Referat från klubbens månadsmöten

REFERAT FRÅN MÅNADSMÖTET DEN 6 NOVEMBER 2017 

Agneta Ulfsäter Troell fängslade oss alla med sin snart färdiga film ”Överlevarna- vad hände med familjen Romanov”. Genom idogt letande efter fotografier och många kontakter på vägen har Agneta åter gjort en mycket fängslande dokumentärfilm möjlig.

Cathrina Nordin       Pia Sterner
President                Sekreterare

 

REFERAT FRÅN MÅNADSMÖTET DEN 4 SEPTEMBER 2017

På septembermötet hade vi först årsmöte avseende perioden 1/6 2016 – 31/5 2017. Därefter följde egoföredrag av Susanne Klöfverskjöld och Lisbeth Karlsson. 

Susanne berättade om sin uppväxt på Tjörn med hav och fiskeliv. Därefter blev det olika boplatser i Skåne, pluggade biokemi i Lund, gifte sig och bosatt i Falsterbo sedan 1990, anställd på läkemedelsföretaget Ferrosan och andra läkemedelsföretag och gick sedan från läkemedel till förebyggande friskvård med speciellt intresse för zonterapi. Med 4 barn har det varit fullt upp och nu när barnen vuxit upp har Susanne ett starkt engagemang för Zonta. 

Lisbeth beskriver sig själv som f.d. arbetsnarkoman, är sedan 2014 pensionär, har bott i Höllviken i 40 år, bytt hus ett flertal gånger, har en son och åker gärna på resor med barnbarnet. Som vädur tänjer Lisbeth på gränserna, samlar på upplevelser, är positiv och kräver ärlighet. Uppvuxen i Malmö med mottot ”kvinnor kan”, hunnit med amatör-teater, varit flygvärdinna, ”provat på rödstrumporna” men hoppade av, blev sedan regionchef på ASAB och basat över 750 medarbetare. Lisbeths stora intresse är resor och nämnde speciellt Indien, Nepal, Tibet och Mount Everest. 

Cathrina Nordin Pia Sterner 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 3 APRIL 2017

Föregående möte: Cathrina hälsade alla välkomna, speciellt kvällens gäst, areadirector Malin Irhammar.

Valmötet genomfördes av Cathrina och därefter tog Malin vid och inledde med att ge klubben en eloge för kvinnodagsaktiviteten.                                                      
Planering inför höstens Areamöte måste påbörjas nu i samarbete med Malin. Lokaler har Anett redan bokat på Restaurang Havsnära.                                                       
Areamötet äger rum den 23 september, men inbjudan måste skickas ut i god tid. En planeringsgrupp kommer att bildas.                                                           Malin har som Areadirector hand om 13 klubbar i Area 4, södra Sverige. Distriktet har 6 Areor, varav en är Lettland.                                  

Just nu händer det mycket inom Zonta. Bl a är avsikten att överföra information till svenska i större utsträckning än tidigare, med större transparens och professionalitet, så att Zontas budskap och uppdrag ska framgå på ett bättre sätt. När det gäller jämställdhetsfrågor har vi våra internationella projekt. Vi måste höras och synas. Vi är ambassadörer för Zonta och måste skapa varaktiga förändringar genom påverkansarbete, göra insatser exempelvis i form av stipendier m.m. 

Varför behövs Zonta som organisation?               
Mänskliga rättigheter gäller inte för kvinnor i samma utsträckning som för män, ej heller ekonomiskt oberoende. Kvinnor äger inte sina kroppar i samma utsträckning som män. Kvinnan har således inte samma makt som en man.

Om vi ser bakåt i tiden blev det förbjudet att slå sin hustru 1864, preventivmedel förbjöds i lag 1910, kvinnlig rösträtt infördes 1919, läroverk öppnades för kvinnor 1927. FN:s förklaring om mänskliga rättigheter kom 1948, och rätten till fri abort 1975. 2016 tillkom Agenda 2030 (med hållbarhetsmål). Detta och mycket mer information fick vi under kvällen. En skiva med allt kommer att finnas tillgänglig för oss, så att vi kan gå igenom de olika avsnitten tillsamman senare. Malin tackades för att ha gett oss en inspirerande kväll. Matnyttiga hemsidor att gå in på är bl. a Sveriges kvinnolobby, UN Women, Sverige.                                                                                                                        
Flera av medlemmarna tycker att vi ofta avslutar våra medlemsmöten för sent. Vi kommer därför i fortsättningen att sluta omkring kl. 21. Dessutom ser ni att ett förtydligande gjorts vad beträffar starttid vid våra möten, så att allt ska framgå för alla, att de av oss som har möjlighet och tycker att det är värdefullt, ses mellan kl. 18.30 och kl. 19.00, då mötet startar med en måltid.

Marianne Nordström                      Cathrina Nordin

Sekreterare                                            president

 

 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 6 FEBRUARI 2017

Föregående möte: Cathrina hälsade alla välkomna till årets första möte 2017. Mötet behandlade bl.a. vad som gjorts och vad som återstår för vårt stora arrangemang i mars. Biljetter, fem per medlem, delades ut enligt överenskommelse vid tidigare beslut om 8 mars- arrangemanget. Cathrina meddelade vidare att styrelsen fattat beslut om att varje medlem måste betala för en biljett, oavsett deltagande eller inte. 

Kvällen fortsatte med egoföredrag av Eva Nilsson. Eva har varit aktiv i Zonta i flera år, men först på senare tid tillhört vår klubb. Eva är yngre syster till Lena Stenudd och har även mamma Berit med i vår förening. Systrarna växte upp i Bjuv men har sedan varit bosatt i Helsingborg. Evas stora intresse under uppväxten var scoutlivet men även intresse för tennis var viktigt. För Evas del har resor alltid varit spännande och hon utbildade sig utomlands till sekreterare. Yrkeslivet har varvats mellan olika innovationsföretag och den offentliga vården. I dagsläget arbetar Eva inom den offentliga vården i Helsingborg. Eva har två barn och på helgerna blir det pendling till kärleken i Skanör.

Vårt arrangemang den 5 mars gav ett överskott på 42.514 kr!! Makalöst bra!

Distriktsmötet i Kalmar är den 19-21 maj. Anmäl intresse till Cathrina.

Som alla vet har vi ändrat mötesdag för juni och lagt detta, det sista mötet före sommaruppehållet, till den 31 maj, då vi besöker Skarhults slott. Spännande!

Anteckna redan nu i era almanackor att vår klubb håller i trådarna för Areamötet den 23 september 2017. Det är fantastiskt värdefullt och mycket trevligt för oss zontor i klubben, att träffa medlemmar från andra zontaklubbar, så vik den dagen! 

Det är dags att betala in årsavgiften på 1200 kronor nu! Den 31 mars senast måste pengarna vara inbetalda på bankgiro 422-8730.

Cathrina Nordin          Pia Sterner                                         

     President     Kvällens sekreterare


 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 5 DECEMBER 2016

Föregående möte: Cathrina hälsade alla välkomna till årets sista sammankomst och delade ut ett mycket fint utformat förslag till program, med alla programpunkter den 5 mars. Alla ombads att redan nu tillfråga vänner och arbetskamrater m.fl. om intresset för att komma den 5 mars. Biljetter delas ut vid februarimötet, då mer information om evenemanget ges. Alla ombeds hjälpa till med sponsrade vinster till lotteriet.

Carina Halvarsson var kvällens talare och berättade om ett projekt hon deltagit i under ca 6 års tid. Då bildades ett nätverk med kvinnor från såväl Sverige som USA, där tanken var att var och en skulle skriva ner händelser i livet, som varit traumatiska, men som nu var överbryggade. Ingen hade tidigare någon större erfarenhet av att skriva, men det var inte huvudanledningen till skrivandet, utan en metod att lägga olika besvärliga händelser bakom sig. Inom gruppen har man genom åren haft veckoliga kontakter med varandra och många livsöden har genom åren kommit på pränt. Man har gett ut två böcker och är på gång med en tredje. Många upplevelser har, genom att bli nedskrivna, haft stor betydelse i den mån, att man lagt händelserna bakom sig och kunnat gå vidare. För Carina hade detta varit mycket lärorikt och hjälpt till att bli den hon är.           Cathrina gav Carina en ros som tack för att hon kom och berättat om sig och projektet.

ÖVRIGT:

Cathrina informerade. Areamötet nu i vår är förlagt till Värnamo den 1 april. Distriktsmötet i Kalmar är den 19-21 maj. Anmäl intresse till Cathrina.                                                                                         
Nu ligger programmet klart till den 5 mars.

Det blir information om Zonta av Cathrina, mannekänguppvisning, Karin Wahlström-Persson håller i trådarna och är konferencier (Drink and Wear) med bakgrundsmusik av Sixten Nordström, en underbar musikstund med operasångerskan Teng Ying, ackompanjerad av Sixten, ett engagerande föredrag av Helena Cewers och information om Zontas internationella projekt av Ann-Kathrin Grue.

Zonta says No-kampanjen fortsatte den 25 november till den 10 december, då de zontor i klubben som hade möjlighet ställde upp en dag i Vellingeblommans lokaler.

Malin Irhammar, Areadirector har flyttat fram sitt besök hos oss från februarimötet till i april 2017.

Vår klubb kommer att inbjuda till Areamöte den 23 september 2017.

Som slut på vårt möte blev det julklappsutdelning. Vi önskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt År!                                                                             

Cathrina Nordin                               Marianne Nordström     President                                            Sekreterare

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 7 NOVEMBER 2016

Föregående möte: Vi hälsades alla välkomna till Jallatrappan och fick en trevlig information om hur allt startade och hur det går idag. Allt började som ett projekt, med en handfull invandrarkvinnor, som drev verksamheten i liten skala. Efter 2 år förlängdes projektet med ytterligare 2 år. Därefter har Jallatrappan varit självförsörjande och har 34 heltidsanställda från olika länder, med avtalsenliga löner. Alla arbetar heltid. Genom samarbete med Malmö kommun och ett stort antal företag har man luncher och catering, även för allmänheten, men städning endast för företag, men också syateljé och tillverkning av marmelader och annat som ger inkomster. Idag räknar men med att cateringen drar in mest pengar. En syateljé finns i IKEAs lokaler, där man kan få uppsytt gardiner eller annat. Inkomsterna därifrån går raka vägen till Jallatrappan. Matlagningen sker på Nobelvägen 21 där man har ett godkänt stort kök , där också en syateljé finns. Man tar gärna emot privatpersoner och de anställda är mycket duktiga. Jallatrappans erfarenheter har kommit väl till pass i andra delar av landet. Man anordnar konferenser och workshops och har kommit ut med en bok, som kan beställas via hemsidan. 

Cathrina informerade:
Areamötet nu i vår är förlagt till Värnamo den 1 april. Distriktsmötet i Kalmar är den 19-21 maj. Anmäl intresse till Cathrina.

