Om klubben

Zontalogga

Höglandets Zontaklubb

Höglandets Zontaklubb består av medlemmar från Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Klubben bildades 1987

Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör tillsammans distrikt 21, vilken är uppdelad i 6 areor (områden) Vi tillhör area 05

Totalt finns i distriktet 66 klubbar. I area 05 finns 13 stycken. 

Aktiviteter för Zonta internationellt/nationellt är

11 januari: Amelia Earhart-dagen

8 mars: Zonta Rose Day

Maj: Distriktsmöte udda år

Juli: Convention jämna år (2018 i Yokohama)

8 november: Zonta-dagen

25 november- 10 december: 16 dagars aktivism mot könsrelaterat våld.

Som zonta arbetar man på olika sätt för att stärka kvinnor och dess ställning i samhället.

Då vi strävar efter en jämställd värld stärker vi kvinnor genom att

-påverka lokalt och globalt

-investera i framtiden

-skapa varaktig förändring

-utveckla ledare. 

Förutom de internationella och nationella projekt som Zonta driver, har Höglandets Zontaklubb fn två lokala projekt:

*Årligen delar vi ut ett stipendium om 1.000 kr vardera till en kvinnlig avgångselev vid gymnasieskolorna i de fyra höglandskommunerna. Enligt statuten ska stipendiet tillfalla en samhällsengagerad flicka. Hon ska goda ledaregenskaper och vara känd som en god kamrat. Det är en merit om hon är/ har varit engagerad i skolans elevråd. Kollegiet vid resp skola föreslår lämplig kandidat.

*I mars arrangerar Höglandets Zontaklubb vidare en modevisning.

Behållningen från denna går till projekt inom någon Kvinnojour /Tjejjour på höglandet, och till Zontas internationella projekt.

Ett av Zontas syfte är att skapa ett nätverk mellan medlemmarna med kunskap och erfarenhet från yrkeslivet.

Vi träffas på månadsmöten 9 ggr/år, 4:e måndagen i månaden (januari till maj och augusti till november månad.) för att umgås kring någon intressant programpunkt.

Verksamhetsåret 2017/18 står följande på programmet:

28 augusti: Årsmöte

27 september: Informationsmöte på Krusagården

23 oktober: Studiebesök på Lotus Fot & Hudvård, Eksjö. Ann-Sofie Carme berättar om sitt beslut att sadla om i vuxen ålder.

27 november: ”Resan till att bli svensk”.  Susan Roomi, barnläkare från Irak, berättar om sin livsresa.

2018 (prel)

22 januari: Helena Bouveng, Vetlanda, talar kring temat ” att vara kvinnlig riksdagspolitiker”

26 februari: Aktuella kvinnliga författare. Repr från Eksjö bokhandel berättar.

22 mars: Modevisning på Kyrkbacksgården, Eksjö

23 april: Valmöte och Ego-föredrag

28 maj Studiebesök på Spakarps Plantskola, Ingarp

Kallelse till månadsmötena sker via mail ca en vecka innan månadsmötet. Avanmälan görs, om inget annat anges, till klubbmästaren senast torsdagen veckan före månadsmötet.

Årsavgiften för medlemskap i Höglandets Zontaklubb är 1.100 kr. Vid varje månadsmöte uttas dessutom en avgift om 150 kr, som täcker kostnaderna för kvällens förtäring mm.

Vid oanmäld frånvaro faktureras berörd medlem kostnaden om 150 kr.

Intresserad??

Vg kontakta

President Marianne Löwgren, tel 073 045 70 57 alt lowgren.marianne@gmail.com

Vice president Kristina Carlo, tel 070 694 84 63 alt kristina.carlo@gmail.com

Klubbmästare Ewa Waerme, tel 070 924 87 69 alt ewa.waerme@gmail.com

www.zonta21org/Klubbar/Area5/Hoglandet

Bookmark and Share