Historik

Foto: Madeleine Brandin

 

Trelleborg Area Zonta Club chartrades den 15 december 1975 av Malmö 1. Enligt ett brev från Valborg von Ehrenheim, daterat den 25 september 1975, skriver hon till Governor Margareta Dahlgren i Bryssel och föreslår att en klubb bör bildas i Trelleborg, vilket skedde. I mars 1976 skickade moderklubben (Malmö 1) 1000 kronor till vår nybildade klubb och önskade oss lycka till. Gunilla Keifer blev klubbens första ordförande under de tre första åren.

År 1981 chartrade vår klubb Ystads zontaklubb, som numera heter Sydöstra Skånes Zontaklubb. Vid den här tiden var zontorna i vår klubb mycket aktiva med att besöka andra klubbar förutom Ystadklubben. Man besökte tyska klubbar, då främst Lübeckszontorna, men även klubbar i England. Våra zontor hade mycket att berätta om hur andra klubbar arbetade och att då få bo i zontahem gav en fördjupad kontakt som för vissa zontor varade livet ut. Många oerhört trevliga minnen har dessa ”gamla” zontor att berätta om.

När klubben i Ystad fyllde 30 år var det tre zontor i vår klubb som var med på denna mycket trevliga fest i Ystad.

År 2004 ändrades namnet på vår klubb till Trelleborg-Vellinge Zonta Club, eftersom ordet Area inte längre fick förekomma i klubbnamnet.

Klubben har för närvarande 28 medlemmar och 1 hedersmedlem, Sixten Nordström, som valdes 2005 för förtjänstfull verksamhet i form av konserter, vilka gav oss publicitet och ett stort uppsving i ekonomin och därför också gav klubben möjlighet att satsa generöst på olika projekt, samt för sin insats som musikalisk ledare när ZI Convention ordnades i Göteborg 2004.

Bookmark and Share