Internationella kvinnodagen den 8 mars är förlagd till söndagen den 5 mars i FBU- gården, Höllviken. En planeringsgrupp har bildats med Cathrina Nordin som sammanhållande länk och Karin Wahlström Persson som organisatör. Det blir mannekänguppvisning, information om Zontas verksamhet, en underbar musikstund och ett engagerande föredrag. Närmare information kommer när programmet ligger klart. Vi kommer också att sälja lotter och alla i klubben ombeds att hjälpa till med sponsrade priser. Sedan får var och en 5 biljetter att sälja. Fundera redan nu på vilka ni vill erbjuda biljetter. De kommer att kosta 250 kr. Då ingår, förutom själva programmet, en tapastallrik, lättöl eller vatten. Vi börjar kl. 13.30 och avslutar med lottdragning fram till kl. 15.30 ca.

Zonta says No-kampanjen fortsätter den 25 november till den 10 december, men datum då vi ska samlas så många som möjligt är inte fastställd än. Förhoppningsvis blir det tillsamman med Kvinnojouren.

Kvinnojouren har uttryckt en önskan om att det finns ett behov av hygienartiklar och julklappar åt barnen. Tag gärna med er något att ge till Kvinnojouren vid decembermötet.

Vid ändrade förhållanden som flyttning t.ex. glöm inte att meddela styrelsen.

Malin Irhammar, Areadirector, kommer till oss i februari 2017.

Vår klubb kommer att inbjuda till Areamöte den 23 september 2017. Planering pågår.

Cathrina Nordin Marianne Nordström 

President Sekreterare

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 3 OKTOBER 2016

Cathrina hälsade alla välkomna, speciellt Lizian Kyréus och Gunnel Nilsson från Kvinnojouren i Trelleborg.

 *Först på dagordningen stod inval av Pia Sterner till ledamot i styrelsen, vilket godkändes.

*Flera av våra medlemmar har fyllt jämnt och gratulerades med en gul ros. Det var Lena Lindqvist, Lena M Stenudd, Berit Mårtensson och Susanne Klöfverskjöld.

*Cathrina, Ina, Ann-Kathrin och Lena M Stenudd var den 1 oktober på Areamöte i Kristianstad, där man i första hand tog upp det så viktiga ämnet Advocacy –Opinionsbildning, men också informerade om ekonomin. Man framhävde vikten av kunskap om Zonta och i det sammanhanget innehållet och innebörden av Kvinnokonventionen (FN). Agenda 2015 presenterades. Den tar upp hållbar utveckling angående kvinnofrågor.

*Areamötet nu i vår är förlagt till Värnamo den 1 april, jo det är sant! Distriktsmötet i Kalmar är den 19-21 maj. Anmäl intresse till Cathrina. Ämnet medlemskap diskuterades. Hur behåller man och tar in nya medlemmar? Ann-Kathrin Grue håller som bäst på med att utforma utbildningar på alla nivåer inom Zonta. Medlemmar i Zontaklubbarna får material till utbildning när detta ligger klart.

*Lizian och Gunnel avlöste varandra i den mycket intressanta informationen om Kvinnojouren i Trelleborg, som omfattar såväl Vellinge som Svedala och Trelleborg. Kvinnojouren och Brottsofferjouren, som tidigare var en enhet, delades 2001upp, eftersom de båda har olika uppdrag. Kommunerna bidrar bara med 1 krona per invånare till verksamheten, vilket gör att man måste söka bidrag från olika håll för att verksamheten ska gå runt. Ett 20-tal kvinnor har utbildats. Teamet ses var fjortonde dag. Jouren är öppen dygnet igenom. Man förfogar över åtta telefoner med samma nummer.

Kvinnor kan ringa anonymt. Jourpersonalen har kontakter med polis, åklagare, advokater, skolor, förskolor, migrationsverket m.fl. Många kvinnor tar hellre kontakt med Kvinnojouren än socialförvaltningen av rädsla för att bli fråntagna sina barn och kvinnor ringer bara när inte männen är hemma, alltså nästan aldrig under helger. Anonymitet är grunden vid kontakter utåt.

Kvinnojouren har åtta lägenheter till sitt förfogande och man tar emot kvinnor och barn från hela landet utom från den egna kommunen. Hemkommunerna betalar boendet, som kan vara uppemot två år, då kvinnorna erbjuds olika aktiviteter dagtid.

Många av dessa kvinnor kommer från något utomeuropeiskt land, där kulturen krockar med vårt sätt att se på kvinnors och familjers liv.

Endast några tjänster inom Kvinnojouren är betalda, i övrigt görs ett ideellt arbete. Vilken hjälp Kvinnojouren är i behov av kommer att diskuteras vidare mellan klubben och Kvinnojourens personal. Julklappar till barn och mödrar, hygienartiklar, kläder eller dylikt är av intresse. Stort tack med gul ros till Lizian och Gunnel för intressant information. Tel. till Kvinnojouren: 0410-47700

Cathrina Nordin Marianne Nordström

President Sekreterare

 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÅNADSMÖTE DEN 5 SEPTEMBER 2016

Cathrina Nordin hälsade alla varmt välkomna till ett nytt Zontaår. Den 1 oktober är det Areamöte i Kristianstad. Anmälan till Cathrina. Gåsfesten i år kostar 890 kr. Övervägande delen av medlemmarna tyckte att detta var för dyrt och vi beslutade därför att avsluta gåsfesterna, men ersätta den med en annan fest längre fram. Convention i Nice blev bra på alla sätt. Ny världspresident är Sonja Hönig från Sverige och vice president är Susanne von Bassewitz från Tyskland.

Cathrina valde att informera om ett litet antal utvalda motioner.

*Zonta ska inte ställa upp i katastrofsituationer, eftersom Zonta arbetar långsiktigt och att det finns andra organisationer som verkar i katastroflägen.

*För att locka yngre kvinnor under 30 år till Zonta vill man ge 50% rabatt på årsavgiften.

*Ledarskapsutbildning på alla nivåer inom Zonta.

*Analys av klubbarnas svagheter. Projekt under detta bienniet.

*Fistulaprojektet fortsätter.

*Projektet i Rwanda upphör. Man har fått goda resultat med HIV-fria barn och nu tar landet över.

*I Madagaskar vill man utbilda flickor i säker miljö och man vill också utbilda lärare.

*Reducera tidiga äktenskap (barnäktenskap) och för tidiga havandeskap i Niger.

*Motverka trafficking i Nepal. Gå in på hemsidan och läs mer om projekten.

Vi kommer att fortsätta med kampanjen Zonta says NO och vill därför att några av oss i klubben hjälper till att organisera detta, en mindre grupp . Anmäl gärna till Cathrina om du vill hjälpa till. Den 8 mars (vardag) 2017 infaller Internationella Kvinnodagen och vi planerar att göra något liknande det vi gjorde 2015. Cathrina Nordin kommer att vara sammankallande till den gruppen och Karin Wahlström Persson kommer att hålla i trådarna. Planeringsgruppen är klar. Dagen är bestämd till söndagen den 5 mars. Fundera över vilka föreläsare ni vill rekommendera . Vi kommer att genomföra ett fyllnadsval till styrelsen under mötet. Föreslås Pia Sterner.

Cathrina Nordin Marianne Nordström

President Sekreterare

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 31 MAJ 2016

Min tanke med ett sommarblad är, att den information alla fick vid vårt sista möte den 31 maj, skulle gå ut så snart som möjligt till alla. Inte som tidigare, då protokoll och kallelse informerade om vad som hände i maj/juni, när vi kallas till septembermötet.

Vårt sista möte för det här verksamhetsåret ägde rum i församlingshemmet i Falsterbo, där vi samlades denna varma sommarkväll och åt härliga smörrebröd, vin/vatten, kaffe och kaka. För Lena Lindqvist var detta hennes sista möte som president efter tre år.

 

 Lena informerade: Ina Liljeberg utsågs formellt till vår nya kassör, vilket applåderades av oss alla. Ingegerd Wennerbeck har meddelat att Distrikt 21 Sverige leder ”bidragsligan” när det gäller donationer till ZIF. Vi har bidragit med 165 dollar per medlem fram till den 30 april. Distriktets mål är 174 dollar till den 31 maj. Verksamhetsberättelsen kommer att ligga klar snart. Den ska vara inskickad senast den 15 juni. Till vår stora glädje har vi fått 8 nya medlemmar. Vilken kraftsamling! Vi är idag 36 medlemmar.

Kvällens gäst var kyrkoherden i Skanör-Falsterbo församling, anställd sedan två år tillbaka, Richard Aspegren, som valt rubriken ”Lär känna din kyrkoherde”. Att komma till denna församling, som då var i stort kaos, var en enorm utmaning. Men han har genom sitt enträgna arbete, såväl med personalen, som ute i församlingen, i föreningar eller, där många människor samlas, gjort ett enastående arbete, som krävt mycket tid. Alla vet numera vem han är och han har blivit mycket omtyckt, inte bara i kyrkan, utan även i andra sammanhang. Han berättade bl. a om sin barndom och uppväxt, men även om frustrationen som uppstod när han, som ung man, inte visste vad han ville arbeta med i framtiden. När han kände det som svartast, kom Gudstron som en räddande ängel.

Han har aldrig ångrat sitt beslut att bli präst, utan arbetar oförtrutet vidare, trots sina 30 år i yrket, med samma engagemang. Han har tidigare arbetat i andra församlingar med problem och lyckats lösa dessa. En film om församlingsarbetet i Skanör-Falsterbo ligger nu klar och kan ses på nätet. Vi tackade för att han tagit sig tid att besöka oss, för morgonen därpå skulle han flyga utomlands och hade inte packat än.  

 Så var det dags för Lena, som tackade för det förtroendeuppdrag hon haft under dessa tre år som gått. Ordförandeklubban överlämnades till Cathrina Nordin, vår inkommande president. Hon tackade för hela klubbens räkning Lena med några välvalda ord för de år hon varit president med en specialkorg, designad Karin Wahlström Persson.

Lena M Stenudd berättade att flera klubbmedlemmar donerat extra pengar till Zonta bl.a. Louise Widén, Ann Markvi, Eva Nilsson och Birgitta Obrant. Men det kan vara fler i klubben som gjort detsamma. Lena tackade alla dessa givmilda zontor för det extrastöd de skänkt till verksamheten.

Vi önskade varandra en trevlig sommar och skildes åt, ut i den härliga sommarvärmen. I efterhand ställde jag frågan till Lena, när hon nu kan se tillbaka på sitt presidentskap. Vad är du mest stolt över att ha gjort och medverkat till i vår klubb under din presidentperiod? Till Cathrina ställde jag sedan frågan om vad hon har för mål i sitt presidentskap de närmaste två åren.

