Klubbens projekt

Internationella projekt

Höglandets Zontaklubb stöder följande service- och stipendieprogram som drivs av Zonta international:

 • International Service Fund, vars syfte är att förhindra spridning av AIDS från mor till barn i Ruanda, säkrare städer  (Guatemala City och San Salvador), minska fisturlaförekomst i Liberia, samt att minska död i barnsäng och barnadödlighet.
 • ZISVAW Fund, som bekämpar våld mot kvinnor i Kambodja, Nepal och Uganda, i samarbete med FN:s UNIFEM med syfte att stoppa brännmärkning och syraattacker, samt att  ordna skyddade boenden för kvinnor och barn på Haiti.
  • Mikrolån och utbildning för kvinnor

 

Lokala projekt 2017-2018

 

 • Säkerställa att alla medlemmar känner till Zontas värdegrund och de aktuella ZIF-projektens syfte och innehåll
 • Ordna program på månadsmötena som ger kunskap om kvinnors förhållanden och möjligheter i Sverige och i världen
  • Stödja lokala kvinno- och tjejjourer
 • Stimulera gymnasieelever (flickor) som visar ledarskap inom föreningsliv, idrott eller miljö- och samhällsfrågor genom att dela ut stipendier
  • Synliggöra Zonta på Höglandet och öka medlemsantalet till 30.
Bookmark and Share