2012-2013

                                   Verksamhetsberättelse

                                                                                  

 

                                                                     Trelleborg- Vellinge ZONTA CLUB

                                                                            1 juni 2012- 31 maj 2013

                                                                            Distrikt 21    Klubb 0778

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1 juni 2012- 31 maj 2013

Distrikt 21   Klubb 0778

 

STYRELSE

President Pia Sterner

Vice president Lena Lindqvist

Kassör Ina Liljeberg

Sekreterare Gunilla Folkesson

Klubbmästare Anett Larsson

Ledamot Karin Wahlström Persson

Ledamot Marianne Nordström

Suppleant Ewa Wallmark

 

REVISORER

Revisor Anna Schyllert

Revisorssuppleant Ninet Dessner

 

IT- och PR-ansvarig vakant

 

KOMMITTÈER

Valkommitté: Louise Widén (sammankallande), Cathrina Nordin och Elisabeth Hägg Fredén

Invalskommitté: styrelsen enligt ovan

 

Programkommitté:

President, vice president,

Elisabeth Hägg Fredén och Madeleine Brandin

 

ANTAL MEDLEMMAR

Klassificerade

31 maj 2012                                                          = 28

Avgångna efter 31/5 2013                                    – 1

SUMMA                                                                  = 27

Hedersmedlem                                                      + 1

Transfer från Stockholm                                         + 1

Totalt antal medlemmar den 1 juni 2013          = 29

 

DELTAGANDE I ZONTA AKTIVITETER

Genomsnittlig deltagarfrekvens på klubbmöten         60 %

Deltagare på areamöten                                                   6

 

ÅRSAVGIFT                                                1 200 SEK

Inträdesavgift (betalas av klubben)            200 SEK

 

SERVICEPROJEKT OCH STIPENDIEFONDER

International Service FUND

Fistulaprojektet                       julförsäljning böcker och 50 kr/man julfest, 3 223 SEK

Lokalt musikstipendium                                                                                       5 000 SEK

 

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året varav det första inkluderat överlämnande till nya funktionärer i klubben

 

Närvarofrekvens          80 %

 

KLUBBMÖTEN

Klubben har haft 8 ordinarie månadsmöten och en sommarutflykt:

september – Restaurang Havsnära i Höllviken med årsmöte och egoföredrag av Ewa Wallmark. Presidenten rapporterade från 61st International Convention från Turin.

oktober – ett annorlunda företagsbesök till ”Kvinnligt under” i Åkarp

november – studiebesök hos Ninet Dessner och hennes företag, AB Metallmekan i Vellinge

december – julfest på Dannegården i Trelleborg. Istället för julklapp skänkte varje medlem 50 kronor till fistualaprojektet. Vår egen zonta Madeleine Brandin underhöll oss med verktygspoesi ur ”Clas Ohlson och jag”. Dessutom stort vinlotteri denna gång.

februari – Restaurang Havsnära i Höllviken med programgäst Mattias Edvardsson, som skrivit ”Dit drömmar färdas för att dö”. Boken bygger på ett autentiskt fall som skakade Sverige under namnet ”Bobbyfallet”. Dessutom hade klubben nöjet att ha vår AD, Anna Lind, på besök denna kväll.

mars – Bröddarpsholm med egoföredrag av Birgitta Obrant

april – Dannegården i Trelleborg med föredrag av Mikael Härdig från Migrationsverket. Det hölls även valmöte för kommande verksamhetsår 2013-2014 och klubben antog nya stadgar

maj – Restaurang Havsnära i Höllviken med föredrag av Helena Cewers, sexolog och barnmorska på kvinnokliniken i Malmö och numera även efterfrågad föreläsare. Stort vinlotteri för finansiering av hästsatsning på distriktsmötet i Sundsvall.

Verksamhetsåret avslutades med utflykt till Vellinge, en promenad längs gatorna i Vellinge där Madeleine Brandin visade oss intressant arkitektur som ingen tidigare hade lagt märke till. Utflykten avslutades med god mat på Hantverksgården och med tack till avgående presidenten.


ÖVRIGA KLUBBARRANGEMANG

Årets Gåsamiddag

Traditionsenlig gåsmiddag på hotell Gässlingen i Skanör där zontor med respektive hade mött upp. Vår hedersmedlem underhöll med pianospel. Vår president Pia Sterner hälsade alla välkomna och pratade gott och lärorikt om vinerna till middagen.

Bokloppis på Toppengallerian i Höllviken

Våra egna zontor sålde böcker som Elisabeth Tedestål skänkt till vår klubb.  Årets överskott blev1 400 kr.

Vinlotteri

På ordinarie månadsmöten har vi haft vinlotteri.

Sponsring

Från Vellingeblomman och Elisabeth Tedestål får vi gula rosor och Anett Larsson på Bröddarpsholm sponsrar med lokal och subventionerad mat.

Arkiv

Klubbens arkiv för bienniet förvaras hos Pia Sterner.

 

Limhamn den 15 juni 2013

 

Pia Sterner                                                   Lena Lindqvist

 

Ina Liljeberg                                                Gunilla Folkesson

 

Anett Larsson                                             Marianne Nordström

 

Karin Wahlström Persson                                

 

Anna Schyllert                                                Ninet Dessner

 

                                        

Bookmark and Share