Så här svarade Lena.

För 3 år sedan startade mitt ordförandeskap med deltagande i Distriktmötet i Sundsvall där jag anmäldes till Zontas Travlopp på Bergsåkers Travbana med hästen Zontasyd - en tjej med attityd! Hon har inte alltid bråttom när hon springer, men kan speeda om hon finner motivation till detta. Resultat: Jag lyckades inte motivera henne speciellt bra - av 8 hästar kom Zontasyd/jag allra SIST! Nåväl, även om det inte började så lysande finns det några saker som jag känner mig stolt över: 

▪       Internationella Kvinnodagen 8 mars 2015 Ett fantastiskt program och bra upplägg av Planeringsgruppen och alla på scenen som resulterade i en stor summa pengar som överlämnades till ZIF. TACK!  

▪       40-års jubileet, Gåsfest och Konsert m. m. den 7-8 november 2015 En genomlyckad gåsfest den 7:e med hela 50 gäster! Härlig konsert på söndag samt lunch och promenad i Parken i Trelleborg och besök på Axel Ebbes konsthall med föredrag. TACK till Planeringsgruppen och alla på scenen samt föreläsare!  

▪       Zonta Says NO-kampanjen 25 nov - 10 dec 2015

De 382 Orange banden fick stor uppmärksamhet genom medias artiklar och vi var nominerade till 2015 års Vardagshjälte! TACK till Ann-Kathrin som i högsta grad är "mamma" till banden och upplägget!

▪       Kraftsamlingen under verksamhetsåret Nya medlemmar = 8 personer!

Våra ledord 2014 - 2016 (fortsätter även nästa biennium)

Vi ska leva upp till vårt uppdrag genom

Övertygelse - Engagemang - Mod

▪       Jag är stolt över min Övertygelse och mitt Engagemang.

Beträffande mitt Mod finns mycket att önska/förbättra!

Lena Lindqvist

president 2013-2016

 

Cathrinas tankar om sitt framtida presidentskap.

Cathrina har varit klubbens president för inte så många år sedan( mellan 2007 och 2009) och har stor kunskap om Zonta. Hon har deltagit i vår styrelse flera biennier, varit på Areamöten, distriktsmöten och Conventions. Därför är det mycket intressant att få veta lite om de tankar Cathrina har om framtiden och våra projekt.

Under hösten 2015 gjordes försök att etablera kontakt med Kvinnojouren i Trelleborg. P.g.a. omorganisation inom Kvinnojouren avvaktade vi med ytterligare kontakter. Vid Föreningsmässan i Trelleborg fick vi bord bredvid Kvinnojouren och nya kontakter knöts. Cathrina var mycket angelägen om att ta kontakt med bordsgrannarna. Därefter har vår klubb tillsamman med dem stått i Trelleborg och visat upp oss i samband med Zonta says NO-kampanjen. Cathrina vill gärna följa upp kontakten under sin presidentperiod.

Eftersom Cathrina värnar speciellt för utsatta kvinnor och våld mot kvinnor i alla dess former, vill hon ta tag i dessa frågor.

Vi har i dag många familjer som flytt från krigshärjade länder, och en del av dessa kommer vi att få i våra kommuner. Kvinnorna i dessa familjer kommer med största sannolikhet att behöva stöd av något slag. Men vi får naturligtvis se tiden an. Kanske har vi här några lokala projekt att genomföra, hur de i så fall kommer att se ut. Allt beror på deras behov och på hur vi kan gå dem till mötes. Vi hjälpte de arabiska kvinnorna i Trelleborg med att starta en förening som de sedan skötte på egen hand. Utbytet från båda håll var mycket givande.

Cathrina har det rätta engagemanget och den rätta övertygelsen om att Zonta gör väldigt mycket för kvinnor på jorden. Hon har dessutom modet att återinträda som vår president.

Lycka till!

 

Marianne Nordström

sekreterare

 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 2 MAJ 2016

Föregående möte Tyvärr var Lena Lindqvist sjuk, varför vice ordförande Cathrina Nordin gick in i hennes ställe denna kväll.

*Louise Widén tilldelades ett diplom för att ha varit Zonta under 25 år! Hon har varit klubbens president och en klippa under många av dessa åren i disitriktet, som specialist på lagarna inom Zonta international.

* Kerstin och Johan Biersjö har sedan ett antal år drivit Hallongården, efter att båda tidigare innehaft helt andra yrken. Kerstin kallar deras arbete och glöd för odling av hallon, björnbär, svarta och vita vinbär, sparris m.m. för en livsstil de har valt. Gården har gått i arv på Kerstins sida under flera generationer och hennes far födde upp grisar i de utrymmen vi satt i. Familjen Biersjö flyttade in 1999 och odlade i början 700 kvadratmeter hallon. Idag är odlingen ca 25 ton hallon och man har under högsäsong mellan 1000 och 1200 besökare per dag. För att driva gården med egen sylt och saft gick Kerstin en utbildning. Man anställer såväl nyanlända svenska ungdomar som skolungdomar.

På gården finns också smådjur som getter, kaniner och gäss. Gästerna får ofta agera gåsvakter. Nytt för nästa år blir en utvidgad gårdsbutik. Man byter hallonplantor varje år. 10.000 plantor sätts. Besprutning sker idag betydligt mindre än tidigare.

*Lena M Stenudd har nominerats till inkommande vice guvernör, vilket vi gratulerar henne till!

 *Ann-Kathrin Grue avgår nu som areadirector, men får uppdraget att stå för all utbildning inom distrikt 21.

*Till vår stora glädje har Lena Lindqvist utsetts till ett mycket gott exempel på en bra president. Detta skedde på Areamötet den 9 april i Lund. Vi instämmer! *Lena M Stenudd tog upp en del av vad som kommer att ske under Convention i Nice den 2-6 juli.(Gå in på hemsidan.) Att skicka representanter till Convention med dagsregistrering rekommenderas ej.

*Ann-Kathrin Grue tog upp vilka projekt man planerar att fortsätta med och vilka som går över helt i FNs regi. Meningen är, att de länder där projekten genomförs, efter hand ska ta över ansvaret för en fortsättning.

*Zonta says NO-projektet går vidare. *Zonta Interntional arbetar med långsiktiga projekt och inte i katastroflägen. Det finns andra organisationer som gör det.

*Sonja Hönig blir vår nästkommande världspresident. Hon har valt ut nedanstående projekt som förslag till Convention i Nice.

1.Fistulaprojektet - en fortsättning. 600 flickor/unga kvinnor medverkar i ett projekt, där man väljer kirurgiskt ingrepp eller ej.

2. Ett annat projekt är att verka mot barnäktenskap i Niger.

3. Ytterligare ett projekt för att minska våld mot flickor sker i Madagaskar, med stor fattigdom. 90% lever för under 2 dollar om dagen. Man har tagit ut 600 flickor i 5:e klass och göra större klassrum med toiletter och vatten och utbilda 1000 lärare.

4. I Nepal, ett antitrafficingprojekt. Utsatta flickor är mycket unga och fattigdomen gör att många kvinnor får sälja sina döttrar. 600 flickor vill man få tillbaka till ett bra liv och utbildning. I slutänden måste en lag stiftas.

Övrigt: Cathrina håller i trådarna för evenemanget den 8 mars 2017. Vi har Areamöte hos oss hösten 2017. Varje biennium (2år) måste vi samla in ca 50.000 kr. Antivåldskampanjen ligger mellan den 16 november och den 10 december.

Marianne Nordström                                                                                         Cathrina Nordin

sekreterare                                                                                                          vice president

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 4 APRIL 2016

Lena Lindqvist kunde tyvärr inte delta denna kväll p .g .a . sjukdom, varför vår vice president Cathrina Nordin höll i mötet. 

Vår kassör Lena M Stenudd tog upp frågan om vilka intäkter och utgifter vår klubb har under ett år och hur vi ska kunna få in pengar under nästkommande år.

*Vi delgavs matnyttig information om vårens skötsel av våra trädgårdar av Erik och Åsa, anställda på Vellingeblomman. Vi uppmanades att köpa växter i tid innan de tar slut. Plantering kan ske såväl på våren som på hösten. Internetbilder finns på olika växter, men också på olika teman som ex. vis japansk trädgård m.m Handla krukor i god tid. Sortimentet skiftar från år till år. De flesta krukor är mycket lätta och tillverkas av lera eller i glasfiber med med hål i botten. Innan jord läggs i krukan, bottnar man med lekakulor eller med stenar, så att överblivet vatten rinner ut.

Flytta och omplantera växter nu. Klipp ner lavendel, pil och klängväxter, men ej växter som ”blöder”. Magnolia, plommon, körsbär hör dit. Klipp äppelträd på hösten, ej nu, för då bildas vattenskott. Clematis har tre olika klipptider. Klipp efter blomning. Fikon hör till ”blödarna”. Höstbeskärning görs under JAS-månaderna.

Man kan bekämpa ogräs på flera sätt, dels genom markduk eller gräsbrännare och dels med marktäckande bark eller stensättningar. Man kan också använda växtättika, men detta kan ge oönskad färgskiftning på stenarna. Att hacka bort ogräs ger bara mer ogräs, eftersom man då delar på rötterna och detta ger fler ogräsplantor. Rensa bort innan ogräset blommar. När det gäller svamp och rosrost bör man rensa bort alla blad och helst ta bort det översta lagret jord. Cumulus är svamp som tar kål på annan svamp. Ferromol kan hängas upp i fruktträden när de blommar för att förhindra mask i frukten. Sniglar är ett plågoris i många trädgårdar. Om man får in tigrerade sniglar ska man låta dem vara, för de äter upp mördarsniglar. Avskuren petflaska med öl i har god verkan, eftersom sniglarna dras dit. Vattna inte på kvällarna utan på morgonen. Sniglarna trivs i blöta. Byt jord i krukorna innan ni sätter ut nya växter. Om man besväras av rådjur, harar eller mullvadar kan man använda blodmjöl.

Revira är ett långtidsverkande ämne. Vertikalklipp gräset, toppdressa när jorden är ca 10-15 grader varm. Det finns medel mot mossa. Blåkorn ger gärna brännfläckar i gräset. Vattna mycket både före och efter man har strött ut detta. Algormin är också bra, ger inga brännmärken och kan användas till alla växter. Jord från återvinningscentral går bra att använda.

Valmöte, se medsänt protokoll. Följ länken: Zontavalmöte 2015

 

Marianne Nordström                                 Cathrina Nordin

sekreterare                                                 vice president

 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 7 MARS 2016

*Lena hälsade alla välkomna, speciellt Ingegerd Wennerbeck, som var kvällens talare om Zontas projekt. Kvällens gäster Georgeta Pintouiu och Gunnel Kihlgren hälsades också varmt välkomna.                               

