Om klubben

Historik

Den 3 april 1981 chartrades Lunds Zontaklubb med Ingegerd Wennerbeck som charterpresident, och till en början hade klubben 25 medlemmar. Malmö Zontaklubb II stod som fadder. Charternummer: 972.

Klubben har förankring inom många yrken och på både små och stora arbetsplatser. Bland medlemmarna räknas till exempel egna företagare, läkare, hantverkare, konstnärer, författare, forskare, ekonomer och ingenjörer, och representanter för såväl offentlig som privat sektor. Medlemsantalet har varierat mellan 30 och 50 genom åren. Idag har klubben 55 medlemmar.

Historik i detalj

Medlemsmöten

Mötestider: Första tisdagen i varje månad (ej januari, juli och augusti)

Möteslokal: Grand Hotell, Lund.                                     

Kontaktperson och president 2017-2019: Anna Lind 

E-post: lotta@hillstreet.nu

 

LÄS THE ZONTIAN

Bookmark and Share