Klubbens historia

Jönköpings Zontaklubb chartrades den 29 oktober 1955 och fyller alltså 60 år 2015. Klubben var Sveriges sjunde klubb och har nummer 347 av Zonta International.  Klubben har nu 62 medlemmar som representerar en mångfald yrken. Månadsmöte hålls den tredje måndagen i varje månad utom juni, juli och augusti. Zontalunch hålls första måndagen i varje månad. 

Klubbens första president var Runa Nordenfeldt. Jönköpings Zontaklubb har bildat nya Zontaklubbar i Nyköping-Oxelösund, på Höglandet, i Värnamo, Jönköping (Jönköping II) och Kalmar. Arbetet med att bilda Kalmarklubben bedrevs tillsammans med Växjö Area Zontaklubb.

Mer om klubbens historik finns i detta dokument.

Förteckning över klubbens presidenter.
Förteckning över medlemmar med internationella uppdrag.

Bookmark and Share