Styrelsen Lunds Zontaklubb

Anna Lind, president (2017-2019)
Gun Nilsson, v president (2017-2019)
Inger Bengtsson-Ehinger, sekreterare (2016-2018)
Carita Håkansson, kassör (2017-2019)
Helen Eyrich, klubbmästare (2016-2018)
Marie Gustafsson, ledamot (2017-2019)
Eva Persson, ledamot (2017-2019)
Annie Troedsson, ledamot (2017-2018)

Adjungerad: Charlotte Lundgren, kommunikation och IT (2016-2018)

Bookmark and Share