 *Ann-Kathrin Grue och Lena Lindqvist har varit i kontakt med gymnasierna i Vellinge och i Trelleborgs kommuner angående YWPA-stipendiet. Ingen ansökan har inkommit till den 1 mars i år.

*Ett litet antal nya Zontafoldrar har kommit till vår klubb. Våra nya medlemmar och gäster fick var sin. Fler kommer senare och kan då delas ut till samtliga medlemmar.                                                       *Anmäl till Lena L om ni vill åka till Areamötet den 9 april i Lund.

*Ingegerd Wennerbeck, som varit medlem i Zonta mycket länge, är sedan 2005  Foundation Ambassador, vars uppgift är att samla in pengar till våra internationella projekt. Man kan numera skänka pengar till dessa via hemsidan. Sista dagen är den 15 april.                                           Administrationsavgiften betalas av våra medlemsavgifter. Därför går alla insamlade pengar oavkortat till projekten. Convention bestämmer bl.a. vilka projekt vi ska satsa på, men delegaterna vid Convention slår fast vilka det blir. Ingegerd presenterade hur mycket pengar som går till de olika projekten. Klubbarna kan inte öronmärka skänkta pengar som går till Zonta International. Fistulaprojektet har nu funnits i 8 år och kommer att fortsätta. Avslutade projekt förs över till det aktuella landet i samarbete med FN, men måste avge regelbundna rapporter.                                   

*Så fick vi höra Berit Mårtensson berätta om sitt liv. Hon är tvilling, men brodern dog vid födseln. Uppväxt i Kämpinge,  visade tidigt intresse för scouterna, gick med i armélottorna och blev sedan signalist. Berit gick sedan tillskärarakademin i Stockholm. Hon gifte hon sig med Lennart och de begåvades med döttrarna Lena och Eva. Berit fick arbete som slöjdlärare i Bjuv och intresserade sig för knyppling och vävning. Hon engagerade sig i kyrkan och ett församlingshem byggdes med hjälp av pengar som var ett arv efter en lärarinna i Bjuv där familjen bodde. Här arbetade Berit för att en ungdomsaktivitet skulle startas. I Åstorp var hon med om att bygga upp scoutverksamheten. Senare drev pappan en restaurang i Kämpinge, där hela familjen var engagerad. Berit tog studentexamen och gick därefter på lärarhögskolan, arbetade sedan som lågstadielärare i Ängelholm och blev slutligen rektor på samma skola. Som pensionär spelar Berit och hennes man Lennart bridge, går på teater m.m.

Marianne Nordström                                            Lena Lindqvist

Sekreterare                                                                  President                                            

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅRNDE MÖTE DEN 1 FEBRUARI 2016

*Lena hälsade alla varmt välkomna.
*Gul ros förärades Viveca Rüter, som fyllt jämnt. Anna Schyllert fick ett diplom för sitt mångåriga engagemang i Zonta. Dessutom skickades en summa på 500 kronor in till Zonta Internationals projekt. Viveca Rüter fick sitt diplom vid klubbens jubileumsfest och 500 kronor skickades då in även för henne.

Årets övriga möten:
4 april
Vellingeblomman, där vi håller vårt årsmöte och får lite tips inför vårens ankomst i våra trädgårdar.
2 maj Besök på Hallongården.
31 maj (OBS tisdagkväll) Den nye kyrkoherden i Skanör-Falsterbo församling, Richard Aspegren, besöker oss. Plats för mötet är denna gången hos Karin Wahlström Persson.
Det blir två möten i maj, annars hade vi kommit får långt in i juni.

*Cathrina Nordin valdes att resa till Convention i Nice för klubbens räkning.

*Inkomster under hösten. Julfestens bokauktion gav 700 kronor, Gåsfestlotteriet gav 8.000 kronor, Försäljning av orange band, Zonta Says NO, 1.403 kronor. Beslutades att pengarna skulle gå till Zonta International Foundations projekt. Klubben röstade för de projekt som handlar om våld mot kvinnor. (ZISWAW)

*Inom projektet Zonta Says NO hade 382 orange band virats runt träd i Höllviken fram till ICA-Toppen, vilket uppmärksammades av pressen. Ett band för varje misshandlad kvinna under de senaste fem åren.

*Vår klubb är nominerad till 2015 års vardagshjältar. Under februari får vi veta hur det gått. Massor av delningar på Facebook.

*Vi kommer inte att arrangera något den 8 mars i år. Vi väntar till nästa år.

*Areamöte den 9 april i Lund. Anmäl till Lena Lindqvist om ni vill delta.

*Fem medlemmar åker till Malmö ll den 8 februari, då Katrin Stjernfeldt Jammeh inbjudits.

*Agneta Ulfsäter Troell var kvällens talare och berättade och visade film på ett mycket inlevelsefullt och engagerat sätt, om en morfar och därefter om en stark, handlingskraftig kvinna, Ebba von Eckerman. 

Marianne Nordström Lena Lindqvist 
sekreterare president  

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 7 DECEMBER 2015

* Det var fem medlemmar; Karin Wahlström Persson, Eva Tildborn Ström, Cathrina Nordin, Agneta Ulfsäter Troell och Marianne Nordström, som presenterade böcker de läst och rekommenderade klubbmedlemmarna att läsa eller ge bort i julklapp. Flera hade skänkt böcker till det lotteri vi planerat, men det blev istället auktion på dessa, tack vare Birgitta Obrants briljanta idé. De som, med högsta bud, fick böckerna, betalade sedan in pengarna via vårt bankkonto. Karin Wahlström Persson passade också på att rekommendera bokintresserade en litteraturkryssning (årligen) mellan Sverige och Finland, där ett flertal intressanta författare berättar om sina böcker. Intensiv resa, men mycket trevlig och givande, via tidningen Se.

* Vi hälsade vår nya medlem Ann Markvi, arbetsterapeut, varmt välkommen i vår klubb.

* Informationsafton ska arrangeras för våra nya medlemmar före januari månads utgång. Förslagsvis bör 2-3 ”gamla” medlemmar delta.

* Föreslogs att Anett Larsson skulle utses till vice sekreterare, vilket medlemmarna godkände.

 

REFERAT FRÅN KLUBBENS 40-ÅRESJUBILEUM DEN 7 - 8 NOVEMBER 2015

* Klubbens 40-årsjubileum den 7-8 november blev en succé med 70 personer vid gåsfesten i Skanör och sopranen Elinor Fryklund och Sixten Nordström som kvällens gäster.

* Ca 25 personer deltog under söndagen med Amelia Jakobsson som solist och Sixten Nordström som ackompanjatör vid förmiddagens jubileumskonsert i bibliotekets i Skanör hörsal. Under eftermiddagen, sedan vi intagit lunch i Vattentornet i Trelleborg, guidade Madeleine Brandin oss genom Stadsparken bort till Axel Ebbes Konsthall, där Jan Hemmel berättade om denne fantastiske skulptör och hans liv. Jan Hemmel och Jan Troell har tillsamman gjort en film om Axel Ebbe, som snart ska vara klar för visning. Vi önskade varandra en riktigt God Jul! 

Marianne Nordström Lena Lindqvist

sekreterare president 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 6 OKTOBER 2015

*Våra politiker från såväl Trelleborg som Vellinge ställde denna kväll upp i en paneldebatt och diskuterade vitala delar av kommunernas engagemang för kvinnor i våra kommuner. Lena och Anett hade förberett frågor vi ville ha svar på. Från Trelleborg kom Torbjörn Karlsson (S) och från Vellinge Anna Mannfalk (M).

*Lena informerade om Areamötet den 13/9 i Bjäreklubbens regi.

*En medlemstrappa har skickats ut till samtliga medlemmar.

*Verksamhetsplan med mål och aktiviteter är utskickad. *Info och påminnelse om vårt 40-årsjubileum.

*Tillsättning av en grupp som ska arbeta fram ett förslag till aktiviteter den 8 mars 2016.

*Standardstadgarna kommer att skickas ut snarast. *Anett och Cathrina håller i trådarna för utskick av information till våra gäster.

*Zonta says NO- kampanjen fortsätter, även om det är trögt med försäljningen. Mi hjälper gärna till, men vill inte ta ansvar för att hålla i det. Hon har tidigare gjort stora insatser inom just detta projekt. Planering för en ljusmanifestation är på gång. Tider meddelas senare.

*Lena Lindqvist, Lena M Stenudd och Ann-Kathrin Grue planerar för en ny stipendiat. Ann-Kathrin meddelade att klubben fått en inbjudan från Sundsgymnasiet FN-dagen den 24 oktober.

Ina Liljeberg                                                                                         Lena Lindqvist

kvällens sekreterare                                                                                        president

 

 

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 7 SEPTEMBER 2015

Lena Lindqvist hälsade alla välkomna. Speciellt riktade hon sig till våra nya medlemmar och till kvällens gäster. Malin Irhammar, vår vice AD, hälsades också varmt välkommen.

Årsmötet genomfördes. Protokollet kommer att skickas till alla medlemmar efter justering.

Vid styrelsemötet den 17 augusti diskuterades hur vi ska gå till väga för att dra in mer pengar till Zonta International - våra projekt. Arrangemang i stil med mannekänguppvisningen den 8 mars, kan ge oss dessa extra resurser. En grupp ska bildas som planerar för ett nytt evenemang kring den 8 mars nästa år.

Vi är dessvärre den klubb i vår area som har den lägsta närvaron med 51%. Förut var det 65%, vilket är en stor skillnad. Vilka orsaker ligger bakom?

Våra stadgar ska göras klara snarast för utskick till medlemmarna. Där kommer vi att tillföra att informationstillfälle ska ske med nya medlemmar så snart som möjligt efter det att de blivit intagna.

Namnbrickor till nya medlemmar ska beställas inom den närmaste tiden. De av våra övriga medlemmar, som vill ha nya namnbrickor, kan ta kontakt med Lena M Stenudd, som då beställer till er också.

Marianne Nordström informerade om jubileet och Karin Wahlström Persson om vår lyckade mannekänguppvisning.

Vår AD Ann-Kathrin Grue gav en god inblick i våra aktuella Internationella projekt. Många ville ha ut materialet per mail.

Malin Irhammar berättade om deras diskussionscirkel där man bl.a. läser olika utredningar, som sedan får bilda underlag för diskussionerna. ”Man måste veta för att kunna fråga” Så sant!

Anmäl er till vårt härliga 40-årsjubileum. Tag med gäster! Vi ser fram emot en festfylld helg och hoppas att många vill vara med och fira vår klubb!

