Lund


Kalendarium för Lunds Zontaklubb våren 2017

Mars
7/3 Klubbmöte på Grand Hotell 
Opinionskommittén presenterar: Historiskt perspektiv på utvecklingen av jämställdhet i Sverige. Malin Irhammar och Majken Ståhl.

8/3 Internationella kvinnodagen
"Vart leder konventioner och styrinstrument?" Paneldebatt om jämställdhet med bland andra Hanna Stanton, UN Women och Elin Gustavsson, Lunds kommun.
Lunds stadsbibliotek kl 17.30 - 19.30 

30/3 Öppet diskussionsmöte, arrangerat av Lunds Zontaklubbs opinionskommitté

April
1/4 Areamöte i Värnamo. Sista anmälningsdag 15 mars.

4/4 Klubbmöte på Grand hotel
Valmöte 

Maj
2/5 Klubbmöte på Grand Hotell
Area Director Malin Irhammar och vice Kerstin Ekstrand-Christiansson besöker Lunds Zontaklubb och informerar om arbetet i distriktet.

19-21/5 Distriktsmöte i Kalmar

Juni
7/6 Klubbmöte i Botaniska trädgården.
Egoföredrag av Bente Eriksen.