Program höst 2012-vår/höst 2013

Vi startar kl.19 om inte annat meddelas. Vilken plats vi träffas på meddelas i kallelsen före mötet.
 

6 september 2012. Årsmöte. Karin Segnestam talar om Våld i nära relationer (inför 16 days, senare i höst). Rapport från Convention i Turin

4 oktober. Ego-föredrag av Cilla Krantz

1 november. "Antikrundan" med Cathrina Engström Kjellberg. Gäster välkomna!

24 november. Insamling/manifestation på Fristadstorget för att uppmärksamma våld mot kvinnor

6 december. Julfest på Elite Stadshotellet. Lotteri.

10 januari 2013. Kerstin Györi från MOA och AD Marie-Louise Hegewald gästar oss. Lisa Ehn berättar om sitt år som utbytesstudent i Sydafrika. Försäljning av begagnade böcker och talböcker.

7 februari. Bo Wastensson recenserar böcker.

7 mars.  Besök av vår YWPA-stipendiat Beatrice Stachurski samt föredrag/miniego av Boel Bolwig.

4 april. Valmöte och egoföredrag av Ulla Mitt Holm.

2 maj. Perla Bovin talar om "Tillvaro Design" och Karin Ingelson presenterar hemsidan. Lotteri.

4 juni. Sommarfest på Sundbyholms Travbana.

5 september. Årsmöte och miniego av tillträdande president Katarina Holmberg.

5 oktober (lördag). 30-års-jubileumsfirande.

7 november. Egoföredrag av Ulrike Bartsch och grupparbeten ang klubbens verksamhet.

5 december. Julmusik i Klosters kyrka med Maria Helmér och Kent Johnsson

Bookmark and Share