Marianne Nordström                                            Lena Lindqvist

sekreterare                                                            president                                            

 

REFERAT FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE DEN 1 JUNI 2015                                        

Vi samlades utanför den gamla fyren i Falsterbo där Karin Persson tog emot i det vackra men kyliga vädret. Efter en mycket trevlig introduktion, då Karin berättade om fyrens historia, fick vi gå upp i tornet och se de olika rummen som illustrerade hur man hade det förr och hur fyren fungerade. (En artikel om fyren kommer med i denna kallelse. Författare är Lars Dufberg, stor kännare av Skanörs och Falsterbos historia.                                                      

Ett tält hade rests på tomten utanför fyren med anledning av studentfestligheter dagen därpå. Där fick vi sitta och äta medhavda smörrebröd, kaffe och tårta. (Bilder från begivenheten finns under Mingel.)                             

Info: Lena M Stenudd hade - efter beslut vid ett tidigare medlemsmöte - skickat 20.000 kronor till våra internationella serviceprojekt. Som tack fick alla våra medlemmar en pin med posten, vilket skapade starka reaktioner. Dessa pengar kunde istället ha gått till våra projekt.  Lena hade avböjt dessa pins vid inbetalningstillfället, men de kom ändå. I många länder är det viktigt för medlemmar i Zonta att få pins som tack. Cathrina Nordin tog upp att vi troligtvis är i behov av övernattningsmöjligheter för hitresande zontor vid vårt jubileum. Anmäl till henne om ni har möjlighet att ta emot en eller två personer från den 7 november t.o.m. frukosten den 8 november.  Mer information kring jubileet kommer ut till er alla när programmet ligger klart.

Lena Lindqvist informerade om distriktsmötet i Nyköping, där man bl.a. tog upp en höjning av inbetalningen från klubbarna till distrikt 21. Mer finns att läsa på hemsidan.

Så ber vi att få gratulera Lena M Stenudd till att bli inkommande vice Guvernör! Vår klubb har via medlemskommittén i distrikt 21 uppmärksammats för att vara en klubb på ”G” och även för att ha skänkt mest pengar i vår Area.

Marianne Nordström                         Lena Lindqvist

Sekreterare                      President                      

 

 

REFERAT FRÅN VÅRRUSET DEN 4 MAJ 2015

Lena Lindqvist rapporterar från ”Vårruset”

Det blev en härlig kväll med fint väder och sol, trots att det såg ganska mörkt ut under dagen. Vi var 19 zontor, 9 från Lund och 10 från Trelleborg/Vellinge, som träffades vid 18-tiden för uppvärmning innan starten kl 18.30.

Alla från Lund bar vita Zontakepsar märkta Lunds Zontaklubb och båda Lenorna från vår klubb hade orange Zonta Says NO-tröjor. Vis av erfarenheten från ifjol hade jag tagit med mig några "hissen" som överlämnades till Blossom (konferencier) innan start och det blev verkligen lyckat, för när vi Zontor stod och väntade på att komma iväg, så informerade Blossom via megafonen allt som "hissen" informerar om. Det var verkligen en fin PR för Zonta och hördes av många, många runt omkring. Jättekul! Efter loppet hade vi sedvanlig trivsam samvaro med framdukad pick-nick-kasse. Alla lät sig väl smaka och därefter serverades te eller kaffe, samt en bit choklad. Det hade slutat blåsa och solen värmde lite, när den så sakta sänkte sig ner bakom Stadion. När solen var borta dröjde det inte länge förrän det började bli lite kyligt och Malin Irhammar från Lund tackade för att Lund fått delta och jag tackade alla som deltagit. Cirka kl 20.30 bröt de flesta upp och alla hjälpte till med nedpackning av alla prylar, bord och stolar. Lundazontorna gick mot sitt tåg och vi andra vände bilen mot Näset. Som jag uppfattade det var alla nöjda och tycker det är ett trevligt arrangemang väl värt att fortsätta.Vi tackar också Trelleborg/Vellinges gäster Eva Borgström och Berit Malmberg för att de ville vara med.Tack till min son Jarl som körde alla bord och stolar och all packning åt mig, eftersom min bil var alldeles för liten. Tack också till Ann-Kathrin (som f n är i NY) som lånade ut stolar och bord! Nu återstår bara att få ut några foton från kvällen på vår hemsida. (Bilder ligger redan under Mingel!)

Marianne Nordström Lena Lindqvist

Sekreterare President

 

REFERAT FRÅN MÅNADSMÖTET DEN 30 MARS 2015

Korta minnesanteckningar från Zontamötet den 30 mars 2015 hos Vellingeblomman av Pia Sterner.

”Vår i trädgården”
 Information av Erik Oades:

Använd gärna plastkrukor, går inte sönder. Lavendel klippes varje år, går bra till botten, helst i april, får inte vara frost, måste vara mer än en stam kvar, kan också klippas på hösten. Rosor ska ha tre ögon. Clematis kan klippas nästan ända ner, blir inte så risig då. Hortensia kan klippas på våren, ta bort dött och för långa grenar, klipp gärna på hösten för rikligare blomning Klipp INTE syren, magnolia, körsbär, plommon eller persika på våren. De ”blöder” Notera det mesta kan klippas i JAS månaderna! Det finns klisterskivor som kan hängas i äppel- och plommonträd för att slippa maskäten frukt. Använd nät mot harar och rådjur. Angrepp mot buskar – spruta gärna med Calypso när blad finns. Brännare, gasol el ångmaskin mest effektivt mot ogräs, jfr Roundup som är giftigt! Hacka inte bort ogräset. För att undvika svamp etc ta bort löv, vårstäda och det finns Biobalans att använda.

JORD En djungel av sorter, billig jord köp 3 säckar för 100 kr = luft. Vellingeblommans jord med mer lera, är tyngre. Finns rosjord med mer lera, använd även till clematis Kogödsel är kväverikt, men inte så motståndskraftigt, men är bra till en gammal rabatt. SYSAV har bra jord, hönsgödsel är lite bättre men kan bränna växterna. En näve blåkorn i jorden, behöver inte vattna, naturen klarar det.

GRÄS Vertikalbeskär, toppdressa därefter 1-2 cm + gräsfrö. Om PH värdet är fel kan inte gräset ta upp näring då behövs kalk. Gödsla vid omkring 15 grader i jorden, dvs i slutet av april. Blåkorn kan bränna gräsmattan/överdoseras ofta, använd annat medel Låt gräsmattan vila i slutet av säsongen. Helst inte blåkorn på gräsmattan! I så fall om det regnar och med stroller, måste vara fuktig matta från början. Tusenskönor och maskros i gräset använd Strolli Combi, men tag gärna maskroser en för en och gräsströ efteråt.

GÖDSLA Algemin? Är bättre än blåkorn, tänk på att Sverige är surt. Lägg gärna aska (kalium) till frukt och bär. Notera att Vellingeblomman rekomenderar ”Vår egen jord” för krukor etc. Nerium och olivträd ska endast ansas lite under hösten, inte stå inomhus under vintern där det är för torrt. Gallra vinbärsbuskar till hälften så blir den gamla busken som ny, ska ske på hösten.

*Lena informerade om presidentmöte och Zonta och UNICEF. Materialet skickas ut till alla medlemmar.

*Matrikeln skickades runt för korrigering där så behövdes. Matrikeln har skickats ut till alla medlemmar för översyn. Ändrade uppgifter skickas in till Lena Lindqvist.

*Föreningsmässan äger rum den 6 maj och vår klubb kommer även i år att finnas med där. Anmälan om deltagande kan göras hos Lena Lindqvist. Vinsten från den 8 mars uppgick till 37.200 kronor!

*Valmöte. Protokoll skickas ut efter justering.

Marianne Nordström                              Lena Lindqvist

Sekreterare                                            President


REFERAT FRÅN MÅNADSMÖTET DEN 2 MARS 2015

Föregående möte:

 *Som gäst hade vi denna gång Helene Skavshult.

*Ann-Marie Gellstrup har tyvärr lämnat vår klubb efter många år, då hon varit aktiv i våra projekt och i styrelsen.

*Anmälan till ”Vårruset” görs till Lena Lindqvist senast den 30 mars, då vi har möte.

*Rigmor Tjerngren hälsas varmt välkommen till vår klubb som ny medlem.

*Sydöstra Skånes Zontaklubb inbjuder till Mossbylund, där Alexandra von Schwerin berättar om ”Den dolda kvinnomakten” den 27 april kl. 18.45. Kostnad 315 kr. Anmälan sista dag den 15 april till Lena Lindqvist.

*Vårt YWPA - stipendium har inte rönt det intresse vi förväntade oss, men en elev på Sundsgymnasiet kommer att söka.

*Det har inte blivit några större förändringar i våra stadgar, förutom att det nu även går att välja in män i våra klubbar.

*Vid nästkommande presidentmöte kommer Advocasy att vara ämnat för diskussionerna.

*Agneta Ulfsäter kommer att visa sin film ”Med fötterna på jorden” i Trelleborgs församlingshem den 5 mars och kollekten går då till Zonta. Varmt tack till Agneta. (Vi  fick in 1051 kronor)!!!

*Information kring den 8 mars.

*Gåsfesten den 7 november med anledning av vårt 40-årsjubileum ligger klar. En arbetsgrupp kommer att förbereda aktiviteterna i anslutning till den helgen. Lena Lindqvist är sammankallande. Madeleine, Cathrina, Ina och Marianne N ingår i gruppen. .

*Mötet den 30 mars är ett valmöte. Dokument medföljer denna kallelse. Sammanfattning av Birgitta Obrants och Elisabeth Hägg Fredéns reseberättelser kommer i ett speciellt dokument samt SDS - urklipp om Kuba. 

Marianne Nordström   Lena Lindqvist

Sekreterare  President 

 

Referat från Elisabeth Hägg Fredéns och Birgitta Obrants spännande resor.

TEMAT FÖr KVÄLLEN var ”I resornas tecken”

Elisabeth Hägg Fredén och hennes man Joh påbörjade sin jordenruntsegling år 2000 och avslutade den 2004. Under de 4 åren gjordes 2 uppehåll under orkansäsong, då de åkte hem och arbetade. Deras båt Sefir, 12 meter lång, hade all den utrustning man kan begära för en sådan lång resa, även en gummijolle för att de skulle kunna gå iland på dessa oerhört exotiska öar i Stilla havet. Elisabeth berättade om några spännande möten med olika kulturer. I ett örike utanför Panama bor Kunaindianerna, ett pygméfolk där kvinnorna har en mycket stark ställning. De var klädda i färgrika dräkter och hade guldring i näsan. Männen paddlade i kanoter av urholkade trädstammar. För att få gå iland fick de först godkännas av hövdingen. Ett annat exotiskt mål var öriket Vanuatu norr om Nya Zeeland. De låg för ankar under 2 eldsprutande vulkaner och besökte byar med offerplatser och där förfädernas andar bodde i träden. Männen var skickliga träsnidare och tillverkade spjut och klubbor för jakt. På en annan ö fanns Paradiset med härligt vattenfall, en prydlig liten by av vackert flätade palmbladshyddor och en underbar befolkning som bjöd på stor välkomstfest. Barnen jagade och klubbade och tvättade grisen som helstektes under dagen. Kvällen inleddes med cava en lätt narkotisk dryck som man fick ta det lite försiktigt med. Sedan blev det dansuppvisning av männen i full krigsmålning och mundering. Efter måltiden dansade alla tillsammans och barnen förundrades av att se sig själva i videokameran. Nästa bildsekvens var från Papa Nya Guinea där barnen kom ut till Sefir i utriggarkanoter och välkomnade. I denna byn köpte männen sina fruar för en stenyxa och ett snäckhalsband. Spännande var också mötet med Zulustammen i Sydafrika. Hövdingen hade 12 fruar i var sin hydda. På dagarna umgicks alla fruarna tillsammans och hade mkt trevligt och var goda vänner. På förfrågan sa de att han kunde ha så många fruar han ville men han måste tillfredsställa dem alla! Slutligen fick vi se den härliga hemkomsten till hamnen i Skanör .Elisabeth visade många fantastiskt fina bilder från resan – en otroligt spännande och fantastisk upplevelse.

