Om klubben

Eskilstuna Zontaklubb bildades 1983. (Charternummer 1063)
Klubben har idag 45 medlemmar i åldrarna 30 - 80 år.

Klubben representeras av ett antal olika yrkeskategorier. Vid inval av nya medlemmar eftersträvar vi en varierad yrkeskår samt en jämn åldersfördelning. Klubben arbetar för att stärka medlemmarnas kunskap om och intresse för Zontas internationella arbete. Som medlem öppnas också möjlighet till möten och nätverkande med starka kvinnor inom olika typer av verksamheter.

Medlemsavgiften är 1200 kr/år. Mötesavgiften brukar uppgå till cirka 150-200 kr.

Första torsdagen i varje månad har vi möte, med undantag för sommaren. Läs mer om det aktuella programmet under Klubbens program.

President för verksamhetsåret 2017-2019 är Karin Segnestam. (karin.segnestam@gmail.com)

 

 

Bookmark and Share