"Young Women In Public Affairs"-stipendium

Nu är det möjligt att söka stipendium ur Zonta Internationals fond ”Young Women in Public Affairs” genom Karlskrona-Ronneby Zontaklubb.

Stipendiet vänder sig till unga kvinnor i åldern 16-19 år som studerar på gymnasienivå och som har visat prov på gott ledarskap och engagemang för kvinnors rättigheter och situation i Sverige och i världen. Stipendiet delas ut som uppmuntran till unga kvinnor som är engagerade i till exempel ett offentligt projekt, i en frivilligorganisation eller är aktiva i elevrådsarbetet och vill uppnå ledande positioner.

Stipendiesumman varierar beroende på vilken nivå den avser:

Klubbnivå: Karlskrona-Ronneby Zontaklubb utser en stipendiat som får ett stipendium på 1000 kr. Stipendiaten och hennes arbete uppmärksammas på lokal nivå. Karlskrona-Ronneby Zontaklubb nominerar stipendiaten till distriktsnivå. Distriktet består av zontaklubbarna i Sverige och Lettland.

Distriktsnivå: Utifrån kandidaterna från klubbnivå väljer distriktets urvalskommitté ut en stipendiat som får ett stipendium på 1 000 USD. Denna kandidat nomineras sedan vidare till den internationella nivån.

Internationell nivå: Av alla distriktsstipendiater från Zontaklubbar i hela världen delas tio stipendier ut på vardera 4 000 USD.

ANSÖKAN

Ansökan görs på en blankett på Zontas internationella sida, se länk nedan. Ansökan ska även innehålla två rekommendationsbrev.

Ansökningshandlingarna scannas och skickas per mejl till Karlskrona-Ronneby Zontaklubb: advocacyzontakaro@gmail.com senast den 31 januari 2018. 

Sökande ska på engelska beskriva:
- studieaktiviteter
- aktivt engagemang och erfarenheter från arbete i organisation eller motsvarande
- sitt internationella medvetande sett i ett globalt perspektiv
- sin syn på kvinnans ställning i landet
- sin syn på kvinnans ställning i världen
- hur man kan arbeta för att stärka kvinnans ställning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män 

Glöm inte att signera ansökningshandlingarna.

Länk till den internationella sidan med mer information:

http://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Young-Women-in-Public-Affairs-Award

Ansökningsblankett: https://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/YWPA2018Application.pdf

Vid frågor kontakta Karlskrona-Ronneby Zontaklubbs advocacy-kommitté på advocacyzontakaro@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!

Karlskrona-Ronneby Zontaklubbs advocacy-kommittée