Om klubben

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb omfattar medlemmar som bor och eller är verksamma i Karlskrona- Ronnebyområdet. Klubben chartades med festligheter och inbjudna gäster den 10 juni år 1998 på Östersjöskolan, bataljon Sparre i Karlskrona. I dagsläget har klubben 21 medlemmar.

Nuvarande styrelse:
President: Agnetha Meeuwisse
Vice president : Victoria C Wahlgren
Sekreterare: Maria Lagebrand
Kassör: Eva Runerheim
Ledamot: Ann-Kristine Woltil Mattisson

Revisor: Åsa Ringius
Revisorssuppleant: Ewy Johansson

Medlemskommitté: Ewy Johansson och Joan Blom Allander
Valberedning: Eva Bergman Ottosson och Marita Stenbeck

 

Presidenter genom åren har varit följande:
1998 - 99 Maina Wahlberg
1999 - 00 Lena Dager-Hultman
2000 - 01 Kerstin Gustafsson
2001 - 02 Lilian Viktorsson
2002 - 03 Lotta Odeberg
2003 - 04 Lilian Bjerström
2004 - 05 Cecilia Skröder
2005 - 06 Katarina Lauste-Jurvin
2006 - 07 Marita Stenbeck
2007 - 08 Ingegerd Jonasson
2008 - 09 Cecilia Bentzel-Lindholm
2009 - 10 Catharina Rosenquist
2010 - 11 Britt Ödman
2011 - 12 Ulrika Wilke
2012 - 13 Lena Viberg-Larsson
2013 - 14 Ann-Britt Christensson
2014-  15 Eva Runerheim
2015-  16 Eva Bergman Ottosson

Bookmark and Share