 

Birgitta Obrant och hennes son hade besökt Kuba under julen 2014 med tanken att uppleva folket där och inte bo på hotell mer än nödvändigt. Birgitta hade förberett sig mycket noga och rekommenderade oss att läsa boken om Fidel Castro skriven av den danska journalisten Anne Sörensen och även ”Drömhjärtan” av Cecilia Samartin.

Birgitta visade en exposé över Kubas historia från 1400-talet och framåt och menade att Kuba stått stilla sedan Castro kom till makten 1959. Birgitta och hennes son korsade hela ön med bil. Det kunde förekomma att de blev stoppade av en typ av uniformerade medborgare, Los Amarillos (de gula) p.g.a. färgen på deras kläder. De såg att det fanns plats i baksätet på bilen för några personer till och då skulle dessa köras till den plats de önskade. Ön är mycket vacker med färgstarka människor. Men tiggeriet och fattigdomen är kolossalt utbredd och många hus står och faller. Men såväl Havanna som Trinidad är mycket vackra städer. Lönerna är usla. En läkare tjänar 200 kronor i månaden! Att hyra ut rum ger mycket högre inkomst. På Kuba är den afrocubanska religionen störst, 80%. Kuba är känt för tillverkning av cigarrer, socker och rom. Birgitta rekommenderade oss alla att resa och att då bo i familjer för att komma cubanerna närmare in på livet och se hur man lever och bor. Vi fick se fantastiska bilder från Cuba. SDS hade fredagen den 13 mars en artikel som jag bifogar.

Varmt tack till er båda för att ni ville berätta om era spännande resor.

 

 

REFERAT FRÅN MANADSMÖTET DEN 2 FEBRUARI 2015

Föregående möte:

Sekreterare samt ordförande för mötet var vice president Anett Larsson.

Den 2 februari träffades vi på Coach Companion i Malmö. Karin W-P hade bjudit in oss efter att ha talat så varmt om verksamheten samt dess ägare Christina Langnelius.

Jag tror inte någon av oss blev besvikna.

Christina berättade om sin verksamhet. Därefter visade hon hur ett samtal med en klient kan se ut. Vår Zontasyster Madeleine Brandin blev "offret". Mycket intressant och förhoppningen är att Madeleines nya bok blev mottagen med varm hand hos redaktören.

Anett, Karin W-P samt Lena S-M berättade om den 8 mars. Vi delade även ut biljetterna till dem som var på plats.

Vi hade hela 7 gäster den kvällen.

Stort tack till Karin för att du ordnade denna träffen för oss.

Catrina Nordin har nollat och blev uppvaktad med en gul ros.

Anett Larsson

Vice president

Kvällens sekreterare 

 

Referat från månadsmötet den 1 december 2014

Föregående möte: Två jubilarer, Agneta Renström och Eva Ström, fick var sin ros och en applåd. Eva Lassen, f.d. bokhandlare med böcker som livsintresse, presenterade på ett mycket trevligt sätt de böcker hon valt ut för kvällen. En lista över dem delades ut under mötets gång och mailades sedan ut till alla den 3 december, i god tid före jul.

Lena Lindqvist informerade om att just den 1 december är Världsaidsdagen. Ann-Kathrin Grue och Lena Lindqvist har besökt såväl Sundsgymnasiet som Söderslättsgymnasiet med anledning av att vi vill uppmuntra unga flickor på gymnasienivå att söka vårt YWPA-stipendium på 2000 kr. Ansökningar ska vara inne den 1 mars 2015. Zonta says NO-kampanjen i november var förlagd till biblioteken i Höllviken och Trelleborg, samt till Vellingeblomman och Toppen i Höllviken. Försäljningen av rosetter och armband gav 5108 kr. i intäkter.

Inför vår klubbs 40-årsjubileum ombads alla vid novembermötet att skriva ner förslag till aktiviteter. Hattmuseét 3 röster, Dold kvinnokraft (Alexandra von Schwerin) 2 röster, Beatlesmuseét 1 röst, Ängavallen 2 röster, Argentinsk tango med Alicia Carlssons dotter och son från Buenes Aires 1 röst. Maila gärna in egna förslag eller rösta på redan föreslagna aktiviteter till Lena Lindqvist. Lena har mottagit formulär angående förslag från klubbarna till inkommande guvernör och AD. Lenas förslag att föreslå Christina Rylander till guvernör och Malin Irhammar till AD antogs.

Vid det senaste presidentmötet togs presidentens roll upp ur olika synvinklar och även hur vi kan rekrytera nya medlemmar. Alla klubbar fick var sin present av Kalmarlubben att öppna under sista medlemsmötet före jul. Den innehöll en gul ros och information om Kalmar, samt inbjudan till nästa Areamöte i Kalmar den 19 april 2015 Information kring den 8 mars har skickats ut till alla. Som en extra information kan tillfogas att ”gåsalotteriet” inbringade 3.572 kr. och boklotteriet 1000 kr.

Marianne Nordström Lena Lindqvist

sekreterare president

 

Referat från månadsmötet den 3 november 2014

Föregående möte: Ego-föredrag av Lena M Stenudd

Lena hade för ändamålet sammanställt ett bildcollage, som följde hennes liv från baby och framåt, vilket gav en extra dimension åt hennes presentation.

Lena kom till världen på Lunds KK den 23 september 1956, dotter till Berit och Lennart Mårtensson. Två år senare fick Lena en lillasyster som fick namnet Eva. Somrarna tillbringade familjen på Näset. Hennes pappa arbetade nästan hela sitt arbetsliv vid Findus.

Lenas mamma utbildade sig till tillskärare, men kom aldrig att arbeta inom yrket, utan blev istället lärare och senare rektor. Lena var mycket engagerad i scouterna, spelade gitarr och piano. Sommarjobbade under många år på Findus. Lena studerade vid Juridicum i Lund och avlade examen där, efter att ha bott i Schweiz en period, när hennes pappa arbetade vid Nestlé. Vid den tidpunkten träffade hon sin blivande make Fred, anställd inom FN. 1984 åkte Lena med sin man till Cypern under sommaren. Lena fick sedan arbete i Skövde och därefter i Karlstad. 1986 föddes första dottern, Carolina och två år senare ytterligare en dotter, Magdalena. Året därpå gick Lena på Polishögskolan och tog Polischefsexamen. Familjen flyttade under ett antal år till olika länder som Israel, Pakistan m.fl. länder. Dock inte till Rwanda av säkerhetsskäl. Lena har även drivit en ostaffär i Kristianstad. Sålde butiken och flyttade till Stockholm och Migrationsverket, där hon var inkopplad på REVA. Nu väntar nya arbetsuppgifter, efter det att hon tjänstgjort som områdeschef inom Migrationsverket, en utmaning som Lena gärna tar. Katten Keso och hunden Algot ingår i hushållet. Lena älskar julen med allt som ingår. Hon äger hyllmeter med kokböcker och älskar att bläddra i dem. Skidåkning hör också till Lenas stora intressen. Tack Lena för ett mycket trevligt framfört ego-föredrag.

Lena Lindqvist uppmanade alla att försöka ta fler pass vid ”Zonta says NO”- kampanjen. Vi fattas medlemmar till nio pass just nu. Inbjudan till Malmö II har gått ut till alla. Glädjande är att 6 zontor besökte klubben den 10 november. Den 8 mars, Internationella kvinnodagen, kommar vi att uppmärksamma. Lokal är bokad i Vellinge konserthus, gratis. Vi har en planeringsgrupp bestående av Anett, Karin, Lena MS och Marianne. Programmet är ännu på planeringsstadiet, men en tanke är att arrangera en modevisning, engagera någon namnkunnig kvinna (komiker) som dragplåster och servera snittar i pauserna. Lena L och Ann-Kathrin G kommer den närmaste tiden att ta kontakt med Sundsgymnasiet och Söderslättsgymnasiet för att uppmana elever där att söka YWPA- stipendium.

Marianne Nordström Lena Lindqvist
Sekreterare    President

 

Referat från månadsmötet den 6 oktober 2014

Till vår stora glädje infann sig fyra gäster denna gången, då vi som gästföreläsare hade Jeanette Larsson som talade om sitt engagemang i ett fängelse i Sydafrika, Pollismoor Prison. Jeanette, som just utsetts till årets nyföretagare, är i grunden utbildad polis och har arbetat med tunga brott under sina 25 år i yrket. Hon kämpade i många år för jämställdhet inom poliskåren, men fick inte den respons hon hade önskat och har nu sagt upp sig som polis och arbetar med andra uppgifter och föreläsningar, men även ideellt inom Försoningsgruppen, som kom igång 2011, en sammanslutning av personer med skiftande bakgrund, men där alla arbetar för att hjälpa intagna vid fängelser att vid utskrivning leva ett annat liv än de gjort tidigare, ett liv som var orsaken till att de hamnat i fängelse. Inom gruppen finns också personer som tidigare varit kriminella, men som nu arbetar aktivt för att hjälpa andra kriminella att bli ”rena” och leva ett bra liv. Det tog tre år för gruppen att förbereda resan till Pollismoor Prison, ett av de värsta fängelserna med över 8000 interner, dubbelt så många som fängelset är byggt för. Många får ingen rättslig prövning och bor kvar i åratal utan att något händer, rättsligt. I en singelcell kan det bo fyra interner! De som arbetar i fängelset (ca 1300 personer) bor på området med sina familjer. Religionen är viktig och stark. Baptistkyrkan har stor utbredning. Barn till de intagna får vara kvar på fängelset tills de är två år. Sedan får någon utanför fängelset ta han om dem. TBC är vanligt förekommande, därför har många munskydd.

Vad gör då försoningsgruppen för de intagna?

