Klubbens lokala projekt

Förutom de internationella projekten inom Zonta International, läs mer här, stöder klubben för närvarande två lokala projekt, nämligen

Latvian Scholarship, i Lettland

Dear Zonta Sisters of Eskilstuna!

I would like to express our warmest gratitude for your donation in May 2017 in the amont of 516 EUR (5000 SEK) for the Zonta of Latvia scholarship. 

We will support Ieva Uzane from Jelgava Spidolas  gymnasium for her first study year of 2017/2018 with the scholarship in the amount of 2000 EUR (out of which 150 EUR is administrative costs of Vitolu Foundation).

Sincerely,

Iveta Ribena

läs mer om Latvian Scholarship

 

 

Kvinnojouren Moa, i Eskilstuna

läs mer om Moa.                Läs också om våld i nära relationer.

 

Vår kassör Gunilla Arbell Östvik 

          
tar gärna emot bidrag
till projekten på vårt
bankgiro 5501-0037.
OBS skriv vilket projekt
du vill stödja.
Tack!

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share