2013-2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Trelleborg-Vellinge Zontaklubb av Zonta International D21 (klubb 0778)

 

1 juni 2013 -31 maj 2014

 

STYRELSE 

 

President

Lena Lindqvist

Vice President

Anett Larsson

Sekreterare

Marianne Nordström

Kassör

Karin Wahlström-Persson

Klubbmästare

Anett Larsson

Övriga ledamöter

Agneta Ulfsäter Troell

 

Ewa Wallmark

 

Ina Liljeberg

 

Styrelsemöten: Antal möten

4

Genomsnittligt deltagande (%) 

78

 

KOMMITTEER 

 

Medlemskommitté

Ann-Kathrin Grue, Anett Larsson, Marianne Nordström

Advocacy

 

Service

 

Valberedning

Pia Sterner, Elisabeth Tedestål, Elisabeth Hägg

IT-ansvarig

Eva Tildborn-Ström

 

ARKIVANSVARIG

 

Arkivarie

Lena Lindqvist

 

 

REVISORER

 

Revisor

Anna Schyllert

Suppleant

Ninet Dessner

 

 

ANTAL MEDLEMMAR

 

Klassificerade medlemmar

 

Totalt antal medlemmar 31 maj 2013

30

Lämnat klubben efter 31 maj 2013

-1

Nya medlemmar 1 juni 2013 – 31 maj 2014

0

Totalt antal medlemmar 31 maj 2014

29

Hedersmedlemmar

 

Sixten Nordström

1

TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 31 maj 2014

29

 

 

ZONTA AKTIVITETER

 

Klubbmöten: Antal möten

9

Klubbmöten: Genomsnittligt deltagande (%)

65

Gäster på klubbmöten: Antal personer

16

Areamöten: Antal deltagare

6

Distriktsmöte: Antal deltagare

2

 

MEDLEMSAVGIFTER 

 

 

Årsavgift till klubben 

SEK

1200

Inträdesavgift till klubben

SEK

  200

 

KLUBBENS BIDRAG TILL SERVICEPROJEKT

 

 

International Service Fund

USD

 

ZISVAW Fund

USD

1500

Rose Fund

USD

 

 

 

 

KLUBBENS BIDRAG TILL STIPENDIEFONDER

 

 

Amelia Earhart

USD

 

YWPA 

USD

 

Jane M. Klausman

USD

 

 

 

 

Totalt till Zonta International Foundation

USD

 

 

 

 

KLUBBENS BIDRAG TILL LOKALA PROJEKT

 

 

Kvinnojouren

SEK

0*

 

 

 

Totalt till lokala projekt

SEK

0

 

*Har haft flera kontakter med Kvinnojouren i Trelleborg som håller på med en omorganisation och vi avvaktar med engagemanget. (ev bildande av en Kvinnojour i Vellinge är på gång).

 

 

KLUBBMÖTEN - Klubben har haft månadsmöten med följande program.

1. Sep – Årsmöte,  Egoföredrag Lena Lindqvist

2. Okt -  Besök av Tina Hilding och Ingegerd Wennerbeck info internationella projekt och Zonta says NO-kampanjen, Lena L informerade från distriktmötet i Sundsvall

3. Nov – Modedieter o nya svenska kostrekommendationer av Gunilla Willsten, info Hemsidan av Eva Tildborn-Ström, resultat från röstningen efter brainstorming gällande lokala projekt diskuterades.

4. Dec – Julavslutning. Medlemmarna presenterade böcker vi läst och som vi rekommenderade inför julens bokköp.  Vår gäst Anna Lindberg berättade om sin bok ”Med brödet under bröstet” .

5. Feb – Föredrag av Margareta Brodén som talade om ”Den tidiga föräldrar/barn-relationens betydelse för barnets utveckling”

6. Mar – Egoföredrag av Eva Tildborn-Ström

7. Apr – Valmöte, Besök av nätverket Viqtoria i Trelleborg, Helena Cewers, barnmorska berättade om ”hårt utsatta flickor – mina flickor”.

8. Maj –Sprang/gick Vårruset i Malmö tillsammans med Lund och Malmö 1

9. Jun – Möte hos keramiker Kerstin Sehlstedt, Höllviken, Lena Stenudd gick igenom val som ska ske på Convention i Orlando

 

KLUBBARRANGEMANG FÖR ATT NÅ DISTRIKTETS MÅL

 

  1. 1.    Öka synligheten och trovärdigheten

 

  1. 2.    Öka antal medlemmar

 

  1. 3.    Öka de ekonomiska bidragen till våra projekt

 

Aktivitet

Mål 1

Mål 2

Mål 3

1.Gåsfest för medlemmar och gäster den 9/11. Försäljning av armband och rosetter

X

X

X

2.Zonta says NO – 4 dagar (25-28/11) på Biblioteket i Höllviken. Försäljning av armband och rosetter.

X

X

X

3.Zonta says NO – 29/11 em CityGross i Trelleborg och Stora Bernstorp. Försäljning av armband och rosetter.

X

X

X

4.Föreningsmässa 12/2 i Trelleborg. Försäljning av armband och rosetter.

X

X

X

5 Deltagit i Vårruset 5/5 i Malmö tillsammans med Lund o Malmö I klubbarna.

X

 

 

 

 

SOCIALA MEDIER - aktiviteter

 

Facebook

10

Instagram

-

Twitter

-

 

 

 

 

HEMSIDAN

 

Information om klubben

Ja – Uppdateras vid behov av sekreterare/IT-ansvarig

Klubbens program

Ja – Uppdateras av sekreterare/IT-ansvarig

Klubbens projekt

Ja – Uppdateras av sekreterare/IT-ansvarig

 

ÖVRIG INFO

 

Framtagning av blankett ”Vill Du veta mer om Zonta” och hur man blir medlem som delas ut till gäster med flera i samband med aktivitet.

Skickat gemensam insändare med Malmöklubbar inför Zonta says NO till SDS.

Kontakter med Trelleborgs Allehanda och Vellingeposten inför Zonta says NO.

Kontakt med Trelleborgs Allehanda och SDS med anledning av Nordiskt Forum i Malmö

 

 

Malmö den 11 juni 2014

 

Lena Lindqvist         Anett Larsson          Karin Wahlström Persson

 

Marianne Nordström          Ina Liljeberg Agneta          Ulfsäter Troell

 

Ewa Wallmark          Anna Schyllert          Ninet Dessner 

 

 

 


Bookmark and Share