Klubbens styrelse

Styrelsen 2016 – 2017

Från vänster: kassör Ina Liljeberg, ledamot Karin Wahlström Persson

Högst upp i mitten: vice president Ann Kathrin Grue  

Snett nedanför till höger: suppleant Lena Lindqvist

Till höger om Lena: ledamot Pia Sterner

Fortsatt åt höger: president Cathrina Nordin

Längst fram i mitten: vice sekreterare tillika klubbmästare Anett Larsson 

Längst till höger: sekreterare Marianne Nordström

Bookmark and Share