Tidigare program

2012

12 januari
Visning av Svenska Deckarbiblioteket.
Information från "The Zontian" av Gunilla Kaurin

2 februari
Carina Svancar håller egoföredrag
Stipendiekommittén Gun Skanke och Ingegerd Flood berättar om Zontas stipendier.

8 mars
Internationella kvinnodagen och Zonta Rose day. Valmöte, miniego, lotteri och Hattparad

12 april
Modevisning Volvomuséet (Munktellmuseet)

3 maj

Parken Zoo

31 maj
Sommarfest i Torshälla med utdelning av YWPA-stipendium

2011

13 januari 2011
Antikvärdering med Cathrina Engström Kjellberg

3 februari 2011
Besök av AD Carolyn Rappestad.

8 mars 2011
Modevisning på internationella kvinnodagen. 

7 april 2011
Valmöte och miniegoföredrag av Harriet Lagebo.

5 maj 2011
Egoföredrag av Ingegerd Flood.

9 juni 2011
Sommarfest på Hornuddens trädgård

1 sept 2011
Årsmöte. Tillträdande president Eva Hesse-SUndin ger en kort presentation av sig själv. Miniego av Eva von Celsing

6 okt 2011
Cocoform "Från Bambi på hal is till Bindefeld"
Rapport från distriktsmötet i Norrköping av Karin Ingelsson

3 nov 2011
Visning av Kvinnokliniken och egoföredrag av Bettin Ouvrier

1 dec 2011
Julfest på Marys. Bokförsäljning och Lotter för Latvia Scholarship