Om klubben

Klubben har medlemsmöten andra onsdagen i varje månad kl 1830, med undantag av juni, juli och augusti.

Styrelse

 

President Kristina Alexis
Vice president Carin Wibäck
Kassör Pia Renvert
Sekreterare Christina Stafström
Klubbmästare Viktoria Olsson
Suppleant Birgitta Brännström Forss
Suppleant Bodil Göthner
Suppleant

Ingrid Laike

 


Klubbens verksamhetsplan 2016-2018

Nyckelord:

Conviction             
Övertygelse
Commitment
           Engagemang
Courage                  Mod

Kristianstad Zontaklubb ska verka för att kvinnors ställning i världen stärks för att på så sätt bidra till att göra världen bättre. Vi ska genom ett stöttande och nyfiket förhållningssätt gentemot varandra utgöra ett attraktivt och användbart socialt nätverk.

Vi ska verka föredömligt i vårt arbete att skapa trygghet, dela med oss av vårt kunnande och våra erfarenheter samt lyfta fram kvinnliga förebilder så fler kvinnor vågar.

Styrelsen föreslår att klubben, utifrån övertygelse och engagemang, aktivt arbetar för att rekrytera nya medlemmar och behålla och engagera våra nuvarande medlemmar. Vi ska erbjuda nya medlemmar en genomtänkt introduktion och en fadder. Vi ska starta arbetsgrupper kring bylaws/stadgar, serviceprojekt, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Under 2014-2016 ska vi arbeta utifrån tre fokusområden som också blir vår strategi och målsättning för att öka delaktigheten och engagemanget i klubben.

Fokusområden:

Service    vi ska arbeta i samverkan med lokala aktörer såsom kvinnojouren, FN-föreningen etc. för att gemensamt lyfta fram kvinnofrågor och öka medvetenheten om Zonta och våra internationella serviceprojekt. Minst ett månadsmöte per år ska handla om Zontas verksamhet. En arbetsgrupp ska bildas kring Zontas serviceprojekt.

Advocacy vi ska genom våra samlade kunskaper, erfarenheter och nätverk skapa opinionsbildning i syfte att åstadkomma attitydförändring genom t ex lokalradion, synas på olika lokala aktiviteter t ex idrottsevenemang, på bibliotek, muséer, affärer etc. Vår hemsida ska vara uppdaterad och inbjudande genom att informera om nyheter och våra aktiviteter. Minst två medlemsmöten per år ska vara ute på lokala företag eller verksamheter.

Medlemskap vi ska rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medlemmar genom att ta tillvara bra idéer, verka för ett varierat innehåll på våra medlemsmöten, uppmuntra varandra att delta i area- och distriktsmöten för att höja kunskapsnivån och medvetenheten om Zonta. Vi ska fortsätta att ha ego-fördrag av nya medlemmar och ”speed-egoföredrag” av gamla medlemmar.

Bookmark and Share