Man håller en veckas kurs med skilda grupper, där det gäller för de intagna att ta ansvar för det man gjort, be om ursäkt, inifrån hjärtat. Skadade relationer till närstående ska - i bästa fall - repareras. De flesta brott som utförs av kvinnor är stöld, inbrott, hantering av narkotika, men även gängrelaterade brott, kidnappning, spelmissbruk och prostitution. Genomgående är att dessa kvinnor själv varit gravt utsatta under uppväxten. Nästa kurs omfattade jobb med sin egen skuld, även den en vecka lång. Efter detta oerhört intressanta föredrag av Jeanette, hyllades Elise Sunesson, som fyllt jämnt med en gul ros. Jeanette Larsson vann påpassligt nog vinlotteriet, vilket gladde oss alla. Samtliga gäster fick var sin gul ros.

Verksamhetsplanen hade gått ut tidigare för genomläsning och kommentarer. Planen godkändes.

Lena Lindqvist, Ann-Kathrin Grue och Marianne Nordström var med på Areamötet i Malmö den 20 september då Convention naturligtvis var huvudämnet. Vilka personer kan väljas in i Zonta International? Detta var en stor fråga under Convention. De strikta regler som rått tidigare har nu luckrats upp mycket. Det viktigaste när inval sker är att vederbörande ska verka i Zontas anda och vara beredd att aktivt delta i klubbarrangemang och styrelseuppdrag. Areamötet inleddes med att Marianne Söderberg, känd TV-profil, berättade om sina år vid Sveriges Radio och TV. Mycket underhållande med många skratt.

Höstens första möte med presidenter och kassörer och vår nya AD Ann-Kathrin Grue ägde rum den 4 oktober då klubbhandledningarna togs upp. Nästa möte blir den 29 november då gruppen avhandlar ämnet ”Medlemskap”.

Gåsmiddag den 8 november. Sista anmälningsdag är den 26 oktober. Karin Wahlström Persson har nytt mobilnummer:0729-935187

Marianne Nordström Lena Lindqvist

Sekreterare President

 

 

Referat från månadsmötet den 1 september 2014

”Zonta says NO”- kampanjen kommer att gå vidare under hösten. Nya band att bära isället för pappersbanden kommer att finnas. Fler platser att vara synliga på och sälja band och rosetter på, undersöks. 

Areamötet arrangeras av Malmö II i Malmö på Årstiderna i Kockska huset den 20 september. Ann-Kathrin Grue, Lena Lindqvist och Marianne Nordström åker dit. 

Inbjudan från Lea Anderberg, Malmö II. Den 10 november kommer Marianne Söderberg och talar om ”Kärlek, svek och längtan” kostnad 330 kr, restaurang Årstiderna. Mer detaljerad inbjudan kommer. 

Lena gav en mycket innehållsrik information om Convention. Se bilaga. 

Internationell president detta bienniet är Maria José L Oestergaard, Danmark. Sonja Hönig Schough är inkommande president från Sverige och det ska vi vara stolta över. 

När det gäller stadgarna kan var och en gå in på hemsidan och läsa. 

Förslag kom om att göra vår vårutflykt 2015 till Skarshults slott. 

Gåsmiddagen äger rum lördagen den 8 november. Speciell inbjudan kommer i vanlig ordning. 

Mötet avslutades med vinlotteri. 

Lena Lindqvist Marianne Nordström
President Sekreterare

 

Referat från månadsmötet den 2 juni 2014

Så var ytterligare ett verksamhetsår till ända och vid det sista medlemsmötet den 2 juni träffades vi hos Kerstin Sehlstedt i Höllviken. Solen strålade och vår utomordentligt trevliga och glada zontavärdinna, Karin Wahlström Persson, bjöd generöst på bubbel medan vi njöt av den härliga tomten, med frikostiga sittgrupper på olika ställen i den parkliknande trädgården. En inbjudande hängmatta fanns upphängd längst nere på tomten mellan två träd. Kerstins egenhändigt gjorda krukor var till bredden fyllda med små ljusblå penséer och vallmorna hade just slagit ut och lyste med sin mättade röda färg i en rabatt. Husets ytterdörr stod öppen – inbjudande - och vi åt danska smörrebröd under tak runt två stora bord med soffor och stolar som rymde massor av härliga kuddar.

Efter mandelkakan med gott kaffe kunde vi se på och även inköpa Kerstins keramik, som inrymts i ett litet gästhus. Ett varmt tack till Kerstin, som upplät sitt hem och sin trädgård!

* Vår president Lena Lindqvist informerade bl. a om den förestående Convention i Orlando, dit även Lena M Stenudd och Ann-Kathrin Grue kommer att åka.

* Lena M Stenudd tog upp en del om olika motioner som kommer att behandlas vid Convention. Vi kommer att få mer information efter Convention när vi ses i september.

Marianne Nordström
Sekreterare 

Bilder från mötet går att se under Mingel!

 

 

Referat från "månadsmötet" den 5 maj 2014

Vårt ordinarie månadsmöte hade ställts in p.g.a. ”Vår Ruset” då 11 medlemmar i vår klubb deltog tillsamman med 6 lundazontor och Tina Hilding från Malmö 1, som deltog i vårt lag. I det något kyliga vädret, men med uppehållsväder, gick vi den 5 km långa slingan på 35 minuter - riktig ”powerwalk”! Ann-Kathrin hade under tiden dukat upp med bord, stolar, duk, pic-nic, kaffe m.m. så att alla kunde sitta ner och ha en riktigt trevlig stund efter loppet. Tack Ann-Kathrin! 

Här kommer några kommentarer: 

  • Var det någon mer än jag som hade kramp i benen vid läggningsdags? Nåja så farligt var det inte, men nog kändes det att vi gått i rask takt 5 km. Lena, du var en perfekt "härförare" och det var mycket trevligt att träffa zontor från Lund och Malmö. Ann-Kathrin!!! Vilket arbete du lagt ner på att fixa stolar, bord, duk, rosenpennor, all mat och allt annat till oss. Helt fantastiskt gjort! Vilken överraskning! Mi, du var helt underbar i din drakmössa och SYNTES. Hoppas att vi kan göra om detta nästa år och då med fler som deltar. Marianne”
  • ”Tusen tack för en trevlig kväll…"Anett
  • ”Jo nog känns det i benen idag. Det är smällar man får ta efter en trevlig kväll. Jag instämmer av hela hjärtat i Mariannes lovord. Tusen tack säger vårruspionjären Elise””Instämmer helt med tidigare inlägg, tack Lena och Anne, ni är enastående." Mi
  • ”Precis, Marianne, så kände jag också, tack zontasystrar för en rolig aktivitet med mycket arbete bakom!" Madeleine
  • ”Zontor! Jag är stolt över att vi kunde ses så här. Hoppas att det sprider sig till fler nästa år. Visst zyns zontas budskap och samtidigt har vi kul." Tina
  • ”Kan bara instämma med alla som gjort inlägg. Så härligt att få göra det här tillsammans. Underbart! Och tack för allt pyssel med pic-nic." Lena
  • ”Hej allesammans! En sådan lyckad Zontakväll!!! Detta blir en fin tradition! Tack Marianne för dina fina ord! Lenas skylt var helt suverän och kan användas i många fler sammanhang! Idag i brevlådan fanns ett jättetrevligt kort från Lena och fler armband. Jag lyckades ju sälja mina under kvällen. Zontas bästa tid blev 35 min. och nästbästa 38 av Lundaklubben! Naturligtvis ska vi utmana dem nästa år..." AK
  • Hej alla vårrusiga Zontor! Varmt tack för en jättetrevlig kväll i Pildammsparken i måndags! Igår var jag ganska trött i benen faktiskt men väldigt glad att kvällen blev så lyckad och att vi blev SYNLIGA. Extra kul att träffa kollegorna från Lunds ZK och Tina från Malmö I. Perfekt med den stora Zontaflaggan som ingen kunde undgå. Jag har lämnat material till Eva Tildborn-Ström, som har lagt upp bilderna på Hemsidan. Gå in och kolla! Än en gång varmt TACK till ALLA - detta måste vi göra om nästa år!" Kram Lena

Sammanfattat av Marianne Nordström, sekreterare 

 

Referat från månadsmötet den 7 april 2014

Föregående möte: 

President Lena Lindqvist informerade om ”Vår Ruset”. Sista anmälningsdag och inbetalning är den 13 april och kostnaden är 210 kr per person, som kan sättas in på ett konto som Lena mailar ut till alla berörda. 

Målet för vad Zonta International satt upp gällande insamlade medel är 4,9 miljoner US-dollar. Detta mål har inte uppnåtts ,varför man nu går ut och vill att klubbarna ska göra sitt bästa för att samla in det som fattas. Ann-Kathrin Grue kom därför med förslaget att alla i klubben skulle skänka 50 kr vardera. Frågan diskuterades och vi kom fram till att vi i stället tar dessa pengar från redan insamlade medel , ämnade för projekt. 

Helena Cewers, kvällens föredragshållare, är b.a. sexolog och barnmorska, och har arbetat som verksamhetschef i Slottsstaden med utsatta flickor och kvinnor under många år. Symtomatiskt för dessa flickor och kvinnor är att de har haft en ”taskig” uppväxt där slagsmål, droger, övergrepp, ingen bostad, inget arbete hör till. Helena har arbetat med sprutbyten och lärt känna de personer som kommit och gått. Här gäller inte vanligt bemötande med förmaning eller liknande, då kommer de inte tillbaka igen. Sprutbytena har varit otroligt viktiga framför allt för att förhindra HIV. Att börja missbruka vid 15 års ålder och få hjälp vid 18-19 år är en lång tid av missbruk , då man måste få in flera tusen kronor om dagen för att klara sitt drogbehov. Det innebär många stölder och prostitution. 

För de flickor som blir gravida, är det bara drogfrihet som gäller. Helena påpekade att dessa mammor oftast är mycket bra mammor och de följs upp under två år efter förlossningen. 

Men många av flickorna har posttraumatiska problem som tar tid att läka. 

Lena Lindqvist Marianne Nordström 
President Sekreterare 

 

Referat från månadsmötet den 3 mars 2014

President Lena Lindqvist hälsade alla varmt välkomna.

▪       Lena berättade om företagarmässan som ägde rum den 12 februari i Trelleborg. Det såldes armband och rosetter där. Det var tyvärr inte jättestort intresse för att anmäla sig som medlem till Zonta, men vi var i alla fall synliga där. Det är 9200:- inkomna i Zontakampanjen, närmare bestämt 574 st armband/rosetter sålda.

▪       Marianne har tagit fram ett blad för nya medlemmar, alla tog med sig några för att lämna till vänner och bekanta. Vi hade reflex till salu under mötet.

▪       Maria Persson, Anetts gäst presenterade sig själv lite kort.

