Tidigare program 2017

12 januari. Zontafrågor. Försäljning ny matrikel. Åsa Brandt intervjuade Anita Boberg och Gun Skanke om rosor och motion.

2 februari. Egoföredrag Christina Östling Grawe´ samt visning av gyn mottagningen  på Mälarsjukhuset och info om verksamheten.

2 mars. "Torshälla genom seklerna", föredrag av Jan-Erik Kling. Valmöte.

6 april. Kommunpolis Thomas Bergkvist om polisens arbete för våldsutsatta kvinnor i Eskilstuna.

4 maj. Egoföredrag Helen Wretling samt rapport om projektet Våga Vara.

1 juni. Sommarfest Wäsby Magasin.

7 september. Årsmöte, välkomnande av nya medlemmen Annelie Karlsson samt föredrag av Kristina Emanuelsson.

5 oktober. Nya medlemmarna Marie Portström och Lena Fornarve-Bergström välkomnades. Rapport från areamötet i Örebro. Egoföredrag av Suzanne Freimanis.

2 november. Föredrag om Anhörigcentrum. Nya medlemmen Lena Sandberg välkomnades. Samt gratulationssång för jubilaren Inger Arbell!

Bookmark and Share