Klubbprogram

2017 maj klubbmöte

2017 11 april klubbmöte

2017 28 mars Kvinnokraft i Växjö

2017 februari klubbmöte

2017 januari klubbmöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Malmberg Olsson, Margareta Munge och Maj-Lis Ulfsparre deltog vid Convention i Turin tillsammans med 2200 Zontor från 63 nationer i juli 2012.

 

 

 Växjö Zontaklubbs 30årsjubileum den 9 november 2013 på Frimurarlokalen i Växjö.

President Sara Maripuu och jubileumsansvariga Cecilia Malmqvist.

 

 Klubbpresident Sara Maripuu, gästföreläsaare Margareta Winberg, PIP ( Past international president)

Beryl Sten och MaryLou Esperitu  Olsson Distrikt 21.