Klubbens projekt

Förutom stöd till Zontas internationella projekt i samarbete med FN (UNICEF,  UNIFEM och UNFPA) driver klubben även en del egna projekt.

Diakonicentrum, Kungsmarkskyrkan

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb stödjer Diakonicentrum, Kungsmarkskyrkan, som bedriver en omfattande verksamhet för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Exempel på verksamheter är: svenska för nybörjare, frukost, uttalskören, skaparcafé.

Diakon Mari Ekdahl och president Eva Bergman Ottosson som överlämnar vår gåva

Diakon Mari Ekdahl och president Eva Bergman Ottosson som överlämnar vår gåva

Vid årsmöte i april 2016 överlämnade klubben en gåva till Diakonicentrum, som representerades av diakon Mari Ekdahl. Mari Ekdahl berättade om en del av de verksamheter som bedrivs i Kungsmarkskyrkan och kunde ha fortsatt att berätta mycket, mycket mer för oss men tiden räckte tyvärr inte till.

Klubbens gåva blir ett bidrag till den bussutflykt de planerar för barnfamiljerna i området. De har gjort sådana här bussutflykter två gånger tidigare och de har varit mycket uppskattade.

Kvinnojouren Frideborg, Karlskrona

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb stödjer Kvinnojouren Frideborg, Karlskrona. Vid novembermötet 2015 överlämnade klubben ryggsäckar med ritmateriel för yngre barn (som medlemmarna skänkt).

Ryggsäckar till Kvinnojouren Frideborg

Ryggsäckar till Kvinnojouren Frideborg

Kvinnojourens representant Gun Svensson att berättade vid mötet om Kvinnojouren Frideborg:

Kvinnojouren Frideborg har ett skyddat boende, där våldsutsatta och hotade kvinnor kan få en tillfällig fristad, erbjuder stödsamtal för utsatta kvinnor och har även en hjälptelefon som är öppen hela dygnet. Kvinnojouren Frideborg kan även erbjuda stödjande samtal med kvinnor som inte bor på boendet.

Kvinnojouren Frideborg har 2,5 personer anställda som arbetar dagtid mån-fre på det skyddade boendet och då även svarar i Frideborgs hjälptelefon (mer om hjälptelefonen sist i minnesanteckningarna). Övrig tid på dygnet är det ideellt arbetade volontärer som svarar i telefon.

Kvinnojouren Frideborg kan ta emot två till tre familjer i sitt skyddade boende och de tar ofta emot familjer som kommit genom att socialförvaltningen kontaktat Kvinnojouren. Kvinnojouren får ersättning från kommunen för varje dygn som en familj bor i det skyddade boendet.

Familjerna blir som regel kvar 2 till 3 månader men även upp till 6 månader i väntan på att kommunen ordnar bostad. Som regel kommer familjerna till det skyddade boendet utan någonting alls, då de lämnar absolut allt då de flyr från sitt hem.

Kvinnojouren Frideborg önskar att de inte skulle behövas men Gun Svenson konstaterade att behovet finns och det tyvärr inte verkar minska, vilket är sorgligt. Det är fortfarande en skam att berätta att man blir slagen, hotad och misshandlad och hon tror att boten är att vi talar mer öppet om att misshandel förekommer, i hela samhället och i alla samhällsklasser. Det är ofta svårt att lämna en våldsam man och det kan ta två till tre försök innan en kvinna, slutligen, lämnar mannen.

Gun Svensson framförde sitt och Kvinnojouren Frideborgs stora tack för våra ryggsäckar. Det vi skänkt i kväll, berättade Gun Svensson, kommer att komma till användning på en gång; just nu i dagarna har en familj med två barn på fyra och sex år som äntligen fått en egen bostad och nu kan Kvinnojouren skicka med de två barnen varsin ryggsäck. Allt kommer att komma till användning, det kunde hon intyga, och hon var mycket glad för vår generositet.

Några ord om hjälptelefonen: Kvinnojouren Frideborg har en hjälptelefon som är öppen hela dygnet men antalet samtal har minskat, vilket antagligen beror på att Kvinnofridslinjen har öppnat.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Samtalet till Kvinnofridslinjen är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Det är socionomer och sjuksköterskor med erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer som svarar. De har tystnadsplikt och den som ringer kan välja att vara anonym.

 

Tidigare projekt
Tanzania-projektet under åren 2006-07, gav två afrikanska flickor möjlighet till studier, av vilka den ena också vidareutbildade sig till lärare.
Klubben har även ekonomiskt stött Litauenhjälpen, Kvinnojouren och läkaren Asta Karlssons projekt med ungdomsmottagning för unga kvinnor i Kaliningrad.

Ett projekt av annat och långsiktigt slag är Zontaklubbens Rosenrabatt utanför Östersjöskolan i Karlskrona. Där blommar orangegula Zontarosor, planterade till förnöjelse för turister och flanörer, under sommarhalvåret. En mässingsskylt är uppsatt som informerar om Zontas mål och syften. Rosorna behöver vård och skötsel, en uppgift  som alternerar mellan Zonta- medlemmarna. 2014 års rosenansvariga är Karin Åkesson och Marita Stenbeck (enligt senaste uppgift.)

Glada Zontor vid rosplanteringen 2007                                  Information om Zonta

Bookmark and Share