Den internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen den 8 mars 2016.

På Scala den 5 mars.
Liksom i fjol uppmärksammade vi denna dag tillsammans med Freezonen ( tidigare Brottsoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne), Soroptimisterna, Innerwheel och Hem och Samhälle
.
Förutom utställningar så var det också ett omväxlande program, Lena Alebo berättade om häxor, Marie-Louise Wentzel om Heliga Birgitta. Grevlunda manskör sjöng och det hela avslutades med att Katarina Litzberg gestaltade ett kvinnoöde till Sven-Erik Erlös musik.
Freezonen omfattar kommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Ca 400 kvinnor söker hjälp årligen men man tror att mörkertalet är stort då det gäller kvinnomishandel i hemmet.

Nytt för i år är en nätauktion på konst som Österlenkonstnärer skänkt. Konstverken finns på www.freezonen.se där man kan lägga bud. Auktionen pågår till den 18 mars 2016.

Hela behållningen av arrangemanget samt för nätauktionen tillfaller Freezonen.

Vår utställning på Scala 

Vår utställning.

Verksamhetschef Freezonen Susanna Udvardi hälsar välkommen.
Verksamhetschef Freezonen Susanna Udvardi hälsar välkommen.

Tre zontor
Tre zontor: Birgitta Alwén, Ingegärd Hyllander  samt Eva Löwgren

Lena Alebo
 Lena Alebo 

Grevlunda manskör

Grevlunda manskör

Karin Edmén och Susanna Udvardi 

Karin Edmén Zonta och Susanna Udvardi Freezonen..

 

 

 

 

 

Den internationella kvinnodagen den 8 mars 2015

Här är några bilder från vår utställning på Scalabiografen i Ystad där vi hade en utställning tillsammans med andra kvinnoorganisationer i Ystad för att stödja Kvinno-och Brottsofferjouren.

Ännu ett på Scala

PÅ scalaOckså på ScalaFyra zontor på Scala