Klubbens projekt

Klubben har haft många framgångsrika, lokala projekt under åren.

Klubben genom Caisa Björndal, tog initiativ till ett stort arrangemang i samarbete med flera kvinnliga nätverk i anslutning till Internationella kvinnodagen i mars 2014 med rubriken Kvinnliga förebilder. Kvällen lockade stor publik och gav ett ekonomiskt överskott som gick vidare till Teaterstickorna. 2015 års arrangemang den 5 mars har rubriken Kliv fram - tag plats. 

Tidigare år har vi haft andra projekt:

Kvinnojouren i Jönköping

Under ett år passerar flera kvinnor som akut har fått lämna sitt hem och allt de äger genom kvinnohuset i Jönköping. Klubben hjälper dessa kvinnor ekonomiskt med ett "startpaket" som brukar innehålla matbasvaror, hygienartiklar, blöjor och likanande. Allt för att de ska klara sig den första tiden.
 
Stärka kvinnor mot överfall fysiskt och psykiskt
Detta projekt startade efter att en stort antal överfall på kvinnor genomfördes på kvällstid i Jönköpings centrala delar under våren 2009. Beslut fattades att Jönköpings Zonta I tillsammans med Höglandets Zontaklubb samt Jönköping Zonta II skulle genomföra ett antal seminarier under hösten 2009 där kvinnor får lära sig mer om hur man med mental styrka kan minska stress och rädsla vid överfall samt hur man rent fysiskt kan förbereda sig vid ett eventuellt överfall. Det genomfördes sammanlagt tre seminarier under september 2009 och dessa finansieras via försäljningar av Zontapins.

Bookmark and Share