrona-Ronneby Zontaklubb med kulturhistoriker Michael Helgesson och en vandring på Björkholmen.  Michael underhöll oss med sina målande historiska berättelser av kvinnor med anknytning till Björkholmen.

Nämndes gjorde Fru Hilla Britta Wachtmeister som var gift med Hans Wachtmeister (som var med och gjorde den första stadsplanen över Karlskrona  1683), pigan Anna Beata Gran som orsakade stadsbranden 1790, och ”kyrkkärringen Karlsson” mfl.

Här besöker vi en av de pittoreska innergårdarna.

Här besöker vi en av de pittoreska innergårdarna

Björkholmsstuga

Björkholmsstuga

I samlad trupp gick vi över Sältöbron till Saltö Fiskhall.  Vår president Eva Bergman Ottosson hälsade alla välkomna och efter en kort presentationsrunda var det dags för våra hungriga magar att mättas

Saltö Fiskhall

Saltö Fiskhall

Här följer korta minnesanteckningar från klubbmötet: Vår president Eva Bergman Ottosson oss information om årets kommande program.  Hon nämnde också Area-mötet som arrangeras av Bjäre Zontaklubb, Hovshallar den 13 september och att några av oss kommer att närvara.

Eva uppmanade alla att uppdatera sin profiler genom att logga in på http://www.zonta21.org/

Zontarosorna som är planterade vid Sparre har av troligtvis med Parkförvaltningen insats blivit av med omkring växande ogräs

Eva Runerheim gav oss en intressant och uttömmande rapport från distriktsmötet i Nyköping.

Klubbmedlemmar med gäster

Klubbmedlemmar med gäster

Vi i styrelsen tackar våra medlemmar och gäster för ett mycket trevligt Zonta-möte.

Närvarande vid det här klubbmötet var13 medlemmar och sju gäster.

Nästa möte är onsdag 30 september 2015 och är årsmöte.

Vid pennan

/Lena Magnusson, ledamot

Bookmark and Share