▪       Vinlotteri. Elisabeth Hägg-Fredén vann denna gången. Stort grattis =)

▪       Eva Tildborn-Ström höll sitt egoföredrag ”Bara en lärare”.

Eva är uppväxt i Göteborg. Hon gick flickskola där man hölls väldigt hårt. Eva var en hästtjej, men allergi satte stopp för det. Eva läste franska en termin efter skolan, sedan konsthistoria på universitetet i Göteborg, samt Nordiska språk och litteraturhistoria. Eva träffade sin blivande man i kören på universitetet. Sång var viktigt och Eva sjöng sig genom universitetstiden. De köpte radhus i Örgryte. Eva var hemmafru medan mannen pendlade i fem år. De bestämde att flytta till Malmö och hamnade i Skanör. Därefter läste Eva tyska och engelska i Lund och därefter läste hon till lärare. Hon fick jobb direkt efter utbildningen. Efter flera år i grundskola fick Eva nog och började undervisa på vuxengymnasium och vidareutbildade sig i tyska och engelska. ”Bara en lärare” = skäms över sitt jobb då det inte uppskattas att vara en kunnig lärare, man ska hellre ses som en kompis. Som lärare var det mycket arbete mellan undervisningen. Eva trivdes väldigt bra med elever och arbetskamrater, men allt runt omkring var tungt. Och löneutvecklingen var lika med noll.

Sången har Eva lagt på hyllan då rösten inte håller längre, men lyssnar gärna på körmusik och opera. 6 segelbåtar har funnits i familjens ägo. En händelse gjorde att de köpte en stuga på Öland, men det var inget som passade dem, så det blev en segelbåt igen. Den nuvarande båten är inköpt i Italien för 2 år sedan. Numera är Eva pensionär. Har tre söner, en bor i England en i Lund, en i Kungälv samt två barnbarn. Eva är vice president i Inner Wheel för 3:dje gången. Hon är redaktör för tidningen ”Sydvästen ”och hon har även varit redaktör för en kokbok för båtfolk.

Eva tackades för sitt spännande och uppskattade egoföredrag med en gul ros.

Anett Larsson                      
Vik.sekreterare

Referat från månadsmötet den 3 februari 2014

President Lena Lindqvist hälsade alla varmt välkomna, speciellt kvällens föredragshållare Margareta Brodén, psykolog, som doktorerat i ämnet.

Lena informerade om kampanjen ”Zonta says NO ”och redogjorde för hur mycket pengar vi sålt armband och rosetter för, 8.425 kr. netto. När alla klubbar redogjort för hur mycket man fått in, såväl i Sverige som i hela världen, kommer detta att redovisas. 

Margaretas Brodéns intresse har under många år handlat om ofödda eller små babies, hur mödrar under graviditeten uppfattar sitt havandeskap och efter förlossningen, hur hon och även fadern ser på det lilla barnet. Hur fungerar samspelet i den lilla familjen? Stress under graviditeten, att inte uppskatta havandeskapet är några exempel på saker som skadar barnet. Att knyta an till någon ligger i mänskans natur. Genom att i kontakter med föräldrarna och barnet se vad som fattas, kan man ge adekvat stöd. Genom den nya teknik som finns idag, har forskningen tagit ett stort steg framåt. Man har t.ex ljuskänsliga kameror som registrerar vad man inte tidigare har vetat om vad babies ser och upplever. Att babyn hör och kan knyta an redan under graviditeten är oerhört viktig kunskap för framtidens barn och vuxna. Margareta tackades för sitt mycket intressanta föredrag med en ros och en mycket uppskattande applåd .

Sedan vidtog sedvanligt vinlotteri och därefter informerade Marianne om Föreningsmässan i Trelleborg. 

 

Referat från månadsmötet den 2 december 2013 

Decembermötet blev mycket givande med många fina presentationer av böcker vi läst och som vi gärna rekommenderade inför julens bokköp. Speciellt tagna blev vi av Anna Lindbergs berättelse om sitt liv och alla fruktansvärda minnen hon har från Ukraina. Hon ( medförfattare Madeleine Brandin) presenterade sin nyutkomna bok ”Med brödet under bröstet” på ett oerhört gripande sätt. Såväl Madeleines nyutkomna bok ”Lust på Söderslätt”, som Annas bok såldes under mötet och 30 kr per såld bok skänkte de till ”Zonta says NO”-kampanjen. Strålande! 

Vi avslutade kvällen med ett vinlotteri och önskade varandra En God Jul! 

 

Referat från månadsmötet den 4 november 2013 

President Lena Lindqvist hälsade alla välkomna till månadsmötet och redogjorde för utfallet av vår brainstorming. Högst på listan står nu Kvinnojouren i Trelleborg och därnäst att arrangera något där vi får Ulrika Rogland att ställa upp och tala om våld mot kvinnor. 

Karin Wahlström Persson kom med den goda idén att man vid jämna födelsedagar, istället för att få blommor m.m., kan be uppvaktande personer att sätta in pengar på zontas konto. Pengarna skickas vidare till ZI´s projekt. Bra Idé! 

Eva Tildborn-Ström håller just på med att förnya vår hemsida, som legat nere så länge. Hon visade hur man går in på olika sidor och hur man lätt loggar in och hur man kan byta inloggningsuppgifter, men också hur man kan gå in och ändra på sin egen sida. 

Vår gäst, dietisten Gunilla Willsteen, höll en mycket lärorik föreläsning om kost vi bör, eller inte bör äta. Metoder som Atkins, LCHF, 5:2 m.fl. har ännu inte utvärderats i tillräcklig omfattning. Därför är det ännu svårt att uttala sig om dem. Men det finns vetenskapligt underlag för bra mat. Grönsaker, rotfrukter och baljväxter (bönor) minska risken för hjärtinfarkt Man bör äta 500 g per dag, fisk 3 gånger i veckan, även inlagd sill, räkor m.m. Omättade fetter är bra fetter och finns bl.a. i fisk, nötter, mandel och avokado. Fullkornsprodukter och produkter med nyckelhål kan man gott sikta in sig på. Högst två koppar kaffe per dag, men gärna ett glas vin var dag, det förhindrar hjärt-kärlproblem. 

Lena informerade om Zonta says NO och Mi gav oss en bra information kring hur projektet fortskrider, men att vi behöver fler som ställer upp och bemannar framför allt Höllvikens bibliotek. 

 

Referat från månadsmötet den 7 oktober 2013 

President Lena Lindqvist hälsade alla varmt välkomna, speciellt Ingegerd Wennerbeck , Tina Hilding och två gäster. 

Lena redogjorde för distriktsmötet i Sundsvall och uppmanade alla att gå in på hemsidan för mer information. 

Ingegerd Wennerbeck: Insamlandet av medel till olika projekt beräknas till ca 500 kr. per medlem, men varierar mellan klubbarna. Varje klubb gör sitt bästa även om man inte kommer upp till målet. Vår verksamhet kallade Ingegerd välgörenhet och hon betonade detta. Vi har under detta bienniet varit mycket duktiga på att samla in pengar, bättre än förra bienniet. Det som sparas in går oavkortat till de utvalda projekten inom Zonta International. Men man kan inte längre ”öronmärka” det kapital man skickar in. 82 US-dollar per år är målet. Ingegerd rapporterade mycket kring såväl gamla som nya projekt och även om hur projekten framskridit genom åren. Några exempel. 

Fistulaprojektet. Sjukhus har upprustats, läkare och sjuksköteskor utbildats och 186 kvinnor har överlevt. 

Projektet i Burkina Faso som rör kvinnlig omskärelse startade 1998. 1996 omskars 66% flickor. År 2005 var siffran nere på 25%. 

118 milljoner kvinnor och barn har vacccinerats mot tetanus 1999-2003. 

Vi fick också veta att man numera kan donera pengar online. Information och material kommer att skickas ut till samtliga zontaklubbar inför kampanjen Zonta says NO. Mi Roubert valdes till talesperson för klubben i kontakter med City Gross, vars alla butiker kommer att sälja det orange bandet och armbandet. Mer info kommer. Tina Hilding informerade om vikten av att vi snarast får igång vår hemsida och kommer att bistå vår webmaster Eva Tildborn -Ström. Maila in till henne era inloggningsuppgifter snarast. Om ni inte har några, kontakta Tina Hilding så får ni en ny. Det är brådskande att vi får igång hemsidan, så dröj inte med uppgifterna. eva.tildborn-strom@telia.com tina@processteknik.se 

Klubbens historik ska med anledning av Zontas 100-årsjubileum dokumenteras. Louise Widén utsågs att hålla i trådarna för detta. 

Tinas gäst Anna Linberg talade angående kampanjen Zonta Says NO om tre viktiga faktorer när man eventuellt kan tycka att det är lite ”läskigt” att gå fram till folk för att ge information om zonta. Hon angav tre viktiga punkter som: 

1. Sätt upp mål, d.v.s. hur många ska jag tala med medan jag är här? 10 kanske och sälja 6 band eller armband? 

2. Var väl förberedd på vad du vill säga och använd dina egna ord. 

3. Klä dig diskret, utan ”bling bling” eller annat som upptar den tilltalades uppmärksamhet mer än det du vill säga. (Gult band), namnbricka och orange band är viktigt att ha på sig. 

Anna Lindberg, vår gäst, vann vinflaskan i lotteriet! 

 

Referat från månadsmötet den 2 september 2013

Vår nytillträdda president Lena Lindqvist höll sitt ego-föredrag i en positiv och engagerad anda. Hon hade en fin uppväxt i Malmö som nummer 2 av 3 syskon. Efter avslutade studier vid Kommunala flickskolan i Malmö beslutade hon sig för att söka arbete, inte studera mer utan gå, som hon sa, den långa vägen. Sommarjobbade vid 12 års ålder, vid 13 och 3 år framåt arbetade hon på sommarlovet vid Tvättbolaget ,för att sedan successivt avancera alltmer i sina arbetsuppgifter. Läste företagsekonomi och engelska, men även högre utbildning för sekreterare. Hennes arbetsliv har varit omfattande och vid ett flertal företag som Hälsokost i Arlöv, Ångpanneföreningen, Maskinteknik, Sydkraft/ E-on med flera. 

Lena gifte sig 1971 och har 3 söner, men lever idag sedan 1 ½ år ett pensionärsliv hon aldrig trodde att hon skulle gilla, men det gör hon i högsta grad. 

Årsmötet genomfördes av Pia Sterner. Separat protokoll skickas senare. 

Diskussioner uppstod kring Zontas verksamhet och vad som är våra uppgifter och vad som inte hör till våra uppgifter. Vi kommer att behöva tala mer om detta framöver. 

Så har vi grävt fram de sista exemplaren av vår egen kokbok ”Kok-konst”. Ni får den för endast 25 kronor styck. Passa på! Trevliga lättlagade rätter, en bok att ge bort dessutom när man går på fest.