Om klubben

Växjö Domkyrka

Växjö domkyrka  Foto: Maj-Lis Ulfsparre

Växjö

Historik

Medlemsmöten

Information till nya medlemmar

Zonta Club of Växjö

Distrikt 21 Area 04

Charternummer 1048    Charterdag 04  juni 1983

Information om internationella projekt:

http://zonta21.org/Distrikt-21/Zonta-Foundation-D21/

 Distrikt 21 Area 04

 

Bankgiro Swedbank 671-5981

Kontakta Växjö>> E-mail vaxjo@zonta21.org

 Växjö Domkyrka

 

  Växjö Domkyrka                                Foto: Maj-Lis  Ulfsparre

Bronskvinnor  Foto: Maj-Lis Ulfsparre

Brons 2005        Marianne Lindberg de Geer

Jag tänker på mig själv                                                       

 Verket är en reaktion mot vår tids accelererande kroppsfixering och påminner oss om att vara stolta i oss själva och att alla människor har lika värde.

Bookmark and Share