Tidigare program 2016

7 januari. Egoföredrag Gunilla Oldberg. Besök av AD Ulla-Britt.

4 februari. Föredrag om våld i nära relationer.

17 mars. Modevisning.

7 april. Besök av PIP (past international president) Margit Webjörn, som talade om Advocacy. Valmöte.

12 maj. Egoföredrag av Annica Skoog på Wäsby Magasin.

2 juni. Sommarfest på Mary´s Café.

1 sep. Årsmöte. Rapport från Convention av de deltagande zontorna. Presentation av  enkätsvaren ang. vårt zontaengagemang. 

6 okt. Egoföredrag av  Kristina Smedeby. Presentation från medlemkommittén, genomgång av inlogg på hem- och facebook -sida samt rapport från Areamötet i Malmköping 16-09-03.

3 nov. Visning av Eskilstuna Konstmuseum.

1 dec. Julfest. Tjejjouren Meja tilldelades lokalt stipendium på 7000 kr samt presenterade sin verksamhet.

Bookmark and Share